Controlling In House

Etapa I: Controlling Audit – analiza tehnicilor și metodelor utilizate în mod curent în firma Dumneavoastră vs. analiza tehnicilor și metodelor utile de a se implementa.

Etapa a II-a: Curs Controlling. Profitabilitatea afacerilor – transmiterea informațiilor privind Controlling-ul necesare a fi însușite de utilizatorii din firma Dumneavoastră pentru analiza si implementarea noilor proceduri.

Etapa a III-a: Coaching & Implementing – Implementarea tehnicilor și metodelor în funcție de profilul firmei Dumneavoastră.

Obiectivul nostru este de vă ajuta să dezvoltați și să implementați proiectele Dumneavoastră, cum ar fi: stabilirea noului sistem informațional de raportare, proiectarea managementului rezultatului financiar (profit & pierdere), introducerea centrelor de profit și/sau cost în organizația Dumneavoastră și stabilirea proiectelor de management și controlling.

Mai mult, noi vă putem asigura companiei Dumneavoastră asistență și coaching în planificarea bugetară și strategică.

Cursuri Controlling

Controlling. Profitabilitatea Afacerilor: in house, 4 zile

Provocări

Reducerea costurilor si competitivitatea prin pret reprezinta o provocare continua pentru toate companiile, atat pentru viitoarele produse, cat mai ales pentru produsele deja existente. Un sistem performant de CONTROLLING, presupune cunoasterea si imbunatatirea continua a costurilor, indiferent daca sunteti companie mare sau mica, de productie, de servicii, de comert, sau de distributie.

Soluții

Pentru a supravietui pe pietele cu o competitivitate mare si pentru a realiza un profit rezonabil, Exegens® oferă companiilor o abordare sistemică și sistematică a cunoașterii și îmbunătățirii costurilor prin:

 • abordarea costurilor pentru fiecare familie de produse in parte;

 • determinarea nivelului costului unitar curent;

 • stabilirea tintelor de imbunatatire continua a costurilor in functie de semnalele pietei;

 • identificarea oportunităților și a mijloacelor de indeplinire a tintelor costurilor în funcție de losses/waste din procese;

 • dezvoltarea, implementarea și monitorizarea planurilor de imbunatatire continuă a a costurilor.

Rezultate

Training-ul Controlling. Profitabilitatea Afacerilor permite participantilor sa inteleaga rolul, obiectivele, conceptele si principiile activitatii de Controlling prin explicarea teoretica si practica a relațiilor dintre planificarea afacerilor, controlul acestora si imbunatatirea continua a proceselor si activitatilor.

Pentru companii, training-ul Controlling. Profitabilitatea Afacerilor prin Exegens® ofera sansa de a imbunatati modul de abordare a strategiilor de reducere a costurilor, a problemelor curente ale costurilor din  procese si de a forma manageri care sa faciliteze imbunatatirea consistentă a costurilor.

Din perspectiva individuala, programul de training Controlling. Profitabilitatea Afacerilor prin Exegens® poate spori si accentua cunostintele si abilitatile dumneavoastra de cunoaștere și imbunatatire continua a structurii costurilor și a bugetelor, poate crește gradul de adaptabilitatea la cerintele de performanta profesionale actuale si poate spori oportunitatile de dezvoltare a carierei.

Inovații manageriale Exegens®:

EXEGENS® a dezvoltat un sistem de implementare a politicii de imbunatatire continua a costurilor (Manufacturing Cost Policy Deployment, MCPD). Proncipalele inovatii manageriale sunt:

 • Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD);
 • Productivity Business Model (PBM);
 • Management Branding (MB);
 • Daily Cost Management (DCM);
 • Annual Manufacturing Improvement Budgets (AMIB);
 • Annual Manufacturing Cash Improvement Budget (AMCIB);
 • Waste Elasticity of Losses (WEL).

Aceste inovații manageriale sunt publicate de către  Dr. Alin Posteucă în cărțile:

Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) and Methods Design Concept (MDC): The Path to Competitiveness, apărută la editura Productivity Press din New York (USA) în luna martie 2017.

Reference – 402 Pages – 72 B/W Illustrations
ISBN 9781498785570

Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Transformation: Uncovering Hidden Reserves of Profitability – care va apărea la editura Productivity Press din New York (USA) în luna februarie 2018.

Reference – 318 Pages – 40 B/W Illustrations
ISBN 9781138093928

Manufacturing Cost Policy Deployment, MCPD va fi prezentat in cadrul cursului Controlling. Profitabilitatea Afacerilor.

Cuprinsul training-ului:

Ziua I

 • CONCEPTUL DE CONTROLLING (activitatea managerilor, definitii, structuri de costuri)

 • DIRECTII DE DEZVOLTARE A UNUI SISTEM DE COSTURI (acumulare, masurare, alocare, strategii)

 • PRODUCTIVITY BUSINESS MODEL – Exegens® concept (de la viziune, misiune, obiective si strategii la KPIs si master plan; de la planul de profitabilitate la actiuni pentru a asigura nevoia de reducere continua a costurilor; controlling in 12 pasi  – Exegens® concept)

 • BUGETUL SI BUGETELE FLEXIBILE (tipuri de bugete; manualul de controlling; planificarea bugetara in 4 pasi; relatiile bugetare; absorption costing – exemple si baze de repartizare; gross margin; contribution margin; opportunity costs;  make or buy decisions; break-even point – exemple; analiza variatiilor bugetare; bugetul flexibil – exemplu)

Ziua a II-a

 • COST SYSTEM DESIGN: Job-Order Costing și Operating Costing (trasare si alocare; tipuri de documente utilizate – exemple si explicații; predetermined overhead rates – exemple in 3 pasi; work in process; costurile din afara productiei – tratament fiscal; calcularea sub-aplicarii sau supra-aplicarii ”overhead cost” – exemple; rate predeterminate multiple; conversion costs; operating costing in 2 faze – exemple; standardizarea rebuturilor)

 • COST SYSTEM DESIGN: Activity-Based Costing (alocarea overhead costs; metoda ratei unice – exemplu comparativ; departmental overhead rate – continuarea exemplului comparativ; metoda ABC in 4 pasi majori – continuarea exemplului comparativ; activity-based management; Kaizen)

 • COST SYSTEM DESIGN: Process Costing Systems (fluxul costurilor; unitati echivalente de productie; conversion costs vs. reducerea costurilor)

 • COST SYSTEM DESIGN: Standard Costing (stabilirea costurilor standard; tipuri de erori; analiza variatiilor – exemple; interpretarea detaliata a variatiilor; motive de variatie a costurilor; avantaje si dezavantaje)

Ziua a III-a

 • CONTROLUL STOCURILOR (tipuri de stocuri; reducerea stocurilor; terminologie si definitii; costul stocarii – exemplu)

 • SALES CONTROLLING (directii de analiza; raportarea pe centre de profit; analiza variatiilor vanzarilor; costurile fixe comune; return on investment (ROI) – exemple pe 3 nivele; pretul de transfer – implicatii IAS/IFRS; masurarea performantelor non-financiare)

 • ABORDAREA INVESTITIILOR (cash flow forecasting – exemplu; dezinvestitii; terminologie de baza; metode de selectie a proiectelor de investitie – exemple)

 • RESPONSIBILITY CENTERS (beneficiile si riscurile descentralizarii; nivele de descentralizare; evaluarea centrelor)

Ziua a IV-a

 • BUGETELE FINANCIARE (bugetul de capital; costul capitalului – exemplu; bugetul financiar vs. bugetul operational)

 • PLANIFICAREA, SISTEMUL BUGETAR SI RAPOARTELE CONTROLLER-ULUI (procesul bugetar in 18 pasi – formular si exemplu complex; activity based budgeting; 3 faze ale raportarii bugetare; formulare; profitability ratios analysis)

 • MANUFACTURING COST POLICY DEPLOYMENT, MCPD – Exegens® concept (definitie, principii si caracteristici, sistemul MCPD in 3 faze, manufacturing cost policy analysis, manufacturing cost policy development, manufacturing cost policy management, exemplu de reducere de cost)

Cine ar trebui sa participe: specialisti si manageri in Controlling, profesionisti in finante, manageri operatiuni, achizitii, IT, HR, vanzari, marketing, angajati in Supply Chain din productie, distributie si servicii.

Lean Accounting: in house, 3 zile

Acest workshop este o introducere ideală în Lean Accounting. Lean Accounting este termenul utilizat de către contabilitățile companiilor care necesită controlul și măsurarea proceselor de management pentru a sprijini ”gândirea Lean”. ”Gândirea Lean” este abordarea întregii companii din punct de vedere exclusiv al punctului de vedere al clientului, dezvoltând-se un sistem suplu de răspuns imediat la semnalele pieței (clienți, furnizori și competitori).

Multe companii abordează practici Lean, dar, la nivelul contabilității nu se întreprind prea multe. Contabilitatea acestor companii, care este o contabilitate bazată pe volum și inflexibilă, rămâne total neadaptată la cerințele reale ale afacerii. În aceste condiții sistemul contabil de planificare, de control, de raportare și de ajustare a afacerilor prin contabilitate este un sistem neadaptat. De fapt se întreprind acțiuni de ajustare în contabilitate de cele mai multe ori mult prea târziu, când banii deja s-au pierdut. Dar, în realitatea practică, managerii iau decizii operaționale și tactice fără a ține cont de sistemul de raportare tradițional contabil, iar utilitatea sistemului de contabilitate managerială (costuri și bugete) are destul de mult de suferit. În mod natural, apar întrebările: ”…unde sunt banii din Lean….? sau ”cum se comporta sistemul meu de costuri când se reduc pierderile?” sau ”cum se măsoară performanțele după ce îmbunătățirile au început să se facă?”. Adică, dacă se elimină unele pierderi care este valoarea în bani a acestora, atât la nivelul cheltuielilor cât și la nivelul veniturilor. În cele mai multe cazuri nu se cunosc răspunsurile la aceste întrebări, mai ales la nivel de cost variabil bugetar și la nivel de cost indirect pe produs.

EXEGENS® prezintă pas cu pas metoda de transformare a funcției financiar-contabile a companiilor pentru a susține abordarea Lean. EXEGENS® prezintă studii de caz, exemple și foi de lucru practice pentru fiecare pas al metodei de transformare Lean, după mulți ani de studiu și prin aplicarea practică la clienți (din toamna anului 1995).

Cuprinsul training-ului:

 1. De ce este important de aplicat Lean Accounting?
 2. Marketing-ul și Lean Accounting.
 3. Eliminarea pierderilor și sistemul financiar-contabil.
 4. Managementul Value Stream Mapping (VSM).
 5. Vânzările, operațiunile și planificarea financiară în Lean.
 6. Activity Based Costing (ABC / ABM).
 7. Value Stream Costing și măsurarea performanțelor.
 8. Calcularea costului pe produs.
 9. Target costing.
 10. Kaizen costing.
 11. Theory of Constraints.
 12. Diagnosticul Lean accounting – indicatori de performanță.

Cine ar trebui să participe: CFO, Controlleri, personalul din contabilitate și top managementul care utilizează indicatori financiari-contabili pentru controlul proceselor lor și pentru a sprijini implementarea Lean.

Toate aceste cursuri standard pot fi adaptate la cerere. Toate sesiunile de formare pot fi completate cu workshop-uri adiționale și/ sau cu proiecte de consultanță integrate. Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și traininguri publice/in house.