Tutoriale MCPD & MDC

True Productivity Reveals your Hidden Profitability!

Sistemul Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) a fost dezvoltat și publicat de Dr. Alin Posteucă. MCPD este metodologia de îmbunătățire sistemică și sistematică a costurilor de producție, cu sprijinul total al științei productivității, pentru creșterea profitabilității prin productivitate. Scopul de bază al sistemului MCPD este de a asigura o supremație competitivă sustenabilă prin Cost-Competitiveness Improvement pentru a realiza Real Structural Profit Reform pe baza Productivity Reform. Detalii…

Methods Design Concept (MDC) a fost dezvoltat și publicat de Dr. Shigeyasu Sakamoto. MDC este metodologia de reproiectare inovativă a proceselor de producție, cu sprijinul total al științei ingineriei industriale, pentru creșterea profitabilității prin productivitate. Scopul MDC este de a arăta cât de mult și cum se poate îmbunătăți productivitatea (Method, Performance & Utilization) și de a arata această îmbunătățire la nivel de alocare de personal, de optimizare a fluxurilor și liniilor și de profitabilitate. Detalii…

15 Years Anniversary Brochure

Exegens® vă recomandă o tehnologie unică și eficace pentru profitabilitate și productivitate.

Unicitatea consultanței Exegens® se bazează pe parteneriatul româno-japonez în productivitate, concentrându-se pe:

  • îmbunătățirea costurilor unitare cu cel puțin 6% pe an, pentru fiecare din următorii 5 ani, maximizând eficiența și eficacitatea operațiunilor;
  • îmbunătățirea productivității cu cel puțin 200% fără investiții, cu o abordare creativă/ inovatoare;
  • o abordare practică a necesității pentru cost down and cash up prin bottleneck process profitability control for maximum takt time.

Descarcă Broșura Aniversară Exegens

Cost-Competitiveness Improvement: Cursuri Publice

5-Years Warranty for Annual Unit Cost Improvement of 6%.

Curs Controlling - Costing, Budgeting and Cost Reduction

19, 20, 21 Februarie 2020, Sibiu

Curs Cost-Competitiveness Improvement through MCPD Transformation

5, 6, 7 Februarie 2020, București
Methods Design Concept (MDC): Training & Consulting

Improving Productivity more than 200% without Investment, with Creative/ Innovative Approach.

Curs Methods Design Concept (MDC): Productivity and Profitability Improvement

5, 6 Martie 2020, Sibiu

Methods Design Concept (MDC) Consulting Program

Industrial Engineering for Profitability through Productivity
Consulting Program: Cost-Competitiveness Improvement

5-Years Warranty for Annual Unit Cost Improvement of 6%.

Provocările actuale și viitoare (viața reală)
• Avem nevoie de o îmbunătățire a competitivității prin preț pe baza unei reduceri continue și flexibile a costurilor unitare.
• Am dori o reformă a structurii curente a profitului și să putem interveni asupra costurilor care sunt inutile afacerii noastre.
• Căutăm să reevaluăm metodele curente deoarece îmbunătățirile pe care le facem nu sunt vizibile în rezultatele financiare ale companiei.
• Este important să implicăm toți oamenii pentru a atinge continuu obiectivele de reducere a costurilor.

Conceptul Exegens®
• Vă ajutăm să dezvoltați un nou sistem de management care să realizeze reforma competitivă a structurii profitului.
• Exegens® construiește reforma structurii profitului țintă pentru a asigura supremația competițională durabilă prin cost.

Consulting Program: Methods Design Concept (MDC)

Improving Productivity more than 200% without Investment, with Creative/ Innovative Approach.

Provocările actuale și viitoare (viața reală)
• Trebuie să știm cât de mult putem îmbunătăți productivitatea și cum putem face acest lucru fără investiții.
• Trebuie să știm dacă personalul este alocat corespunzător fiecărui proces și cum se reduc costurile cu forța de muncă.
• Trebuie să cunoaștem performanța reală a oamenilor pentru a susține schimbarea actuală și viitoare a organizației.

Conceptul MDC (by Dr. Shigeyasu SAKAMOTO) – Pentru a atinge un nivel mai ridicat de îmbunătățire a productivității, există 2 chei de succes:
• separarea conținuturilor productivității în M, P și U din punctul de vedere al tehnicii ingineriei industriale.
• adoptarea de noi abordări pentru fiecare dimensiune a productivității.

Consulting Program: Operational Excellence

True Productivity Reveals your Hidden Profitability!

Provocările actuale și viitoare (viața reală)
• Avem nevoie de creșterea implicării reale a angajaților în îmbunătățiri și de îmbunătățirea reală a atitudinilor și abilităților lor.
• Este nevoie de dezvoltarea unei noi culturi corporative pro cost-competitiveness improvement pentru a spori competitivitatea reală.
• Căutăm să avem rezultate ale inițiativelor KAIZEN și KAIKAKU care să reducă costurile și să susțină Real Target Profit Structure Reform.
• Este important ca investițiile să fie maximizate prin îmbunătățiri sistematice și sistemice.

Conceptul Exegens®
• Programele noastre Operational Excellence sunt strâns legate de politicile specifice ale fiecărei companii.
• Așteptările, obiectivele, țintele și mijloacele Operational Excellence sunt cascadate către Product Family Costs (PFC) și fiecare departament, utilizând un Master Plan robust al implementării.

Consulting Program: White-Collar Productivity Increase

True Office Productivity is a Stake of Effectiveness!

Provocările curente și viitoare
• Noi suntem conștienți că avem costuri indirecte ridicate în zonele administrative.
• Chiar dacă am implementat soluții IT în birouri, încă există zone în care munca este duplicată, neacoperită total, incompletă sau viteza este mică.

Conceptul de Managing Office Productivity (MOP) (by Dr. Shigeyasu SAKAMOTO)
• Creșterea productivității muncii din birou și reducerea reală a costurilor indirecte impune evaluarea sau realocarea numărului de angajați în loc de îmbunătățiri bazate pe timpi.
• Chiar dacă rezistența angajaților este mare atunci când este nevoie de creșterea productivității în birouri, ideile inovatoare generate de tehnica MOP asigură pe deplin rezultatele necesare măsurabile, prin utilizarea tehnicilor de inginerie industrială în zonele de birouri.

Consulting & Training

So, what will we do “on Monday morning”?… Methods and Tools

Cost Improvement

Vă ajutăm să dezvoltați un nou sistem de management care să realizeze reforma competitivă a structurii de profit.
Exegens® construiește reforma structurii profitului țintă pentru a asigura supremația competițională durabilă prin cost.
Prin MCPD se elimină îmbunătățirile continue bazate pe: (1) idei preconcepute și (2) presupuneri.

Operational Excellence

Programele noastre Operational Excellence sunt strâns legate de politicile specifice ale fiecărei companii.
Așteptările, obiectivele, țintele și mijloacele Operational Excellence sunt cascadate către Product Family Costs (PFC) și fiecare departament, utilizând un Master Plan robust al implementării, specific pentru fiecare companie.

Training & Workshop

Exegens® furnizează programe complexe de training pentru a susține eforturile de învățare continuă prin dezvoltarea abilităților angajaților și prin crearea unui sistem flexibil de învățare pentru transformarea profitabilă a organizației:
• MCPD Transformation
• MCPD Innovation
• MCPD Productivity
• MCPD Leadership