Următoarele cursuri publice:

Controlling I: Bazele Controlling-ului

11, 12 Iunie 2018 - Cluj-Napoca

Controlling II: Reducerea costurilor si profitabilitatea

18, 19 Iunie 2018 - Cluj-Napoca

Manufacturing Cost Policy Deployment

29, 30 Martie 2018 - Bucuresti

Lean Supply Chain Management

23, 24 Aprilie 2018, Bucuresti
Servicii profitabilitate, productivitate si calitate:
Consultanta

Exegens® oferă asistență adaptată nevoilor clienților pentru a îndeplini strategiile prin îmbunătățirea productivității, reducerea costurilor, creșterea calității.

Training/Workshop

Exegens® furnizează programe complexe de formare a angajaților cu scopul îndeplinirii consistente a KPI-urilor companiei (Quality, Cost, Delivery etc.).

Cursuri publice

Aici puteți consulta planificarea cursurilor deschise Exegens® din anul 2018 pentru a crește nivelul dumneavoastră de adaptabilitate la cerințele de performanță profesionale actuale.

MCPD

Continuând preocupările de inovare continuă în profitabilitate prin productivitate, Exegens® a dezvoltat sistemul Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD).  Scopurile principale ale sistemului MCPD: reducerea costurilor și creșterea profitului extern și intern prin îmbunătățirea productivității.

Cost Reduction

Exegens® a dezvoltat un program de reducere a costurilor care garantează reducerea semnificativă a costurilor unitare ale produselor și serviciilor din companii, prin investigarea relațiilor dintre costuri, procese și pierderile din procese la nivel de echipamente, oameni, materiale și utilități. Cost Reduction Program este pentru orice afacere.

Management Branding

Management Branding este raspunsul la intrebari de genul: “Ce este în neregulă cu punerea în aplicare a principiilor noastre Lean?”. Management Branding promovează concepte noi, cum ar fi: managementul contextual al echipei, comportamente manageriale contextuale așteptate, strategie de comportament contextual etc.

Resurse:

Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Transformation: Uncovering Hidden Reserves of Profitability

Author: Alin Posteucă

by Productivity Press, New York (USA), Feb. 2018

Alin Posteucă este Managing Partner la Exegens®. Cartea prezintă abordarea detaliată a transformării Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD)  system în companiile de producție explicând:

  • cele 3 faze ale sistemului MCPD (Manufacturing Cost Policy Analysis, Manufacturing Cost Policy Development, Manufacturing Cost Policy Management), precum și cei 7 pași de implementare;

  • pașii de analiză ale proceselor bottleneck pentru a determina comportamentul losses și waste;

  • pașii pentru dezvoltarea annual manufacturing improvement budget pentru produsele existente;

  • pașii pentru dezvoltarea multiannual manufacturing improvement budget pentru produsele noi precum și pașii pentru dezvoltarea annual manufacturing cash improvement budget;

  • modul de monitorizare și de îmbunătățire continuă a sistemului MCPD. Detalii…

Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) and Methods Design Concept (MDC): The Path to Competitiveness

Authors: Alin Posteucă, Shigeyasu Sakamoto

by Productivity Press, New York (USA), 2017

Alin Posteucă este Managing Partner la Exegens®. Cartea conține două noi abordări de îmbunătățire a productivității și profitabilității sistemelor de producție care au ca efect creșterea continuă a competitivității: Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) și Methods Design Concept (MDC) și are următoarele caracteristici:

  • furnizează modalități de îmbunătățire a performaței prin dezvoltarea comportamentelor manageriale contextuale aliniate cu așteptările angajaților. Asigură înțelegerea rolului fiecărui angajat în îndeplinirea țintelor de cost ale companiei de producție;
  • oferă o vizibilitate clară a stării curente a obiectivelor de îmbunătățire a costurilor de producție față de starea planificată;
  • asigură monitorizarea continuă a planificării îmbunătățirilor sistemice și sistematice pentru a atinge țintele de cost de producție pe termen mediu și lung; Detalii…