Reducerea costurilor
Reproiectare procese
Productivitate in birouri
Consultanță: Reducerea costurilor

Garanția îmbunătățirii anuale a costurilor unitare cu cel puțin 6% pentru următorii 5 ani.

Provocările actuale și viitoare (viața reală)
• Avem nevoie de o îmbunătățire a competitivității prin preț pe baza unei reduceri continue și flexibile a costurilor unitare.
• Am dori o reformă a structurii curente a profitului și să putem interveni asupra costurilor care sunt inutile afacerii noastre.
• Căutăm să reevaluăm metodele curente deoarece îmbunătățirile pe care le facem nu sunt vizibile în rezultatele financiare ale companiei.
• Este important să implicăm toți oamenii pentru a atinge continuu obiectivele de reducere a costurilor.

Conceptul Exegens®
• Vă ajutăm să dezvoltați un nou sistem de management care să realizeze reforma competitivă a structurii profitului.
• Exegens® construiește reforma structurii profitului țintă pentru a asigura supremația competițională durabilă prin cost.

Consultanță: Reproiectarea metodelor de muncă

Îmbunătățirea productivității cu mai mult de 200% fără investiții, cu o abordare creativă/ inovativă.

Provocările actuale și viitoare (viața reală)
• Trebuie să știm cât de mult putem îmbunătăți productivitatea și cum putem face acest lucru fără investiții.
• Trebuie să știm dacă personalul este alocat corespunzător fiecărui proces și cum se reduc costurile cu forța de muncă.
• Trebuie să cunoaștem performanța reală a oamenilor pentru a susține schimbarea actuală și viitoare a organizației.

Conceptul MDC (by Dr. Shigeyasu SAKAMOTO) – Pentru a atinge un nivel mai ridicat de îmbunătățire a productivității, există 2 chei de succes:
• separarea conținuturilor productivității în M, P și U din punctul de vedere al tehnicii ingineriei industriale.
• adoptarea de noi abordări pentru fiecare dimensiune a productivității.

Consultanță: Creșterea productivității în birouri și servicii

Productivitatea reală în birouri și servicii este o miză a eficacității!

Provocările curente și viitoare
• Noi suntem conștienți că avem costuri indirecte ridicate în zonele administrative.
• Chiar dacă am implementat soluții IT în birouri, încă există zone în care munca este duplicată, neacoperită total, incompletă sau viteza este mică.

Conceptul de Managing Office Productivity (MOP) (by Dr. Shigeyasu SAKAMOTO)
• Creșterea productivității muncii din birou și reducerea reală a costurilor indirecte impune evaluarea sau realocarea numărului de angajați în loc de îmbunătățiri bazate pe timpi.
• Chiar dacă rezistența angajaților este mare atunci când este nevoie de creșterea productivității în birouri, ideile inovatoare generate de tehnica MOP asigură pe deplin rezultatele necesare măsurabile, prin utilizarea tehnicilor de inginerie industrială în zonele de birouri.

Productivitatea in birouri si servicii

Consultanță: Excelență Operațională

Productivitatea reală dezvăluie profitabilitatea ascunsă!

Provocările actuale și viitoare (viața reală)
• Avem nevoie de creșterea implicării reale a angajaților în îmbunătățiri și de îmbunătățirea reală a atitudinilor și abilităților lor.
• Este nevoie de dezvoltarea unei noi culturi corporative pro îmbunătățirea competitivității costurilor pentru a spori competitivitatea reală.
• Căutăm să avem rezultate ale inițiativelor KAIZEN și KAIKAKU care să reducă costurile și să susțină Real Target Profit Structure Reform.
• Este important ca investițiile să fie maximizate prin îmbunătățiri sistematice și sistemice.

Conceptul Exegens®
• Programele noastre de Excelență Operațională sunt strâns legate de politicile specifice ale fiecărei companii.
• Așteptările, obiectivele, țintele și mijloacele Excelenței Operaționale sunt cascadate către familiile de produse (PFC) și fiecare departament, utilizând un master plan robust al implementării.

Tutoriale: Reducerea costurilor & Reproiectarea metodelor de muncă

Productivitatea reală dezvăluie profitabilitatea ascunsă!

Sistemul Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) a fost dezvoltat și publicat de Dr. Alin Posteucă. MCPD este metodologia de îmbunătățire sistemică și sistematică a costurilor de producție, cu sprijinul total al științei productivității, pentru creșterea profitabilității prin productivitate. Scopul de bază al sistemului MCPD este de a asigura o supremație competitivă sustenabilă prin îmbunătățirea competitivității costurilor pentru a realiza reforma structurală reală a profitului pe baza reformei productivității. Detalii…

Methods Design Concept (MDC) a fost dezvoltat și publicat de Dr. Shigeyasu Sakamoto. MDC este metodologia de reproiectare inovativă a proceselor de producție, cu sprijinul total al științei ingineriei industriale, pentru creșterea profitabilității prin productivitate. Scopul MDC este de a arăta cât de mult și cum se poate îmbunătăți productivitatea (Method, Performance & Utilization) și de a arata această îmbunătățire la nivel de alocare de personal, de optimizare a fluxurilor și liniilor și de profitabilitate. Detalii…

15 ani - Broșura Aniversară

Exegens® vă recomandă o tehnologie unică și eficace pentru profitabilitate și productivitate.

Unicitatea consultanței Exegens® se bazează pe parteneriatul româno-japonez în productivitate, concentrându-se pe:

  • îmbunătățirea costurilor unitare cu cel puțin 6% pe an, pentru fiecare din următorii 5 ani, maximizând eficiența și eficacitatea operațiunilor;
  • îmbunătățirea productivității cu cel puțin 200% fără investiții, cu o abordare creativă/ inovatoare;
  • o abordare practică a necesității pentru cost down and cash up prin controlul profitabilității procesului bottleneck pentru maximum takt time.
Consulting & Training

Deci, ce vom face “luni dimineață”?… Metode și instrumente

Reducerea costurilor

Vă ajutăm să dezvoltați un nou sistem de management care să realizeze reforma competitivă a structurii de profit.
Exegens® construiește reforma structurii profitului țintă pentru a asigura supremația competițională durabilă prin cost.
Prin MCPD se elimină îmbunătățirile continue bazate pe: (1) idei preconcepute și (2) presupuneri.

Excelență operațională

Programele noastre Operational Excellence sunt strâns legate de politicile specifice ale fiecărei companii.
Așteptările, obiectivele, țintele și mijloacele Operational Excellence sunt cascadate către Product Family Costs (PFC) și fiecare departament, utilizând un Master Plan robust al implementării, specific pentru fiecare companie.

Training & workshop

Exegens® furnizează programe complexe de training pentru a susține eforturile de învățare continuă prin dezvoltarea abilităților angajaților și prin crearea unui sistem flexibil de învățare pentru transformarea profitabilă a organizației:
• MCPD Transformare
• MCPD Inovație
• MCPD Productivitate
• MCPD Leadership