Creat la inițiativa Exegens®, Clubul Român de Productivitate (CRP) a împlinit 10 ani în luna octombrie 2017 de când asigură profesioniștilor în domeniu accesul la cunoștințe și informații privind productivitatea, conectarea cu alți profesioniști sau dezvoltarea profesională pentru a găsi soluții la toate provocările interne și mai ales externe ale organizațiilor prin productivitate.

CRP reunește oamenii, ideile și instrumentele care fac ca organizațiile să funcționeze mai bine. CRP este vocea productivității ca răspuns la diversele nevoi impuse de către mediul de business prin strângea la un loc atât a specialiștilor practicieni, cât și a specialiștilor din domeniul academic care au ca preocupare comună creșterea nivelului de productivitate atât la nivel de companie, cât și la nivel național.

Viziunea CRP

Prin concentrarea pe productivitate, ca prioritate globală și națională atât la nivel de organizațional, cât și la nivel personal, CRP devine prima sursă de informare din Romania pentru toți cei care caută concepte, tehnologii sau instrumente de îmbunătățire a productivității, pentru a se îmbunătăți pe ei înșiși și pe organizațiile lor.

Misiunea CRP

Misiunea CRP este de a spori utilizarea și impactul productivității ca răspuns la diversele nevoi ale organizațiilor și persoanelor.

Premiile anuale ale CRP

CRP a înființat un program anual de premii pentru recunoașterea realizărilor membrilor săi față de profesie și societate. Premiile CRP prevăd o abordare sistematică și sistemică a îmbunătățirii productivității la nivel de organizații, utilizând o metodologie cadru oferită de către Exegens®.

Așadar, vă invităm să deveniți membri și/sau parteneri ai CRP. Partenerii CRP au ca menire susținerea materială și științifică a mișcării productivității la nivel național și pot beneficia de rezultatele practice și științifice ale membrilor CRP.

Vă așteptăm,
Dr. Alin Posteucă

Contact Clubul Român de Productivitate:
Mobile: +40743 048 696, +40770 609 409
Phone/Fax: +4021 440 27 76
Email:
club.productivitate@exegens.com