"Există numeroase abordări structurate pentru îmbunătățirea productivității disponibile - și nenumărați consultanți care vă ajută să le aplicați. Cu toate acestea, realitatea nu este niciodată tocmai aceeași cu scenariile relatate de acești consultanți sau furnizorii de instrumente și tehnici. Teoria este de obicei excelentă; aplicarea practică este mai puțin sigură. Majoritatea abordărilor sunt relativ superficiale, prezentate doar în contur... necesitând cititorului să descopere defectele și erorile, dificultățile practice de interpretare și implementare.

Această carte (n.a. despre MCPD, autor Dr. Alin Posteucă) este diferită. În primul rând, recunoaște faptul că oamenii consideră că implementarea este dificilă, astfel încât abordează situația concentrându-se pe o serie de scenarii specifice - unele care implică creștere, altele care implică scădere... și ia cititorul printr-o aplicare detaliată a MCPD în aceste scenarii.

Experiența autorului în calitate de consultant lean manufacturing i-a modelat clar abordarea în dezvoltarea strategiei și a practicilor - nimic rău, evident..., dar a adăugat propria abordare atentă și minuțioasă pentru a oferi un „sistem” capabil să ofere îmbunătățiri reale în productivitatea și profitabilitatea producției.

Cartea este detaliată și presărată cu prescurtări - uneori o face destul de „greu” de citit. De asemenea, este în general o carte care se potrivește cititorilor nu se tem de abordările cantitative și de aplicarea formulelor matematice. Cu toate acestea, autorul recunoaște, de asemenea, că îmbunătățirea productivității printr-o abordare structurată și cantitativă aduce și beneficii intangibile.

Merită să perseverezi cu detaliile pentru a descoperi principiile și „adevărurile” de bază care îți vor permite „să faci diferența”."

John Heap, President al World Confederation of Productivity Science
"Această carte (n.a. despre MCPD, autor Dr. Alin Posteucă) conține o abordare cuprinzătoare pentru a informa cititorul despre cum poate obține profitabilitatea producției. În timp ce lecțiile din cadrul acestora sunt discutate în numeroase publicații și forumuri profesionale, puține dintre ele par să abordeze problemele cu atât de mult bun simț. În mod similar, se pare că există multe publicații care demonstrează expertiză în planificarea și elaborarea politicilor, dar puțini dintre ei ne spun cum să executăm mai bine aceste planuri. Această carte face ambele. Cartea începe prin a demonstra nevoia de MCPD și importanța angajamentului echipei manageriale. Apoi se aprofundează etapele foarte practice necesare atât pentru implementare, cât și pentru utilizarea ulterioară continuă. În cele din urmă, oferă exemple de lucru pentru a demonstra eficacitatea abordărilor. Rezultatul este un ghid extrem de practic care ar trebui să permită cititorului atent să implementeze MCPD în beneficiul organizației sale."
G. Don Taylor, Ph.D., P.E., Charles O. Gordon Professor – Virginia Tech, Vice Provost for Learning Systems Innovation and Effectiveness
"Această carte (n.a. despre MCPD, autor Dr. Alin Posteucă) este o abordare nouă, originală, științifică, metodică și o abordare practică pentru reducerea costurilor de producție într-un mediu de fabricație. Prin educația sa profesională, implicarea practică și expunerea la problemele de producție de zi cu zi, dl. Dr. Posteuca prezintă atât mediului academic, cât și oamenilor din producție, un nou tip de analiză științifică și de optimizare a activităților.

Cartea începe cu o descriere excelentă a problemelor și nevoilor mediului de producție, iar apoi noua metodă de abordare este introdusă și explicată în termeni care pot fi ușor înțeleși nu numai de către profesioniștii cu educație academică, ci și de către oamenii care lucrează fiecare zi în fabricile de producție și trebuie să rezolve atâtea probleme.

La final, cartea analizează exemple de producție din viața de zi cu zi și propune soluții practice pentru optimizarea celor bune sau eliminarea celor rele.

După ce am petrecut un timp plăcut citind și clarificându-mă profesional, recomand această carte tuturor celor interesați de îmbunătățirea eficienței procesului de producție de care este responsabil!"

Florin Larion, Lean-Six Sigma Master Black Belt, Philadelphia, USA
"Abordarea din această carte (n.a. despre MCPD, autor Dr. Alin Posteucă) este excelentă. Prin această carte, Alin Posteuca ajută organizațiile să descopere potențialul ascuns al profitabilității prin înțelegerea costurilor de producție din spatele pierderilor (losses & waste) din fluxul familiilor de produse și alinierea acțiunilor și inițiativelor de îmbunătățire pentru atingerea obiectivului de îmbunătățire a costurilor de producție (MCI). Sistemul MCPD se adresează managementului de vârf care trebuie să îndeplinească țintele de profitabilitate prin îmbunătățirea strategică și operațională a eficienței producției, dar foarte important, această transformare se bazează pe toată implicarea forței de muncă pe această cale.

În cartea sa, Alin descrie nevoile acestei strategii (de ce?) și pașii pentru această implementare a sistemului de transformare pentru îndeplinirea tangibilă și constantă a MCI (cum?). Și studiul de caz prezentat în secțiunea a 3-a a cărții este un ”deschizător de minte” pentru organizațiile aflate pe calea pentru această implementare a dezvoltării strategiei, cu toate legăturile dintre fluxul de producție al familiilor de produse, înțelegerea costului pierderilor (losses & waste) și acțiuni sau inițiative de îmbunătățire pe tot parcursul fluxului de producție, la toate nivelurile în organizație și obiectivul anual al MCI."

Cătălin Neagoe, Lead Black Belt, Cameron, a Schlumberger company
"Odată ce am avut șansa de a face o recenzie la Manufacturing Cost Deployment (MCPD) Transformation: Uncovering Hidden Reserves of Profitability, am fost pregătit pentru o lucrare documentată, precisă, profund conectată la realitățile operaționale. Nu am fost dezamăgit: bine structurată, dovedind cunoștințe profunde despre Lean și aspectele financiare, această carte nu este un instrument de „soluționare rapidă”, ci un atu real dacă căutați o abordare multianuală, implicarea echipei și transformarea companiei. Mai mult: vorbește deschis, de la început, despre principalele bariere în calea transformării consistente/ durabile a companiilor de producție - printre care lipsa unui angajament managerial real este indicată ca fiind decisivă.

De asemenea, aș evidenția în mod special cele trei studii de caz de la sfârșitul cărții: precise în definirea problemei, oferirea „modelului” clar și a foii de parcurs pentru implementarea MCPD, analiza rezultatelor și concluziile. O lectură de luat în considerare pentru fiecare manager pasionat de îmbunătățirea rezultatelor sale!"

Ovidiu Ambrus, Plant Manager la Litens Automotive Eastern Europe (Litens Automotive Group)
"Manufacturing Cost Policy Deployment Transformation este o nouă abordare. Scopul MCPD este reducerea costurilor pierderilor (losses & waste - CLW), abordând domeniile care oferă cele mai multe oportunități de îmbunătățire. Cartea prezintă o abordare structurată pentru a analiza costurile și a implementa o strategie pe termen lung pentru îmbunătățirea profitabilității.

Alin prezintă o nouă metodă pentru a identifica prioritățile pentru activitățile de îmbunătățire, analizând CLW (comparativ cu analiza doar a KPI-urilor de genul: „down time”, „scrap/ rework rate”, etc.). Cuantificarea pierderilor (losses & waste) într-o valoare monetară oferă inginerilor de îmbunătățire continuă și/ sau managementului mijlociu argumentele corecte pentru a convinge conducerea să aprobe resursele proiectelor de îmbunătățire. Pe de altă parte, top managementul poate lega mai bine activitățile de îmbunătățire de țintele anuale de reducere a costurilor. Studiile de caz arătate ajută la clarificarea întrebărilor care ar putea apărea atunci când se încearcă punerea în practică a acestei noi teorii.

Această carte este utilă companiilor care încep o călătorie de îmbunătățire sau companiilor care au încercat deja să-și îmbunătățească operațiunile, dar nu au reușit să obțină un impact semnificativ. Sistemul MCPD asigură o orientare pas cu pas pentru a realiza îmbunătățirea costurilor de producție."

Emilian Dobroaică, Supplier Engineer at Lam Research AG
"Informațiile dobândite sunt foarte utile în activitatea mea: eficientizarea proceselor după o analiză a acestora după principiul Valoarea Client. Mi-am clarificat o serie de informații și am dobândit altele noi. BSC, VSM și Kaizen trebuie implementate în orice organizație care vrea să fie eficientă și eficace. Prin implementarea în procedurile băncii (normele interne) doresc să se îmbunătățească continuu nivelul calității produselor bancare RIB și să se reducă timpii din procese. Mulțumesc Exegens pentru aceasta oportunitate."
Mioara Popescu, Vicepreședinte, ROMANIAN INTERNATIONAL BANK
"În urma acestui curs (Lean Management), am învățat ceva nou - concepte pe care le știam deja, dar acum le apreciez dintr-o perspectivă diferită. Este minunat să discutăm conceptele de îmbunătățire continuă cu întreaga echipă de management. Discuțiile au fost libere, fiecare participant a fost deschis să adopte noi abordări."
Doina Marinovici, Production Manager, SOMAREST AVRIG
"Cursul (Lean Management) m-a ajutat să înțeleg interacțiunea activităților din companie. Ca urmare a acestui curs, am învățat să aplic metode avansate de analiză în rezolvarea problemelor sau în proiectele de îmbunătățire; de asemenea, am conștientizat nevoia de analiză a Value Stream Mapping."
Simona Răhăian, Responsabil Logistica, SOMAREST
"Participarea la acest curs (Lean Management) a fost necesară, având în vedere perioada de criză pe care o traversam cu toții și nevoia de îmbunătățire continuă; acest curs este o oportunitate de acumulare de cunoștinte noi. Activitatea se poate îmbunătăți substanțial prin implementarea tehnicilor 5S, Kaizen, VSM. Astfel se pot reduce timpii de producție și, implicit, costurile."
Daniel Olaru, Production Planner & Logistics, PIRELLI
"Pentru mine a fost foarte bine că am participat la acest curs (Lean Management) deoarece am reușit să înțeleg mai bine și să îmi clarific anumite noțiuni și acțiuni legate de practica Lean 5S și Kaizen."
Ing. Viorel Ciobanu, IMSAT SA
"Cursul (Lean Management) a fost benefic în primul rând pentru pregătirea mea profesională, pentru carieră și nu în ultimul rând pentru eficientizarea activităților la locul de muncă, cu un aport esențial la îmbunătățirea fluxului tehnologic din fabrică."
Cătălin Spătaru, Manager Mentenanta, PIRELLI
"Acest curs (Lean Management) a fost foarte benefic deoarece am primit răspuns la multe întrebări și acum știu unde și cum să îmi canalizez energia. Activitatea mea se va îmbunătăți în primul rând prin faptul că după acest curs am un scop clar, o țintă și un exemplu de excelență în productivitate."
Ing. Aurel Tarara, IMSAT SA
"Înțelegerea pașilor de realizare a Value Stream Mapping și Process Mapping va ajuta la reducerea timpilor fără valoare adaugată de la orice loc de muncă. Acest curs mi-a reîmprospătat cunoștințele de Lean și SixSigma și m-a ajutat să înțeleg în detaliu Value Stream Mapping și Process Mapping."
Ovidiu Moroșanu, Factory Product Manager NOKIA ROMANIA
"Echipa are acum o viziune mai clară asupra unor probleme și procese din cadrul firmei. De asemenea, s-au clarificat multe aspecte (pozitive și negative) asupra VSM. Echipa a avut ocazia să identifice probleme din firma și să planifice acțiuni de îmbunătățire."
Viorel Stoenescu, PDIP &CI Manager, TMD FRICTION
"Faptul că numărul de instrumente de analiză a proceselor s-a mărit în urma acestui curs înseamnă că multe probleme vor fi soluționate mai rapid, deci va fi un câștig de timp."
Gelu Mihăilescu, Head of Mechanics, TMD FRICTION
"Acest curs (5S) m-a ajutat să înțeleg mai bine principiile ăi filosofia 5S care stau la baza principiilor Lean. 5S aplicat corect și peste tot este un bun început pentru orice echipă. Cursul a fost benefic pentru mine din perspectiva ”lecțiilor învățate” în retrospectiva experienței avute. Cursul ajută și la organizarea deciziilor manageriale: o analiză corectă, obiectivă, o sistematizare a situației curente și a indicatorilor duce implicit la îmbunătățirea continuă și la organizarea deciziilor manageriale."
Grazziela Amaximoaei – Vitvitchi, Technical Training Manager NOKIA ROMANIA
"În urma informațiilor dobândite și fundamentate în acest curs (5S), am o mai bună înțelegere a conceptului de 5S și a modului de implementare 5S într-o fabrică."
Paul Capotă, Final Assembly & Packing Engineer NOKIA ROMANIA
"Cursul (Kaizen) a fost benefic pentru dezvoltarea mea profesională și personală. Acesta creează un mind set organizațional și l-as recomanda pentru toți angajații."
Grazziela Amaximoaei – Vitvițchi, Technical Training Manager NOKIA ROMANIA
"(…) consultanța EXEGENS® (FMEA/ KAIZEN – training și workshop pentru o problemă specifică) a fost un bun prilej de a completa cunoștințele anterioare, cu procesul continuu de îmbunătățire a activităților interne, prin combinarea aspectului teoretic cu aplicații practice luate din procesul nostru de producție.Consultanța a răspuns asteptărilor noastre privind inițierea în acest mod de lucru (FMEA/ KAIZEN)."
Mircea ROTARU, Quality Manager WATTEEUW ROMANIA
"Cursul de FMEA/ KAIZEN este bine structurat, organizat și documentat. Prezintă tehnici aplicabile și pentru obținerea de îmbunătățiri consistente. Trage semnale de alarmă asupra a ceea ce este acum și ce s-ar putea îmbunătăți."
Iulian NISTOR, B.U. Manager CASE NEW HOLLAND
"Cursul (TPM și OEE) a fost foarte benefic. Aplicarea acestor instrumente din TPM nu doar că va îmbunătăți activitatea mea, ci și pe cea a departamentului, a întregii companii. Mi-am dat seama că există o oportunitate de îmbunătățire uriașă în firmă, iar ceea ce făceam pana acum este doar o mică parte din ceea ce se poate face. Responsabilizarea operatorilor și transformarea lor în mici ”inovatori” nu va face decât să ajute la planul de dezvoltare a firmei. Am înțeles că TPM înglobează toate proiectele de îmbunătățire, iar pe OEE îl privesc acum altfel: nu ca un indicator de performanță, ci ca pe ”un indicator de ne-performanță”, ca pe ”un termometru” care îmi arată unde să acționez."
Tiberiu Antics, Director de Productie ANVIS ROM
"Acest curs (TPM și OEE) mi-a oferit o viziune de ansamblu asupra posibilităților de îmbunătățire și dezvoltare a proceselor din firmă."
Angajat în Departamentul de Mentenanță ANVIS ROM
"Prin implementarea TPM prin OEE și KAIZEN ajungem la rădăcina problemelor, putem identifica clar problemele reale și putem începe rezolvarea acestora. Cursul a fost benefic pentru ca am înțeles cum se pot cunoaște pierderile adevărate și cum pot fi ele eliminate."
Angajat în Departamentul Tehnic ANVIS ROM
"Participarea la acest curs (TPM și OEE) a fost benefică pentru că mi-am reîmprospătat cunoștințele acumulate și am învățat noi metode – proceduri de lucru cu oamenii din subordine. Cursul mi-a deschis o nouă perspectivă de lucru cu oamenii."
Iulian BOLOHAN, Inginer Supervizor IG WATTEEUW ROMANIA
"Cred că activitatea mea se va schimba după acest curs (TPM și OEE) deoarece voi privi problemele dintr-un alt punct de vedere ca mod de analiză și capacitate de implicare."
Iulian TROFIN, Inginer Supervizor IG WATTEEUW ROMANIA
"După acest curs (TPM și OEE) , am conștientizat din nou importanța productivității asupra competitivității firmei, legăturile inter-departamentale și nevoia de perfecționare personală și profesională. În urma informațiilor dobândite și fundamentate în acest curs, vom organiza mai bine activitatea noastră."
Iulian NISTOR, BU Manager IG WATTEEUW ROMANIA
"Consider că în urma acestui curs (Problem Solving) mi-am schimbat viziunea asupra unei probleme și, de asemenea, asupra răspunsurilor date prematur, înainte de a analiza situația. Îl recomand cu plăcere și altora."
Florian Giubega, Inginer de proces, MARQUARDT SCHALTSYSTEME
"Acest curs (Problem Solving) a realizat evidențierea legăturilor dintre diferite instrumente ale calității, cum pot fi acestea corelate și utilizate pentru a ne ușura munca."
Iulia Crețu, Inginer asigurarea calității, MARQUARDT SCHALTSYSTEME
"Aplicând ceea ce am învățat, în mod sigur, vom crește implicarea și responsabilitatea personalului firmei noastre față de problemele care trebuie rezolvate. Astfel vom crește eficiența și vom diminua pierderile. Doresc mult succes echipei EXEGENS în viitor."
Nicolae Movileanu, Director General, DELTA INVEST
"Acest curs (Balanced Scorecard) m-a ajutat să-mi clarific multe întrebări și să știu ce trebuie să îmbunătățesc la ceea ce avem acum."
Iuliana Ochea, BCR, Departament Strategie
"Consider util acest curs (Balanced Scorecard) pentru conducătorii ce doresc să-și îmbunătățească managementul companiilor într-un mod modern și pragmatic prin tehnici manageriale profesioniste."
Theodosie Ioan Perju, General Manager, FIRENZE COM
"Este cea mai bună prezentare de curs la care am participat. Activitatea mea se va îmbunătăți foarte mult în urma informațiilor dobândite în acest curs(Balanced Scorecard)."
Roxana Mihaela Tatomir, Manager Calitate, CIO – Compania Indiilor Orientale
"Informațiile dobândite în acest curs (Balanced Scorecard) mă vor ajuta la îmbunătățirea mentalității de analiză a activității specifice și luarea unor decizii în consecință. Acest curs a fost benefic pentru că am primit multe informații prin care pot să-mi îmbunătățesc criteriile de decizie și de organizare a timpului."
Mircea Rusu, Director Tehnic, CIO – Compania Indiilor Orientale
"Folosind informațiile primite la acest curs (Balanced Scorecard) voi putea identifica mai ușor problemele din sectorul meu de activitate, folosind în același timp ideile tuturor persoanelor cu care lucrez. Cursul a fost benefic deoarece am primit multe informații care îmi folosi în activitatea mea zilnică."
Ecaterina Deacu, Director Producție, CIO – Compania Indiilor Orientale
"Cursul (Balanced Scorecard) a fost benefic deoarece mi-a deschis o nouă perspectivă asupra a tot ceea ce se întâmplă într-o firmă. Ca urmare a acestui curs, consider că voi avea un nou start și o nouă abordare."
Milvana Munteanu, Area Sales Supervisor, CIO – Compania Indiilor Orientale
"Acest curs (Balanced Scorecard) mi-a oferit șansa de a privi din alt punct de vedere poziția pe care o ocup acum. Nesiguranța în luarea deciziilor poate fi anulată de stabilirea corectă a obiectivelor, verificarea și urmărirea sistematică a acestora."
Mihai Tecu, Director Național de Vânzări, CIO – Compania Indiilor Orientale

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și training.

Share: