Exegens® are o experienţă îndelungată în utilizarea metodologiilor ”Automotive Core Tools” în sprijinul îmbunătăţirii proceselor şi implementării sistemelor de management al calității.

Toate standardele avansate de Planificare a Calității Produsului (Advanced Product Quality Planning – APQP) furnizează metode structurate de definire și de stabilire a pașilor necesari pentru asigurarea că un produs satisface cerințele clienților. Planurile de control (Control plans) ajută calitatea produselor realizate în concordanță cu cerințele clienților și cu standardele stabilite. Planul de control furnizează abordarea structurală pentru proiectare, selectare și implementare a metodelor de control a valorii adăugate pentru întreg sistemul. O companie care are ca țintă un nivel de calitate ridicat trebuie să utilizeze FMEA în procesele de Planificare Avansată a Calității (Advanced Quality Planning) și în dezvoltarea propriilor Planuri de control.

FMEA reprezintă un grup de activități proiectate pentru a:

  • recunoaște și evalua potențialele ”căderi” ale produselor sau proceselor și a efectelor acestora;
  • identifica acțiunile care ar putea elimina sau reduce potențiala cădere;
  • documenta procesele.

Statistical Process Control (SPC) oferă ocazia de a înțelege importanța interpretărilor schimbărilor apărute în comportamentul parametrilor de proces și reacțiile necesare, prin utilizarea unei suite de metode statistice, în special a diagramelor de control.

Studiile MSA (Measurement Systems Analysis) servesc la determinarea necesității de măsurători pe procese pentru evaluarea caracteristicilor speciale și mai ales pentru realizarea de măsurători care să asigure procese capabile și robuste pentru caracteristicile speciale.

PPAP (Production Part Approval Process) oferă furnizorilor înțelegerea proceselor necesare pentru a produce piese de calitate constantă în timpul unui proces de producție. PPAP este standardul industriei pentru definirea procesului de aprobare a produselor care să asigure respectarea și îndeplinirea constantă a cerințelor de proiectare și a caietului de sarcini.

Root Cause Analysis (RCA) oferă dezvoltarea unui limbaj comun și a unei structuri comune de rezolvare a problemelor atât în cadrul companiei, cât și în cadrul relațiilor cu furnizorii și cu clienții pentru a se interveni în cel mai scurt timp pentru rezolvarea problemei. Globalizarea creează o puternică presiune la nivel de competitivitate și implicit productivitate, presiune care impune o flexibilitate/adaptabilitate permanentă a companiilor. Flexibilitatea impune schimbare. Schimbarea impune apariția diferitelor tipuri de probleme la toate nivelele unei companii. Așadar o problemă reprezintă o deviație de la nivelul de performanță prestabilit. Obiectivul în găsirea soluțiilor la probleme este identificarea cauzelor pertinente.

Descoperă cursurile noastre de Automotive Core Tools…

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și traininguri publice/in house.