Consulting: Cost-Competitiveness Improvement for Building Target Profit Structure Reform

Provocări curente și viitoare

Avem nevoie de o îmbunătățire a competitivității prin preț pe baza unei reduceri continue și flexibile a costurilor unitare

În eforturile noastre de atingere a obiectivelor de business trebuie să reducem continuu prețul și să creștem profitabilitatea, astfel încât obiectivele de reduceri de costuri ale managementului să fie în linie cu rezultatele obținute de către noi. Deși știm că uneori clientul nostru principal are costurile unitare mai mult pe rosu, noi nu putem dovedi asta, nu putem interveni eficace și nu putem răspunde exact la intrebarea: De ce și cât de mult din costurile comenzilor trecute și în desfășurare au îndeplinit așteptările?

Am dori o reformă a structurii curente a profitului și să putem interveni asupra costurilor care sunt inutile afacerii noastre

Chiar dacă se pare că îmbunătățirile noastre curente au un impact semnificativ asupra reducerii costurilor în anumite procese, noi nu reușim să obținem informații de încredere privind costurile care au fost reduse la nivelul produselor noastre și nu putem evalua în mod corespunzător procesul de luare a deciziilor privind calculul profitului și stabilirea prețurilor pentru fiecare produs. Adesea, fără prea multe argumente, suntem nevoiți să răspundem la întrebări de genul: Cât de multe produse și cât de mult au îndeplinit așteptările de îmbunătățire a costurilor?

Căutăm să reevaluăm metodele curente deoarece, chiar dacă facem îmbunătățiri, acestea nu sunt vizibile în rezultatele financiare ale companiei

Știm că avem preocupări accentuate de reducere de costuri de mulți ani, știm că avem competitori care fac reduceri de costuri, știm ca furnizorii noștri au tendința de a crește prețurile, dar cu toate acestea noi nu putem avem un sistem evaluare a îmbunătățirilor de cost de tip feedforward și feedback la nivel de budget and profit and loss statement. Adesea apar discuții privind:

 1. vizibilitatea financiară a îmbunătățirilor realizate,

 2. alocarea de resurse pentru îmbunătățiri și

 3. diferențe de opinii între manageri privind rezultatele îmbunătățirilor realizate.

Este important să implicăm toți oamenii pentru a atinge continuu obiectivele de reducere a costurilor

Întotdeauna, atragerea reală și totală a oamenilor în îmbunătățiri a fost și este cheia succesului. Pe de altă parte, v-ați gândit vreodată că pentru a atrage în mod real oamenii în îmbunătățirea costurilor sunt necesare:

 1. o alocare de resurse foarte bine gestionată pentru a duce la îndeplinire strategiile de reducere de cost (procurement, noi produse și manufacturing),
 2. întelegerea profundă a faptului că nivelul curent nu este ultimul nivel posibil de reduceri de cost și
 3. înțelegerea că sunt necesare a fi aplicate alte măsuri față de cele anterioare sau față de cele care nu au putut fi puse în a aplicare anterior?

Conceptul Exegens® pentru Cost-Competitiveness Improvement

Vă ajutăm să dezvoltați un nou sistem de management care să realizeze reforma competitivă a structurii de profit

Cost-Competitiveness Improvement Program cu ajutorul Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) este un nou și inovativ sistem de management care dezvoltă ținte competitive de cost improvement la nivelul companiei, la nivelul fiecărei familii de produse, la nivelul produselor, la nivelul departamentelor și care corelează aceste ținte cu țintele de îmbunătățire sistematică și sistemică la nivelul proceselor fiecărei familii de produse pe baza simulărilor de atingere a unei noi target profit structure necesare. Abordarea științifică a cost improvement prin MCPD conduce la:

 1. identificarea și eliminarea științifică a costurilor inutile și implicit la eliminarea îmbunătățirilor pe bază de idei preconcepute și

 2. alegerea celor mai profitabile proiecte de îmbunătățire, proiecte atât eficace, cât și eficiente și, implicit, la eliminarea îmbunătățirilor bazate pe presupuneri.

Exegens® construiește reforma structurii profitului țintă pentru a asigura supremația competițională durabilă prin cost

Pe baza sprijinului total al științei productivității, scopul programului nu este acela de a calcula costurile, ci de a le reduce în mod științific, consistent și durabil, pentru a îndeplini annual and multiannual targets profit, indiferent de scenariile de evoluție a vânzărilor (crescătoare sau descrescătoare) și pentru a atinge nivelul de preț competitiv și profitabil, prin clarificarea următoarelor aspecte:

 1. nivelul necesar al cost planning,

 2. nivelul necesar al activităților de rezolvare a problemelor de cost necesare pentru cost achieving and cost maintaining, și mai ales,

 3. activitățile și acțiunile de cost improvement pe baza îmbunătățirii Cost of Losses and Waste (CLW) către ideal costs sau Zero Costs of Losses and Waste (ZCLW), pe baza multi-annual productivity master plan și a dezvoltării unei culturi robuste pro-cost improvement la toate nivelele din companie și dincolo de ea.

MCPD Thinking for Traget Profit Structure Reform

Abordarea noastră:

Programul nostru inovativ de Cost-Competitiveness Improvement

Ca prim pas pentru promovarea programului, vom efectua o evaluare preliminară (1-3 luni). Apoi, pe baza rezultatelor acestei evaluări, se dezvoltă toate activitățile necesare introducerii și extinderii programului de către echipa MCPD și echipa de la sediul clientului, echipă special formată în acest sens pentru 6 luni – 2 ani. Scopul este acela de a asigura supremația competițională prin cost, prin target profit structure reform, utilizănd metodologia Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD).

Cost-Competitiveness Improvement Program: Assessment, Implementation & Expansion with MCPD Methodology

Rezultate așteptate:

Descoperirea profitabilității ascunse prin productivitate reală

Costurile mai mici sunt esențiale pentru supraviețuire. Cheia succesului programului nostru este de a asigura profitul țintă necesar, îmbunătățind simultan costurile, calitatea și livrarea, pentru a asigura supremația prețului competitiv sustenabil.

Vom prezenta mai jos rezultatele așteptate ale fiecărei faze a programului de implementare:

Faza 1: Cost-Competitiveness Improvement Implementation Assessment (1-3 luni)

 • Înțelegerea profundă a structurii costurilor și a oportunităților reale de reducere fezabilă a costurilor de producție și a costurilor ulterioare ale produselor.

 • Înțelegerea profundă a nevoii de inovare a produselor, proceselor, tehnologiilor, echipamentelor și sistemelor de management.

 • Identificarea procentului Cost of Losses and Waste (CLW) din totalul costurilor. De obicei, Cost of Losses and Waste (CLW) reprezintă 30-40% (uneori chiar aproximativ 50%) din costurile totale ale unei companii de producție și căutăm să concentrăm îmbunătățirile productivității (prin dezvoltarea multi-annual and annual productivity master plan) cât mai aproape posibil de costul ideal sau zero Cost of Losses and Waste (ZCLW) pentru fiecare Product Family Cost (PFC) și pentru întreaga companie.

Faza 2: Cost-Competitiveness Improvement Implementation and Expansion Program (6 luni – 2 ani)

 • Stabilirea capacităților de bază pentru cost improvement și apoi implementarea și susținerea ulterioară a acestor capacități, ca un nou mod de viață, pentru a aduce o contribuție semnificativă la rezultatele afacerii: (1) la nivel de cost improvement (mai întâi reducerea costurilor de producție și apoi reducerea costurilor totale ale produselor) și (2) la nivelul tuturor rezultatelor afacerii.

 • Consolidarea mediului intern al fabricii și îmbunătățirea abilității de a răspunde eficace și eficient la noua arenă a competiției globale, prin derularea de îmbunătățiri sistemice și sistematice a costurilor care au ca scop maximizarea utilizării eficiente și eficace a tuturor resurselor (improving effectiveness or reducing losses — not effectively used input and improving efficiency or waste reduction – excess amount of input).

 • Asigurarea consistenței cost improvement prin implementarea și consolidarea celor 7 pași ai MCPD pentru a satisface cerințele pentru prosperitatea corporativă perpetuă.

 • Consolidarea mediului intern al companiei și îmbunătățirea abilității de a răspunde eficace și eficient la noua arenă a competiției de afaceri prin derularea de îmbunătățiri sistemice și sistematice pentru a asigura profitabilitatea consistentă.

 • Evaluarea progresului și a ritmului de îmbunătățire a costurilor produselor curente și a celor noi (system information center for cost improvement), atât la nivel de buget (prin evaluarea continua a celor 3 tipuri de improvement budgets) și profit and loss statement, cât și la nivel de shoop floor.

 • Dezvoltarea unei noi culturi corporative pro-cost improvement și a unui etos cu un nivel ridicat de motivație pentru îmbunătățiri sistematice și sistemice pentru cost improvement și pentru celelalte dimensiuni ale performaței companiei.

 • Implicarea tuturor oamenilor din companie și dincolo de ea în programe de îmbunătățire sistematică și sistemică care vizează Zero Costs of Losses and Waste.

Astfel, provocările din ce în ce mai mari ale afacerilor (calitate crescută, preț scăzut, echipamente mai costisitoare, utilități mai costisitoare, timpi de livrare mai scurți, cerere nesigură, necesitatea multor produse noi și profitabile etc.) necesită mai mult ca niciodată o atenție sporită la nivelurile de productivitate pentru a asigura o rentabilitate acceptabilă și sustenabilă printr-un cost îmbunătățit în permanență. Se realizează astfel ținta de reducere a costurilor anuale de producție cu cel puțin 6% pentru cel puțin 5 ani consecutivi.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și training în cost-competitiveness improvement și operational excellence.