Principiile LEAN se bazează pe faptul că o companie este cea mai bună atunci când minimizează pierderile (waste) și maximizează utilizarea tuturor resurselor disponibile (prin minimizarea losses). Implementarea unor politici și proceduri Lean în compania dumneavoastră reprezintă o modalitate excelentă de a crește productivitatea și eficiența operațională, precum și de a reduce si/ sau de a elimina irosirea banilor. Pentru a vă asigura că practicile LEAN sunt utilizate corect în toate procesele afacerii dumneavoastră, este necesar de obicei efectuarea unui audit LEAN. Pot fi aplicate mai multe metode pentru efectuarea unui audit informativ LEAN. Auditul LEAN realizat de către EXEGENS® este modalitatea ideală de a preîntâmpina potențialele dificultăți privind auditurile din partea clienților, lipsa de idei de îmbunătățiri sau pregătirea unui audit periodic din partea specialiștilor din grupul dumneavoastră.

Procedura de audit EXEGENS®:

Pasul 1: Identificarea obiectivelor afacerii. Auditul LEAN începe cu verificarea metodologiilor curente LEAN și racordarea acestora la obiectivele pe termen lung și la misiunea și viziunea companiei.

Pasul 2: Stabilirea planului de audit. Auditurile LEAN ar trebui să fie efectuate de o echipă de audit care nu are nici un interes în rezultatul auditului. Împărțirea sarcinilor va ține cont de standardele curente de lucru și de posibilele probleme obiective ale fiecărei zone.

Pasul 3: Identificarea strategiilor curente. Auditul LEAN continuă cu identificarea strategiilor curente și a celor necesare privind productivitatea, calitatea și costurile, la nivel de bază, la nivel de departamente și la nivel de familii de produse;

Pasul 4: Analiza Policy Deployment. În acest pas se face analiza evoluțiilor țintelor pentru: Overall Management Indicators (OMIs); Key Performance Indicators (KPls); Kaizen and Kaikaku Indicators (KKIs) si Daily Management Indicators (DMIs);

Pasul 5: Organizarea pentru Lean. În acest pas se face analiza modului de organizare a companiei din perspectiva implicării reale a tuturor angajaților în îmbunătățiri și a mecanismelor de susținere a culturii LEAN;

Pasul 6: Interogarea fluxului de bază. Acest lucru se realizează prin analizarea proceselor din companie, cu scopul de a localiza oportunitățile de îmbunătățire a stării curente în vederea îndeplinirii planului de profit. Se utilizează sistemul de punctare EXEGENS® care se adaptează pentru fiecare companie în parte. Auditul vizează și un sistem de interviuri cu fiecare manager și cu alți angajați selectați. Prin interogarea fluxului de bază se vor afișa în mod vizibil avertizări în zonele de muncă privind schimbările care sunt necesare în viitor;

Pasul 7: Raportul de audit scris și follow up după audit. Cea mai bună modalitate de a vă asigura că afacerea dumneavoastră utilizează eficient metodologia LEAN este să analizați fiecare zona a fluxului de bază cu fiecare manager zonal responsabil, pe baza raportului de audit EXEGENS® – după ce auditul a fost finalizat. Astfel se verifică dacă toate problemele relevante au fost abordate și se stabilesc noile direcții pentru LEAN MASTER PLAN. Ulterior, lunar, echipa LEAN din companie va realiza auditul intern pentru a se verifica progresele și pentru a identifica noile oportunități.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de Productivitate.