Consulting: Operational Excellence
Provocările curente și viitoare (opiniile managerilor):
 • Avem nevoie de creșterea implicării reale a angajaților în îmbunătățiri și de îmbunătățirea reală a atitudinilor și abilităților lor de a face schimbări eficace și eficiente în medii de lucru mai plăcute și mai clare.
 • Este nevoie de dezvoltarea unei noi culturi corporative concentrată pe cost-competitiveness improvement pentru a spori competitivitatea reală a companiei prin intermediul programelor Operational Excellence de ultimă oră.
 • Căutăm să avem rezultate ale inițiativelor kaizen și kaikaku care să conducă la costuri mai scăzute ale produselor și serviciilor și care să contribuie la real target profit structure reform.
 • Este important să evităm investițiile greșite prin evaluarea riscurilor pe baza studiilor de piață bine concepute, iar eficiența resurselor investite să fie maximizată prin inițiative de îmbunătățire sistematice și sistemice care să vizeze toate resursele companiei.
 • Avem nevoie de Innovation Lifelong Journey: produse, procese, tehnologii, echipamente și idei mai bune și mai eficiente.
 • Avem nevoie de Productivity Lifelong Journey: nici mai mult și nici mai puțin decât eficiență și eficacitate reale.
 • Avem nevoie de Leadeship Lifelong Journey: sprijin total pentru o cultură a îmbunătățirii continue către excelență.
Conceptul Exegens® pentru Operational Excellence:

Scopul Exegens: formularea și implementarea unui plan câștigător pentru clienții noștri pentru a atinge industry world-class level la nivel de indicatori de performanță pe baza maximizării eficienței utilizării tuturor resurselor prin utilizarea celei mai bune metode de muncă.

Consultanța Exegens® este concentrată asupra a cinci mari arii ale companiilor care acoperă integral nevoile unui organizații de a atinge starea de Operational Excellence:

 • Productivity Policy Deployment:
  1. Productivity Business Model (PBM)
  2. Profitability and Productivity Scenarios
  3. Targets Deployment
  4. Company Organization to Reach Targets
  5. Choosing Strategic Improvement Projects
 • Innovation
  1. Innovative Production Process Redesign
  2. Developing New Profitable Products
  3. Value Stream Management for New Products
  4. Developing New Reliable Equipment
 • Supply Chain
  1. Establish Objectives, KPI, and Strategic Improvement Projects
  2. Improving Materials and Products Lead Time and Flow
  3. Improving Material Stocks and Finished Products Stocks
  4. OTIF Maximization for Delivery of Finished Products
  5. Supply Chain Cost Improvement
 • Production Flow
  1. Establish Objectives, KPI, and Strategic Improvement Projects
  2. Manufacturing Cost Improvement
  3. People and Equipment Productivity Reform
  4. Reduction of Production Lead Time
  5. Increase Synchronize Processes Based on the Takt Time
  6. Reform for Reducing WIP Stocks
  7. Maintenance Reform
  8. Quality Assurance Reform
  9. Internal Logistics Reform
  10. Risk Places Improvement
 • Problem Solving, People and Leadership
  1. Shop Floor Management
  2. Shop Floor Cost Management
  3. Cost Improvement Culture and Leadership
  4. Leadership Assessment
  5. Planning and Developing the Suggestion System
  6. Management Branding Assessment
  7. Training Plan Development

Rezultate așteptate:

Descoperiți profitabilitatea ascunsă prin Operationall Excellence
 • Programele noastre de Operational Excellence sunt strâns legate de politicile specifice ale fiecărei companii;

 • Așteptările, obiectivele, țintele și mijloacele Operational Excellence sunt cascadate către Product Family Costs (PFC) și către fiecare departament individual, fiecare angajat devenind familiarizat cu acestea.

 • Se dezvoltă un master plan robust pentru a asigura progresul Operational Excellence. Acest master plan este executat într-un mod structurat și sistematic pe baza unei organizări interne stricte în acest scop (Operational Excellence Steering Committee și specialist sub-committees in place).

 • Abordarea noastră a Operational Excellence este bazată pe un set propriu de măsurători ale eficienței și eficacității sistemului de producție;

 • Monitorizarea progreselor înregistrate în realizarea obiectivelor și a țintelor și mijloacelor sunt exprimate într-un mod ușor de înțeles și de abordat.

 • Așteptările, obiectivele, țintele și mijloacele Operational Excellence se stabilesc pe baza de benchmarking și sunt asigurate pe baza unui daily management robust;

 • Rezultatele așteptate ale Operational Excellence sunt îndeplinite cu ajutorul echipelor formate de oameni de la nivel shoop floor – proiecte kaizen si kaikaku.

 • Abordarea noastră a Operational Excellence vizează construirea unui sistem eficient de gestionare a dezvoltării durabile a companiei prin implicarea totală și continuă a întregii forțe de muncă în activități de îmbunătățire sistematica (kaizen) și în acțiuni de îmbunătățire sistemică (kaikaku).

 • Abordarea noastră a Operational Excellence vizează dezvoltarea unei noi culturi corporative și a unui etos în care cost improvement este esențial.

 • Abordarea noastră a Operational Excellence vizează dezvoltarea unui pro-cost improvement leadership.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și training în cost-competitiveness improvement și operational excellence.