Consultanţii Exegens®, în colaborare cu personalul de la toate nivelurile, poate să efectueze o evaluare obiectivă a productivității operaţionale care să ofere o înţelegere clară a stadiului actual, împreună cu posibilităţile de îmbunătăţire recomandate, analiza de îmbunătăţire cost/beneficiu, un plan de acţiune, precum şi orizontul de timp pentru a executa planul.

lean exegens concept

Lean Organizare

Trecerea de la o companie tradiţională la o companie Lean necesită modificări vaste în operațiunile din organizaţia dumneavoastră. Schimbări în stilul de management, în fluxurile de materiale și de informaţii, în cultura companiei şi toate acestea trebuie să meargă mână în mână cu reconfigurarea proceselor de producţie şi administrative.

Şi, pe tot parcursul procesului de schimbare, trebuie să încurajați noi comportamente în cadrul organizaţiei, de la nivelul top managementului până la operatori pentru a vă asigura că toată lumea înţelege în mod clar rolul și responsabilitatea  sa în noua companie Lean.

Exegens® are experienţă în a ajuta organizaţiile să depăşească rezistenţele naturale, care apare de multe ori o dată cu schimbările. Noi vă putem ajuta organizaţia să gestioneze elementele de schimbare atât emoţionale cât și raţionale ajutându-vă să creaţi o înţelegere împărtăşită a schimbărilor care vor fi implementate, să definiți o cale de dezvoltare și să vă pregătiți corect pentru schimbările care vor avea loc.

Lean Operatiuni

Trecerea de la o companie tradiţională la o companie Lean necesită modificări vaste în operațiunile din organizaţia dumneavoastră. Schimbări în stilul de management, în fluxurile de materiale și de informaţii, în cultura companiei şi toate acestea trebuie să meargă mână în mână cu reconfigurarea proceselor de producţie şi administrative.

Şi, pe tot parcursul procesului de schimbare, trebuie să încurajați noi comportamente în cadrul organizaţiei, de la nivelul top managementului până la operatori pentru a vă asigura că toată lumea înţelege în mod clar rolul și responsabilitatea  sa în noua companie Lean.

Exegens® are experienţă în a ajuta organizaţiile să depăşească rezistenţele naturale, care apare de multe ori o dată cu schimbările. Noi vă putem ajuta organizaţia să gestioneze elementele de schimbare atât emoţionale cât și raţionale ajutându-vă să creaţi o înţelegere împărtăşită a schimbărilor care vor fi implementate, să definiți o cale de dezvoltare și să vă pregătiți corect pentru schimbările care vor avea loc.

Process Mapping

Fiecare organizaţie este o colecţie de procese – tehnice şi sociale în natură. Aceste procese sunt activitati tipice de afaceri pe care compania le execută pentru a produce valoare,  pentru a satisface nevoile clienților şi pentru a genera venituri. Nu există nici o îndoială că gestionarea proceselor unei companii este cheia pentru succesul organizaţiei.

Process Mapping (”maparea proceselor”) implică folosirea de diagrame pentru a explica vizual procesele de afaceri în prezent în uz. Scopul activității de Process Mapping este de a identifica zonele slabe și zonele forte cu scopul de a simplifica modul în care se desfășoară o afacere. Deşi pare relativ simplu, obţinerea de rezultate relevante necesită consultanţi cu experienţă pentru a ajuta procesele de business astfel încât să facă față cerințelor mereu în schimbare ale pieței, cu un minimum de resurse.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de Productivitate.