Trecerea de la o companie tradiţională la o companie Lean necesită modificări vaste în operațiunile din organizaţia dumneavoastră. Schimbări în stilul de management, în fluxurile de materiale și de informaţii, în cultura companiei şi toate acestea trebuie să meargă mână în mână cu reconfigurarea proceselor de producţie şi administrative.

Şi, pe tot parcursul procesului de schimbare, trebuie să încurajați noi comportamente în cadrul organizaţiei, de la nivelul top managementului până la operatori pentru a vă asigura că toată lumea înţelege în mod clar rolul și responsabilitatea  sa în noua companie Lean.

Exegens® are experienţă în a ajuta organizaţiile să depăşească rezistenţele naturale, care apare de multe ori o dată cu schimbările. Noi vă putem ajuta organizaţia să gestioneze elementele de schimbare atât emoţionale cât și raţionale ajutându-vă să creaţi o înţelegere împărtăşită a schimbărilor care vor fi implementate, să definiți o cale de dezvoltare și să vă pregătiți corect pentru schimbările care vor avea loc.

Lean Strategie

Viziunea companiei este idealul spre care compania tinde mereu şi în jurul căruia organizația își modelează sau își remodelează cultura. Viziunea furnizează membrilor organizației acel ceva care rămâne după îndepărtarea credinţelor şi normelor...

Lean Management

Scopul fundamental al politicii de implementare (de management strategic) într-o companie Lean este de a concentra eforturile de îmbunătăţire ale companiei pe un număr mic de inițiative foarte bine definite şi de a alinia şi mobiliza unităţile strategice de business...

Lean Cultura

În mediul competitiv de astăzi, o organizație eficientă nu mai poate funcţiona cu o structură ierarhică tradiţională de sus în jos, structura. Organizaţiile trebuie să reunească toate nivelurile ierarhice, în încercarea de a avea o misiune și o vizune comune...

Lean Inovatie

În zilele noastre, producția nu se referă doar la fabricaţie, ci și la creație; facilitarea unei inspiraţii concentrate şi canalizarea inspiraţiei către un produs sau o îmbunătățire de produs, care serveşte o nevoie sau o dorinţă...

Lean Resurse Umane

În ultimii ani, domeniul managementului resurselor umane a intrat într-o perioadă de schimbări majore, de la un sistem bazat pe vechime la unul pe bază de merit şi apoi, de la un sistem bazat pe merit la unul bazat pe performanţă...

Lean Marketing

Suntem acum într-o epocă în care este dificil să se găsească un mijloc de consolidare a funcţiilor de marketing, astfel încât să ne putem păstra poziţia noastră pe piaţă, pe baza succesele anterioare. În fapt, putem vedea în mod frecvent...

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de Productivitate.