Consultanță: Excelență operațională

Productivitatea reală dezvăluie profitabilitatea ascunsă!

Provocările curente și viitoare (opiniile managerilor):
 • Avem nevoie de creșterea implicării reale a angajaților în îmbunătățiri și de îmbunătățirea reală a atitudinilor și abilităților lor de a face schimbări eficace și eficiente în medii de lucru mai plăcute și mai clare.
 • Este nevoie de dezvoltarea unei noi culturi corporative concentrată pe îmbunătățirea competitivității costurilor pentru a spori competitivitatea reală a companiei prin intermediul programelor de excelență operațională de ultimă oră.
 • Căutăm să avem rezultate ale inițiativelor kaizen și kaikaku care să conducă la costuri mai scăzute ale produselor și serviciilor și care să contribuie la reforma structurii reale a profitului țintă.
 • Este important să evităm investițiile greșite prin evaluarea riscurilor pe baza studiilor de piață bine concepute, iar eficiența resurselor investite să fie maximizată prin inițiative de îmbunătățire sistematice și sistemice care să vizeze toate resursele companiei.
 • Avem nevoie de Innovation Lifelong Journey: produse, procese, tehnologii, echipamente și idei mai bune și mai eficiente.
 • Avem nevoie de Productivity Lifelong Journey: nici mai mult și nici mai puțin decât eficiență și eficacitate reale.
 • Avem nevoie de Leadeship Lifelong Journey: sprijin total pentru o cultură a îmbunătățirii continue către excelență.
Conceptul Exegens® pentru excelența operațională:

Scopul Exegens: formularea și implementarea unui plan câștigător pentru clienții noștri pentru a atinge industry world-class level la nivel de indicatori de performanță pe baza maximizării eficienței utilizării tuturor resurselor prin utilizarea celei mai bune metode de muncă.

Consultanța Exegens® este concentrată asupra a cinci mari arii ale companiilor care acoperă integral nevoile unui organizații de a atinge starea de excelență operațională:

 • Dezvoltarea politicii de productivitate:
  1. Modelul de productivitate al afacerii: Productivity Business Model (PBM)
  2. Scenariile de profitabilitate și productivitate
  3. Dezvoltarea țintelor
  4. Organizarea companiei pentru a atinge țintele
  5. Alegerea proiectelor de îmbunătățire strategică
 • Inovație
  1. Redesign inovativ al proceselor de producție
  2. Dezvoltarea de noi produse profitabile
  3. Value Stream Management pentru produse noi
  4. Dezvoltarea de echipamente noi de încredere
 • Supply Chain
  1. Stabilirea obiectivelor, a KPI-urilor și a proiectelor de îmbunătățire stretegice
  2. Îmbunătățirea  Lead Time-ului și a fluxului de materiale și produse
  3. Îmbunătățirea stocurilor de materiale și a stocurilor de produse finite
  4. Maximizarea OTIF pentru livrarea produselor finite
  5. Îmbunătățirea costurilor Supply Chain
 • Fluxul de producție
  1. Stabilirea obiectivelor, a KPI-urilor și a proiectelor de îmbunătățire stretegice
  2. Îmbunătățirea costului de producție
  3. Reforma productivității echipamentelor
  4. Reducerea Lead Time producție
  5. Increase Synchronize Processes Based on the Takt Time
  6. Reforma pentru reducerea stocurilor WIP
  7. Reforma mentenanței
  8. Reforma asigurării calității
  9. Reforma logisticiiinterne
  10. Îmbunătățirea zonelor riscante
 • Rezolvarea problemelor, oameni și leadership
  1. Managementul shop floor
  2. Managementul costurilor shop floor
  3. Cultura îmbunătățirii costurilor și leadershipul
  4. Evaluarea leadershipului
  5. Planificarea și dezvoltarea sistemului de sugestii
  6. Evaluarea Management Branding 
  7. Dezvoltarea planului de training
Rezultate așteptate:
Descoperiți profitabilitatea ascunsă prin excelența operațională
 • Programele noastre de excelență operațională sunt strâns legate de politicile specifice ale fiecărei companii;

 • Așteptările, obiectivele, țintele și mijloacele excelenței operaționale sunt cascadate către familiile de produse (PFC) și către fiecare departament individual, fiecare angajat devenind familiarizat cu acestea.

 • Se dezvoltă un master plan robust pentru a asigura progresul excelenței operaționale. Acest master plan este executat într-un mod structurat și sistematic pe baza unei organizări interne stricte în acest scop (Comitetul director de excelență operațională și sub-comitete de specialiști la locul de muncă).

 • Abordarea noastră a excelenței operaționale este bazată pe un set propriu de măsurători ale eficienței și eficacității sistemului de producție;

 • Monitorizarea progreselor înregistrate în realizarea obiectivelor și a țintelor și mijloacelor sunt exprimate într-un mod ușor de înțeles și de abordat.

 • Așteptările, obiectivele, țintele și mijloacele excelenței operaționale se stabilesc pe baza de benchmarking și sunt asigurate pe baza unui management zilnic robust;

 • Rezultatele așteptate ale excelenței operaționale sunt îndeplinite cu ajutorul echipelor formate de oameni de la nivel shoop floor – proiecte kaizen si kaikaku.

 • Abordarea noastră a excelenței operaționale vizează construirea unui sistem eficient de gestionare a dezvoltării durabile a companiei prin implicarea totală și continuă a întregii forțe de muncă în activități de îmbunătățire sistematica (kaizen) și în acțiuni de îmbunătățire sistemică (kaikaku).

 • Abordarea noastră a excelenței operaționale vizează dezvoltarea unei noi culturi corporative și a unui etos în care îmbunătățirea costurilor este esențială.

 • Abordarea noastră a excelenței operaționale vizează dezvoltarea unui leadership pro-îmbunătățirea costurilor.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și training.

Share: