Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD)

Dezvoltarea companiilor de producție nu se va opri niciodată. Pentru aceasta, ele sunt într-o continuă transformare și articulare/ rearticulare la nevoile pieței, într-o continuă căutare și îmbunătățire a celei mai bune metode de producție.

Continuând preocupările de inovare continuă în profitabilitate prin productivitate, Exegens® a dezvoltat sistemul Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD). Scopurile principale ale sistemului MCPD: reducerea costurilor și creșterea profitului extern și intern prin îmbunătățirea productivității.

Rezultate scontate ale sistemului MCPD:

  • reducerea costului unitar anual cu minim 6% pe următorii 5 ani;
  • creșterea profitului cu minimum 10% anual;
  • reducerea total lead time cu minim 10% annual;
  • creșterea capacității de producție prin îmbunătățiri sistematice cu minim 8% anual;
  • creșterea productivității proceselor de până la 400%. Detalii…
Balanced Scorecard

Organizațiile alocă timpi semnificativi, energie, resurse umane și financiare pentru a măsura performanțele în atingerea obiectivelor strategice. Dar “mai puțin de 10% din strategiile formulate eficient sunt executate eficient” (Fortune Magazine). “Strategia nu a fost niciodată atât de importantă precum acum în criză”(Exegens).

Balanced Scorecard a apărut ca un instrument excelent pentru a capta, descrie și translata obiectivele strategice ale organizațiilor în obiective înțelese pe deplin de către organizație în ansamblu, de către divizii sau parți componente ale organizației și de către toți angajații individuali sau la nivel de grupuri, astfel încât strategiile să fie implementate cu succes.

Exegens oferă servicii de consultanță pentru a proiecta și implementa un Sistem de Management al Performanțelor, ajutând clienții să stabilească direcții simple și eficiente pentru a crește Productivitatea (cu pana la 150% a angajaților, a echipamentelor, a utilităților, a materialelor, a logisticii și a depozitării), pentru a îmbunătăți sistemul de Bugetare și de Calcul al Costurilor, pentru fundamentarea Numărului Corect de Angajați, pentru a avea un sistem excelent de Benckmarking și de Best Practice și pentru concepe un sistem de raportare a performanțelor prin Balanced Scorecard.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță.