Coaching pentru realizarea de operațiuni profitabile și sincrone

Scopul este de a oferi companiilor un program de coaching unic privind îmbunătățirea continuă pentru ca acestea să tindă către starea ideală a operațiunilor, către starea de operațiuni sincrone și profitabile, identificând modalitățile fezabile de generare a profitului operațional prin eliminarea și prevenirea constrângerilor și a losses & waste care stau în calea reducerii costurilor de producție și a îmbunătățirii cash-flow-ului pe întregul flux al realizării produselor.

Cele 10 beneficii cheie ale programul de coaching

Programul de coaching va fi legat în mod clar de politicile companiei dumneavoastră. Vom căuta sa găsim împreună modalitatea de reducere a costurilor de producție, fără a afecta calitatea și livrarea, ci îmbunătățindu-le. Vom căuta să reducem costurile de producție cu cel puțin 6% pe an timp de 3 ani consecutivi, prin reducerea costurilor aferente losses & waste, determinate științific, prin proiecte Strategic Kaizen și realizând concomitent și alte îmbunătățiri sistematice și sistemice.

Cele 10 beneficii cheie așteptate ale programului de coaching sunt:

 1. stabilirea capacităților de producție eficace necesare pentru a aduce o contribuție pozitivă la rezultatele așteptate; reducerea continuă a costurilor de producție;
 2. construirea de sisteme eficiente pentru a realiza simultan operațiuni sincrone și profitabile;
 3. consolidarea mediului intern prin îmbunătățirea continuă a performanțelor și utilizării personalului și echipamentelor;
 4. luarea de măsuri pentru a construi un mediu intern care să poată face față în mod flexibil schimbărilor cererii;
 5. implementarea îmbunătățirii continue pe o bază strategică, structurată, sistematică și științifică;
 6. evaluarea continuă a progresului și ritmului de îmbunătățire a activităților;
 7. consolidarea performanței Calitate-Cost-Livrare la nivel de shop floor;
 8. crearea de medii de lucru sigure, plăcute și ușor de îmbunătățit continuu;
 9. dezvoltarea unei culturi corporative și a etosului cu un nivel ridicat de motivație pentru îmbunătățirea continuă și rezolvarea problemelor;
 10. implicarea tuturor forțelor companiei în programe de îmbunătățire care să vizeze ”zero cost of losses and waste”.

Principiile și Comportamentele Așteptate

Programul de coaching este axat pe formarea comportamentelor și pe întâlniri concise și profesionale pentru a oferi sprijin în atingerea obiectivelor de afaceri ale companiei dumneavoastră.

Vom observa și asculta cu atenție nevoile companiei, vom rezerva ore pentru discuții privind modalități de atingere a obiectivelor și țintelor de afaceri și comportamentele necesare și vom face jocuri de rol 1 la 1.

Vom cere detalii prin întrebări pertinente dacă întâlnirile se blochează sau dacă oamenii încep să caute vinovații. Vom încuraja schimbul onest și transparent de informații pentru a sprijini procesul de transformare a companiei și rezolvarea problemelor printr-un management eficace bazat pe încredere și comunicare.

Vom căuta monitorizarea eficace a procesului de escaladare după ce eforturile de rezolvare au fost făcute la nivelul corespunzător – vom încuraja rezolvarea problemelor specifice la nivelul managerial corespunzător.

Cei 5 pași principali ai programului de coaching

Promovarea unei culturi a îmbunătățirii continue necesită împuternicirea și sprijinirea echipelor de îmbunătățire printr-un stil de coaching proactiv și preventiv, folosind întrebări pentru a stimula inițiativa și a maximiza potențialul oamenilor, mai degrabă decât a oferi soluții. Această abordare crește moralul și angajamentul tuturor angajaților prin încurajarea și implementarea ideilor și sugestiilor care previn problemele, mai degrabă decât combaterea lor, implicând pe toată lumea printr-un management participativ, tratând pe toți oamenii cu respect și folosind o abordare practică (abordarea shop floor).

Toate acestea sunt necesare pentru a crea un cerc perpetuu de îmbunătățire continuă a expertizei la locul de muncă, o mentalitate win-win pentru oamenii din departamentul de îmbunătățire continuă și apoi pentru toți angajații companiei, indiferent de departamentul în care ei muncesc:

 • Shop Floor (production and maintenance);
 • Production Process (production engineering, quality assurance, production control, cost management);
 • Business Process (sourcing and resource management, development and design, delivery).

Schimbările semnificative în abordarea îmbunătățirii continue prin programul nostru de coaching implică sprijinul direct și indirect în următorii 5 pași principali, respectiv:

 1. înțelegerea detaliată a direcției și provocărilor companiei pentru următorii 3 ani;
 2. înțelegere profundă a stării actuale;
 3. definirea condițiilor viitoare țintă;
 4. definirea obstacolelor care stau în calea îndeplinirii țintelor KPI-urilor care necesită o îmbunătățire sistematică și/sau sistemică;
 5. implementarea celor mai eficace și eficiente îmbunătățiri și extinderea pe orizontală a soluțiilor.

În acest fel, ținând cont de experiențele noastre anterioare de creștere susținută a productivității pentru îndeplinirea profitabilității țintă anuale și multianuale, suntem încrezători că veți ajunge la starea de autoînvățare a persoanelor implicate direct și indirect în acest program de coaching pentru a susține continuu obiectivele companiei dumneavoastră ca un mod de viață îndreptat către atingerea stării ideale a operațiunilor, starea de operațiuni sincrone si profitabile.

  Selectați varianta corectă:
  Doresc să urmez programulDoresc să aflu mai multe informații despre program

  Share: