Curs Online: 10, 11, 12, 13 Noiembrie 2020 (15:00 – 18:30, în fiecare zi de curs)

Planificarea profitabilă a producției este și va rămâne o provocare eternă pentru asigurarea prosperității și demnității companiilor pe o piață globală. Chiar dacă există diferite abordări pentru atingerea profitabilității țintă prin productivitate în etapa de planificare a producției, aceste abordări nu garantează planificarea, crearea și susținerea consecventă a operațiunilor profitabile sincrone pentru îndeplinirea profitul țintă multianual și anual. Ca răspuns la această situație dificilă, Alin Posteucă a dezvoltat un nou sistem numit profit țintă bazat pe viteză (Speed-Based Target Profit – SBTP).

SBTP este un sistem profitabil de management al producției și de îmbunătățire a producției care abordează planificarea producției pentru a atinge viteza unitară a profitului țintă pentru produsele țintă prin îmbunătățirea costurilor de fabricație și prin controlul profitabilității procesului bottleneck pentru un maximum takt time. Participanții la acest curs, managerii și practicienii din cadrul companiilor producătoare, vor descoperi o abordare practică pentru reducerea costurilor și creștere a fluxurilor de numerar prin aplicarea unei formule de planificare a producției profitabile operaționale puternice pentru a satisface așteptările de profitabilitate prin productivitate bazată pe un leadership puternic, cu ajutorul unui sistem specific pentru feedforward, concurrent și feedback control.

Audiență: 

Acest curs de Planificarea profitabilă a producției este conceput special pentru a arăta top managerilor, profesioniștilor în planificarea producției, profesioniștilor în îmbunătățiri, inginerilor de proces, personalului din contabilitate, supervizorilor, personalului din aprovizionare, marketing și vânzări ce înseamnă cu adevărat managementul și îmbunătățirea planificării producției pentru a îndeplini simultan nevoile de profit și nevoile clienților.

Ce vei învăța la acest curs? 

Acest curs de Planificarea profitabilă a producției va ajuta participanții:

  1. să înțeleagă nevoia de schimbare a paradigmelor actuale de planificare a producției;
  2. să înțeleagă ce este SBTP și de ce este foarte necesar de practicat;
  3. să calculeze SBTP și takt profit împreună cu takt time;
  4. să înțeleagă cum pot să-și dezvolte propriul mecanism SBTP în companiile lor;
  5. să știe cum pot face predicțiile de creștere a productivității prin îmbunătățirea productivității;
  6. să înțeleagă și să aplice pe deplin trilogia de control a SBTP: feedforward, concurrent și feedback control.
  7. să analizeze studiile de caz prezentate și să le adapteze la situația din companiile lor.
Care sunt rezultatele scontate? 

Prin adoptarea sistemului SBTP, compania dumneavoastră va putea atinge în mod constant viteza unitară a profitului țintă în procesul bottleneck pentru îndeplinirea profitului țintă anual și multianual ca un mod unic și eficace, printr-o nouă paradigmă de planificare a profitabilității producției care se adaptează la orice sistem de producție.

Structura cursului: 
1) Schimbarea paradigmei de planificare a producției;
2) Dezvoltarea mecanismului SBTP;
3) Susținerea eforturilor pentru implementarea sistemului SBTP;
4) Feedforward control pentru planificarea și programarea producției;
5) Concurrent și feedback control pentru dezvoltarea operațiunilor sincrone și profitabile;
6) Studii de caz privind SBTP: prezentare, discuții și direcții de aplicare a SBTP în companiile dumneavoastră;
7) Întrebari și răspunsuri.
Cine va susține cursul? 

Cursul de Planificarea profitabilă a producției va fi susținut de către Dr. Alin Posteucă.

Vezi și cursul online…

Termen limită de înscriere: 3 Noiembrie 2020.