• White-collar Strategic Kaizen_Evitarea Orelor suplimentare in Birouri

Evitarea orelor suplimentare

 11/02/2024
By Dr. Alin Posteucă

Seria productie: PC – 01

Volumul 1, Numărul 5

Orele suplimentare sunt în creștere în companii și reprezintă una dintre cauzele creșterii costurilor cu personalul și nu numai a acestor costuri. Un studiu de la Stanford a constatat că productivitatea pe oră scade brusc atunci când o persoană lucrează mai mult de 50 de ore pe săptămână.

Pentru a îmbunătăți productivitatea generală într-o companie, este necesară și o abordare a mentalității și a productivității forței de muncă indirecte, care include roluri precum supervizorii de producție, personalul de resurse umane și echipele de vânzări.

În munca de birou, furnizarea de servicii către departamentele de producție/productive este subiectul principal al muncii.

În acest număr:

 • Necesitatea si abordarea productivității în birouri
 • 1 Situatie reală simplă
 • 3 Obiective
 • 7 Beneficii
 • 4 Faze ale implementării programului
 • 2 exemple de rezultate ale practicilor noastre
 • Despre Exegens si conceptul sau Strategic KAIZEN

Subiectele speciale de interes:

 1. De la conştientizarea costurilor indirecte ridicate în birouri la planificarea și implementarea îmbunătăţirilor fezabile;
 2. Implementarea soluţiilor IT/digitalizare în birouri nu exclude zonele în care munca este duplicată, neacoperită total, incompletă, supra-procesată sau cu viteză mică;
 3. Necesitatea eliminării rezistenţei angajaţilor pe fondul confuziei dintre productivitate şi raţionalizare;
 4. Prin programul nostru, timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor și cantitatea de resurse umane necesare sunt reduse prin eliminarea activităților nenecesare, indiferent de frecvența lor.

Managerii fac afirmații precum:

 1. Deși am reușit să avem rezultate ale îmbunătățirilor în departamentele de producție directă, activitățile de îmbunătățire din departamentele administrative și indirecte nu fac niciun progres;
 2. Cred că nivelul costului în departamentele indirecte este ridicat. Mai mult, volumul de muncă în departamentele indirecte tinde să crească, dar nu avem soluții.
 3. Chiar și după introducerea soluțiilor IT și de digitalizare în birouri, efectele așteptate nu s-au materializat. Deși munca s-a redus, nu am observat creșterea productivității sau reducerea costurilor. În schimb, au apărut confuzii legate de noile sisteme.
 4. Vom continua cu restructurarea sistemelor de afaceri prin proiectarea și utilizarea de noi metode eficace de muncă.

Conținut și nivelurile de îmbunătățire a productivității muncii în birourilor (1 post):

 • Nivelul 1: Reducerea intrărilor de ore pentru ieșirile așteptate;
 • Nivelul 2: Creșterea ieșirilor așteptate cu aceleași ore;
 • Nivelul 3: Reducerea intrărilor și creșterea ieșirilor.

White-collar Strategic Kaizen: Productivitatea zonelor administrative și indirecte

Cât de mult a crescut productivitatea în birouri? Cu ce efecte?

Există două metode de îmbunătățire a productivității birourilor:

 • „abordarea interior →  exterior” și
 • „abordarea exterior → interior”.

Acest program are o „abordare interior exterior, care are un efect mare de îmbunătățire și este caracterizată prin proiectarea unui sistem de afaceri ideal sau dorit (fără investiții) și apoi se trece la un sistem funcțional. Acest lucru este diferit de reducerea pierderilor actuale și îmbunătățiri fragmentare și are ca scop proiectarea și îmbunătățirea fundamentală a întregului sistem de afaceri în birouri.

White-collar Strategic Kaizen: 3 Obiective și 7 Beneficii

În munca de birou, furnizarea de servicii către departamentele de producție este subiectul principal al muncii.

Situație reală: Odată, am întrebat o angajată din departamentul de planificare și control al producției ce fel de muncă face în acel moment. Ea a răspuns „Mi s-a cerut de către șeful de secție să examinez evidența orelor suplimentare din ultimele 6 luni”. Apoi, l-am întrebat pe șeful de secție dacă a oferit detalii despre ce a solicitat. El a spus: „Am nevoie de situația orelor suplimentare din sistem pentru ședința de producție de mâine, fără analize”. Este evident că în acest caz a fost un mare decalaj dintre serviciul furnizat (examinarea detaliată) și serviciul solicitat (fără analize). Astfel de situații nu sunt izolate în munca din birouri. Sunt fenomene creatoare de ore suplimentare (adesea inutile).

Așadar, este important să se acorde prioritate revizuirii serviciului necesar în sine (scopul așteptat al muncii; output-ul). Apoi, se poate evalua metoda de muncă și cantitatea necesară de muncă, luând în considerare diferite niveluri și elemente ale muncii.

Programul White-collar Strategic Kaizen are 3 obiective:

1. optimizarea alocării personalului;

2. reducerea/eliminarea orelor suplimentare;

3. îmbunătățirea procentului de muncă cu valoare adăugată.

Ne propunem să îmbunătățim capacitatea organizațională de rezolvare a problemelor prin crearea unui sistem pentru activități de îmbunătățire continuă în birouri.

Prin White-collar Strategic Kaizen introducem mecanisme precum:
(a) reproiectarea metodelor de muncă și ciclului de management PDCA,

(b) vizualizarea productivității greu de înțeles din birouri și

(c) conectarea continuă cu metodologia Strategic KAIZEN.

Programul White-collar Strategic Kaizen are 7 beneficii de bază
 1. cunoașterea potențialului real de îmbunătățire a productivității;
 2. optimizarea alocării oamenilor;
 3. reducerea/eliminarea orelor suplimentare;
 4. creșterea vitezei de realizare a sarcinilor;
 5. creșterea eficacității și calității muncii oamenilor;
 6. creșterea capacității proceselor;
 7. reducerea numărului de documente utilizate.

Așadar, chiar dacă conținutul muncii este variat, complex și nu este ușor de recunoscut, chiar dacă volumul muncii este variat, chiar dacă standardizarea muncii este dificilă și adesea nu este important, în acest program vom crea un sistem pentru va promova continuu activitățile de îmbunătățire în birouri, astfel încât acestea să nu se termine niciodată.

4 Faze ale consultanței Exegens
Ținta: managementul productivității birourilor

Rezultatele practicilor noastre

Exemplul 1: Compania A (prelucrări metalice; 5 departamente vizate).

 • Tema: optimizarea alocării personalului și reducerea orelor suplimentare;
 • Rezultate (in 1,2 ani): eliminarea mediei de 23 de ore/persoană/lună, reducerea personalului din birouri cu 34% și creșterea % de muncă cu valoare adăugată cu 18%;

Exemplul 2: Compania B (industria alimentară; 7 departamente vizate);

 • Tema: restructurarea activității birourilor, reducerea orelor suplimentare și tranziția la îmbunătățirea strategică continuă (KAIZENshiro Culture);
 • Rezultate (in 1,5 ani): eliminarea mediei de 28 de ore/persoană/lună, optimizarea alocării personalului (de la 72-51) și implementarea abordării White-collar Strategic Kaizen.
Concluzie: Productivitate și ore suplimentare

Fără creșterea productivității în birouri, nu se poate vorbi sau gândi despre creșterea consistentă a productivității generale a companiilor.

Cu toate acestea, orele suplimentare la locul de muncă afectează atât angajații, cât și angajatorii. Deși inițial pot stimula productivitatea, supra-munca cronică poate duce la rezultate diminuate pe termen lung, oboseală și probabilitate crescută de erori. Angajații și angajatorii trebuie să recunoască semnele de stres extrem și să le abordeze prompt. Ignorarea acestor semne poate avea consecințe grave atât pentru individ, cât și pentru organizație. Un studiu de la Stanford a constatat că productivitatea pe oră scade brusc atunci când o persoană lucrează mai mult de 50 de ore pe săptămână. După 55 de ore, productivitatea scade semnificativ.

Pentru manageri, este important să promoveze cultura productivității în organizație și să ofere resursele necesare pentru a stimula angajații să fie eficienți. La rândul lor, angajații trebuie să fie conștienți de importanța productivității și să adopte metode și tehnici care să îi ajute să lucreze mai eficient.

Programul White-collar Strategic Kaizen, adesea numit „știința practicii”, are ca scop creștere susținută a productivității birourilor pentru a satisface nivelul ieșirilor de calitate, reducând fluctuațiile de muncă și supraîncărcarea oamenilor. În concluzie, White-collar Strategic Kaizen este abordarea strategică pentru crearea productivității în birouri, contribuind la succesul pe termen lung al companiilor.

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.