Excelența operațională & organizația centrată pe învățare

 15/06/2019
By Dr. Alin Posteucă

Îmbunătățirea continuă depinde de cunoștințele și implicarea oamenilor în rezolvarea problemelor, indiferent de modul de abordare a problemelor specifice fiecărei companii. Adesea am observat în companii o limitare a nivelului de cunoștințe și atitudini ale oamenilor față de dezvoltarea concretă a fluxurilor și a proceselor.

În acest context, apare o întrebare: planul de dezvoltare al tuturor angajaților are în vedere cu adevărat nevoile actuale și viitoare ale companiei?

Pentru a susține o cultură solidă de îmbunătățire continuă, este evident că unele companii au deseori deficiențe vizibile în:

  1. identificarea și evaluarea corectă a surselor de dezvoltare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor angajaților (în legătură continuă cu fiecare abatere semnificativă față de obiectivele KPI pentru fiecare zonă);
  2. corectitudinea definirii nevoii de dezvoltare a angajaților de către managerii/ supervizorii responsabili;
  3. eficacitatea și eficiența metodei de învățare alese;
  4. evaluarea obiectivă a metodei de învățare – în Gemba;
  5. leadership-ul real – mai ales la nivel de shop floor.

Astfel, excelența operațională se bazează numai pe persoane cu înaltă calificare într-o organizație axată pe învățarea pe tot parcursul vieții. Vă invit să vedeți detalii 👉 aici.

(Sursa: Alin Posteucă Post on LinkedIn)

Dr. Alin Posteucă is the founder and CEO of Exegens®, a global consulting firm specialized in cost competitiveness improvement and operational excellence. It helps customers create and implement profitable strategies and cost improvement programs that ensure a unit cost improvement of at least 6% per year for each of the next 5 years by maximizing the efficiency and effectiveness of operations.

He is the author of Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) concept, published in three books at Productivity Press – Routledge/ CRC, New York (USA). The latest, ”Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Profitability Scenarios: Systematic and Systemic Improvement of Manufacturing Costs” (October 2018) is based on its main belief that the annual and multiannual target profit can be achieved irrespective of the sales volumes, increasing or decreasing. He is also the co-author of the book ”Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) and Methods Design Concept (MDC): The Path to Competitiveness”, published at Productivity Press New York (USA), 2017, as well as the author of the book ”Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Transformation: Uncovering Hidden Reserves of Profitability”, published at Productivity Press din New York (USA), February 2018.

Alin Posteucă has more than 20 years of experience in Cost Improvement consulting and training. He has a PhD degree in Industrial Engineering and a PhD degree in Economics.