• tutorial 3

Master planul de productivitate

 25/01/2019
By Dr. Alin Posteucă
De la productivitatea anuală și multianuală și implementarea politicii de costuri până la master planul de productivitate

Așa cum s-a prezentat în episodul precedent, alinierea scenariilor și strategiilor de profitabilitate și productivitate la obiectivele principale de productivitate ale afacerii (PCBG), după stabilirea celor două scenarii de profitabilitate și productivitate (în cazul creșterii sau scăderii vânzărilor) și a celor trei niveluri strategice inter-legate de productivitate destinată creșterii nivelului de stabilitate al proceselor companiei și obținerii unui nivel acceptabil de costuri în conformitate cu nevoile clienților, următorul pas este dezvoltarea procesului de planificare sistematică și sistemică de aliniere a scenariilor de profitabilitate și productivitate anuale și multianuale, a strategiilor și a PCBG la activitățile zilnice ale tuturor angajaților din companie și dincolo de ea. O întrebare centrală săptămânală și zilnică pentru managerii mijlocii și pentru echipele de implementare este: Cum să implementăm scenarii și strategii de profitabilitate și productivitate prin proiectele Kaizen și Kaikaku și prin îmbunătățirea zilnică?

Condiții curente și provocări

Procesul de traducere a scenariilor, strategiilor și obiectivelor multianuale și anuale în acțiuni concrete (implementare de politici sau implementare de ținte și mijloace) la nivelul întregii companii necesită îmbunătățiri sistematice și sistemice la toate nivelurile organizației, atât pe termen scurt, cât și mai ales pe termen mediu și lung.

Abordarea noastră

Îndeplinirea politicii companiei necesită stabilirea atentă a nivelurilor de performanță a țintelor și mijloacelor pentru atingerea obiectivelor. Implementarea politicii multianuale de productivitate implică stabilirea țintelor de afaceri bazate pe mijloace, iar unul dintre obiectivele sale principale este realizarea continuă a unui cost competitiv și creșterea continuă a capacității de a produce produse de calitate. În acest sens, folosind un proces participativ de tip catchball, se dezvoltă o rețea de măsurători pentru a capta continuu nivelul actual de profitabilitate și productivitate (vezi figura de mai jos):

 • pentru a stabili obiectivele și țintele fiecărei măsurări la fiecare nivel de management pentru a le îmbunătăți profitabilitatea și productivitatea (Plan – Planificare),

 • pentru a stabili activitățile fezabile pentru îmbunătățirea sistematică și sistemică necesară realizării PCBG (Plan – Planificare),

 • pentru a implementa îmbunătățirile sistematice și sistemice (Do – Execuție),

 • pentru a verifica dacă rezultatele obținute după îmbunătățirile obținute de PCBG prin standardele nou create (Check – Verificare) și pentru a verifica dacă gestionarea problemelor zilnice a rezolvat problemele de zi cu zi la standardele stabilite în avans (Check – Verificare) și

 • pentru a extinde pe orizontală rezultatele dintr-o standardizare consecventă sau după o soluție valabilă pentru rezolvarea unei probleme (Act – Acțiune la scară largă).

Dacă feedback-ul nu este cel scontat, ciclul PDCA continuă până când îndeplinirea PCBG atinge creșterea eficacității și eficienței – desigur, în timpul vizat impus de situația specifică de afaceri.

(I) Productivitatea multianuală și anuală și implementarea politicii de cost

Prin urmare, productivitatea multianuală și anuală și implementarea politicii de cost presupune:

 1. definirea țintelor și mijloacelor pentru indicatorii generali de management general – OMI;

 2. obiectivele și mijloacele pentru fiecare dintre indicatorii cheie de performanță (KPI) – KPI-uri legate de OMI;

 3. țintele și mijloacele pentru fiecare dintre indicatorii cheie de performanță (KPI) legate de costul pierderilor – losses și waste (CLW);

 4. obiectivele și mijloacele pentru fiecare dintre indicatorii cheie de performanță (KPI) legați de costul critic al pierderilor – losses și waste (CCLW);

 5. elaborarea și implementarea bugetelor de îmbunătățire a producției (MIB): (a) Bugetele de îmbunătățire pentru produsele existente; (b) Bugetele de îmbunătățire pentru produsele viitoare și (c) bugetele de îmbunătățire a numerarului;

 6. dezvoltarea și planificarea țintelor și mijloacelor pentru indicatorii Kaizen și Kaikaku (KKI) ai CCLW;

 7. planificarea și implementarea mijloacelor pentru indicatorii Kaizen și Kaikaku (KKI) ai CCLW;

 8. efectuarea controlului zilnic, săptămânal și lunar al țintelor precise de îmbunătățire a costurilor de producție pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC) și per total companie prin Kaizen și Kaikaku pentru îmbunătățirea costurilor de producție (MCI) – plan anual de profit extern și intern, și
 9. efectuarea zilnică, săptămânală și lunară a controlului obiectivelor precise de îmbunătățire a costurilor de producție pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC) și per total companie prin indicatorii zilnici de management (DMI), inclusiv pentru îmbunătățirea costurilor de producție (MCI);

 10. feedback continuu către indicatori generali de management – OMI.

(II) Master planul de productivitate (PMP)

Pe baza productivității  anuale și multianuale și a implementării politicii de cost,master planul de productivitate pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC)este elaborat și actualizat continuu. O întrebare centrală săptămânală pentru managerii mijlocii, echipele de implementare și fiecare angajat este: Cum să implementez politica de productivitate și costuri (ținte și mijloace) în zona mea?

Master planul de productivitate pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC) va ajuta la îndeplinirea KPI-urilor prin înțelegerea stării actuale și viitoare și prin proiectarea stării ideale și viitoare care să răspundă nevoilor clienților. Scopul master planului de productivitate pentru fiecare cost al familiei de produse este de a reduce timpul necesar pentru îndeplinirea comenzilor pentru clienții familiei de produse (PFC). În acest context, proprietarul strategiei dedicate fiecărei familii de produse va încerca să ducă la îndeplinire strategia stabilită prin detalierea master planului de productivitate pentru costul familiei sale de produse (PFC). Deci, performanța PMP este sarcina continuă a tuturor oamenilor din cadrul companiei și dincolo de ea, pentru toate produsele și pentru toate procesele principale ale fiecărui PFC.

Impactul așteptat: feedback pentru viziunea și misiunea productivității

În cele din urmă, ultimul pas al modelului de productivitate al afacerii (PBM) este feedback-ul. Acest pas evaluează performanța obținută prin implementarea politicii de profitabilitate și productivitate și master planul de productivitate asociat prin realizarea viziunii privind productivitatea prin profitul operațional anual. Periodic, rezultatele sunt evaluate pentru a verifica conformitatea continuă cu PCBG și, implicit, a îndeplini profitul operațional (profit intern și extern). Întrebarea centrală pentru managerii de mijloc, pentru echipele de implementare și pentru orice angajat este: Cât de bine a fost respectată politica de profitabilitate și de productivitate în zona mea și în întreaga companie?

Acesta este momentul pentru a evalua performanța managerilor superiori în fața consiliului de administrație, mai precis activitățile și acțiunile de îmbunătățire continuă a productivității aprobate de aceștia pentru a sprijini profitul operațional multianual și anual (profit intern și extern).

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.