• Strategic Kaizen_Productivitate Echipamante_bener mare

Productivitatea echipamentelor

 29/02/2024
By Dr. Alin Posteucă

Seria productie: PC – 01

Volumul 1, Numărul 7

Productivitatea echipamentelor: Strategia de sincronizare cost-viteză

Costul, calitatea, viteza de livrare a produselor (ca răspuns la cererea clienților – la Takt Time) și viteza de realizarea a profitului (ca răspuns la cererea de profit – la Takt Profit) sunt esențiale pentru orice companie.

Companiile de producție folosesc multe tipuri de echipamente. Formularea și implementarea strategiilor de creștere a timpului de funcționare cu valoare adăugată a echipamentelor și reducerea costurilor sunt esențiale pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor strategice așteptate de către top manageri.

Realitatea din companii arată adesea faptul că din cauza defecțiunilor frecvente ale echipamentului și a opririlor scurte este dificil să se producă conform planului sau timpii de set-up lungi fac dificilă producția cu o mare varietate de produse în cantități mici. Deși companiile promovează continuu activități de îmbunătățire precum „îmbunătățirea productivității”, „reducerea costurilor”, „JIT” și „calitate ridicată”, adesea obiectivele strategice nu pot fi atinse din cauza pierderilor generate de către echipamente.

Managerii fac afirmații precum:

 1. Am dori să folosim toate echipamentele noastre la limita capacității lor;
 2. Trebuie să nu mai avem ore suplimentare cauzate de căderile de echipamente;
 3. Trebuie să revitalizăm valoarea fabricii și să schimbăm modul de gândire al angajaților privind productivitatea;
 4. Dorim să eliminăm în totalitate pierderile legate de echipamente și să inovăm sistemul nostru de producție.

La Exegens, ne concentrăm asupra punctelor cheie pentru a obține rezultate excelente în îmbunătățirea productivității echipamentelor și pentru a oferi suport pentru promovare productivității adaptată caracteristicilor fiecărei companii.

În figura de mai jos este un exemplu sintetic de măsurare și de stabilire a direcțiilor de îmbunătățire a productivității echipamentelor pentru sincronizarea la TAKT PROFIT.

Abordarea Exegens prin Strategic Kaizen

Evitarea cercului vicios: „probleme la echipamentele” vs. „cost țintă”

Programul Strategic Kaizen pentru creșterea productivității echipamente vizează participarea tuturor angajaților pentru îndeplinirea țintelor Takt Profit prin implementarea strategiei de sincronizarea cost-viteză. In acest fel putem îmbunătăți structura companiilor și să facilităm ieșirea din cercul vicios al „problemelor la echipamente” cu impact în ”costul țintă”.

Îmbunătățirea echipamentelor pentru îndeplinirea TAKT PROFIT

O fabrică bine întreținută este una mai sigură, mai productivă și mai profitabilă!

Pe langă Time-Based Maintenance (TbM), pentru a sigura consistență și predictibilitate, pe langă Condition-Based Maintenance (CBM), pentru a sigura precizie și intervenții direcționate și pe lăngă Breakdown Maintenance (BM), pentru îmbunătățirea vitezei și costurilor este nevoie de Strategic Kaizen la care să participe toți angajații cu scopul de a reduce/elimina costul pierderilor generate de către echipamente și de a realiza sincronizarea fluxului al Takt Profit.

Pentru a înfăptuirea sincronizării cost-viteză a fluxului este esențial să îmbunătățim abilitățile de întreținere nu numai ale personalului de îmbunătățire și personalului de întreținere, ci și ale operatorilor și să îmbunătățim continuu abilitățile personalului din departamentul costuri și bugete pentru a cuantifica continuu costurile aferente losses & waste. În plus, este necesară cooperarea și realizarea de îmbunătățiri strategice și sistematice (proiecte Strategic Kaizen) între mai multe departamente, inclusiv dezvoltarea, calitatea și planificarea pentru ai îmbunătăți continuu MTTR, MTBF și Mean Downtime.

Abordarea Exegens vizează în principal următoarele 10 obiective:

 1. utilizarea unui sistem eficace de monitorizare și analiză a echipamentelor (inclusiv: IIoT, AI, Cloud solutions etc);
 2. reducerea costurilor cu mentenanța;
 3. reducerea timpilor de ciclu al echipamentelor și al manoperei (reproiectarea metodelor) pentru a sprijini activitățile de sincronizare la Takt Time si la Takt Profit;
 4. eliminarea variațiilor de viteză ale echipamentelor;
 5.  reducerea costurilor cu utilitățile;
 6. definirea și urmărirea punctelor de inspecție generală a echipamentelor,
 7. reducerea Lead Time;
 8. crearea bazei de date a echipamentelor;
 9. echilibrarea liniilor și fluxului în funcție de cerințele mixte de producție și
 10. reducerea rework/scrap.

Pentru a îndeplini obiectivele, Exegens dezvoltă 3 direcții de bază:

 • Strategii pentru maximizarea utilizării echipamentelor: susținem evaluarea și clarificarea potențialului total al echipamentelor, evaluarea oportunităților lor de îmbunătățire sistematică și formularea de strategii pentru utiliza lor la maximum în mod eficient;
 • Formularea viziunii de producție: susținem formularea unei viziuni de producție care să conducă la creșterea volumului, precum și o viziune care să conducă la reducerea costurilor în același timp;
 • Construirea unui brand de producție: o „marcă de producție” este o marcă care creează metode de producție pentru a face o diferență clară în favoarea unei companii față de alte companii competitoare, așa cum este Synchronous Profitable Operations, pentru a câștiga loialitatea față de marcă și pentru a facilita ca producătorii să dobândească resurse umane talentate.
4 Faze ale consultanței Exegens
Ţinta: eficiență operațională, fiabilitate echipamente și profitabilitate

Rezultatele practicilor noastre

Exemplul 1: Compania A (industria componente auto; 5 faze de producție)

 • Context: îmbunătățirea productivității este necesară urgent (intensificarea concurenței);
 • Tema: îmbunătățirea productivității prin utilizarea Strategic Kaizen pentru echipamente;
 • Rezultate:
  • productivitatea echipamente: creștere de 1,2;
  • productivitatea muncii: creștere de 1,1;
  • rata defectelor: 1/10;
  • procent de livrare la timp: 97%;
  • reducerea costurilor: 30%;
  • stocul de produse finite și WIP: 1/2;
  • TAKT PROFIT: creștere cu 60%;
  • ROI: de 5 ori.

Exemplul 2: Compania B (industria alimentară; 4 faze de producție);

 • Context: afacerile merg bine, dar viitorul este incert;
 • Tema: activarea angajaților prin activități Strategic Kaizen;
 • Rezultate:
  • productivitatea echipamentelor: creștere de 1,4 la procesare si creșterea de 1,3 la linii;
  • productivitatea muncii: creștere de 1,4;
  • reducerea costurilor: 35%;
  • procent de livrare la timp: 99%;
  • reclamații clienți: 1/5;
  • TAKT PROFIT: creștere cu 50%.
Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.