• Reforma Achizitiilor – Bener

Reforma Achizitiilor

 12/03/2024
By Dr. Alin Posteucă

Volumul 2, Numărul 1; Seria Supply Chain Strategic Kaizen: SCM – 01

Reforma achizițiilor: dizolvarea obstacolelor, reducerea incertitudinilor

Astăzi, oferirea de prețuri mai mici și competitivitatea pe întregul lanț de aprovizionare sunt vitale.

Obiectivul este să se obțină produse de calitate superioară, la costuri mai reduse și cu livrări la timp (QCD). Acest lucru implică concentrarea pe articolele esențiale, cum ar fi materii prime, componente, materiale auxiliare, echipamente și piese de schimb, acoperind întregul flux al afacerii, de la dezvoltare și producție până la vânzări și încasări.

Constrângerile și fluctuațiile aprovizionărilor reprezintă obstacole în procesul de producție. Reducerea “supply lead time” (comandă/livrare) și reducerea/eliminarea incertitudinilor sunt absolut necesitate. Îmbunătățirea continuă a costurilor totale de achiziție, inclusiv costurile produselor, logistice, operaționale și cele legate de stocuri și lead time, este prioritatea strategică de bază.

3 provocări ale managerilor:

 1. Cum ar trebui să realizăm îmbunătățirea sistematică și reforma achizițiilor?
 2. Cum implicăm furnizorii, partenerii de outsourcing și dealerii în remodelarea achizițiilor?
 3. Cum putem să realizăm reduceri mai mari și mai continue ale costurilor de achiziție și să le facem complet variabile?

La Exegens, ne concentrăm asupra punctelor cheie pentru a obține rezultate excelente în îmbunătățirea achizițiilor adaptată caracteristicilor fiecărei companii.

Exegens oferă suport atât pentru activitățile de reducere a ”supply lead time”, a stocurilor și a costurilor, cât și pentru îmbunătățirea strategică și ghidarea furnizorilor în construirea unui lanț de aprovizionare mai competitiv.

Vom efectua diagnostice simple și vom stabili domeniile și procesele prioritare care necesită reformarea strategică prin proiecte Strategic KAIZEN (pe baza KPI-urilor și metodologiilor proprii ale Exegens) cu scopul de a obține rezultatele așteptate într-o perioadă scurtă de timp, respectiv realizarea de achiziții la un nivel superior al QCD.

În figura de mai jos este prezentată ”alchimia achizițiilor” pentru a realiza îmbunătățirea și reforma achizițiilor (scurtarea Lead Time și reducerea stocurilor și costurilor pentru a realiza țintele succesive ale TAKT PROFIT).

Abordarea Exegens prin Strategic KAIZEN: 3 fluxuri de îmbunătățit

Realizăm creșterea competitivității achizițiilor prin reducerea LT și reducerea stocului și costurilor prin:

 1. transparența deplină a ”fluxul de informații – LT comandă” și asigurarea că acesta este realizat cu acuratețe și rapiditate,
 2. analiza momentului transferului de proprietate pe baza ”fluxului de bani – plata” și
 3. pe baza primelor două fluxuri anterioare îmbunătățim ”fluxul material – LT livrare”, adică punctele de stocaj, frecvența achizițiilor, cantitatea, combinația și costurile asociate fiecărei tipologii de achiziție.

Echilibrarea și sincronizarea celor trei fluxuri se face pentru fiecare tip de articol achiziționat. Mai exact, urmărim integrarea/separarea PO (comandă de achiziție), instrucțiunile de livrare și utilizarea metodei VMI/Consignment. Proiectarea metodelor de achiziții ia în considerare prețul de achiziție împreună cu riscurile de achiziție, cum ar fi certitudinea cantității achiziției, LT și versatilitatea achizițiilor.

4 programe de îmbunătățire și inovare pentru cele 3 fluxuri de mai sus
 1. Reducerea timpilor de procesare și acceptare a comenzilor de către furnizori: Optimizarea fluxului de comunicare și procesare a comenzilor, astfel încât să se reducă timpul necesar pentru a iniția și finaliza comenzile către furnizorii;
 2. Acuratețea datelor calendaristice de disponibilitate pentru livrare de la furnizori: Asigurarea calității și consistenței datelor referitoare la livrări, esențiale pentru decizii informate și pentru evitarea întârzierilor sau erorilor în lanțul de aprovizionare și în programarea producției;
 3. Scurtarea timpilor de livrare de la furnizori: Identificarea și eliminarea ineficiențelor care conduc la întârzieri în livrare (transport și manipulare). Optimizarea proceselor și logisticii pentru a reduce timpul necesar pentru a aduce materialele la destinație;
 4. Concordanța dintre nivelul îmbunătățirilor realizate de către furnizori (QCD) și nivelul solicitat de către cumpărători: Alinierea performanței îmbunătățirilor și inovărilor furnizorilor cu cerințele și așteptările cumpărătorilor. Asigurarea unui echilibru între calitate, costuri și timp de livrare pentru o colaborare eficace și profitabilă în lanțul de aprovizionare, atât pentru cumpărător, cât și pentru furnizor (pe baza unei colaborări bune cu furnizorii)

Aceste 4 programe reprezintă pilonii Strategic Kaizen care contribuie la îmbunătățirea continuă a operațiunilor lanțului de aprovizionare. Înțelegerea profundă a situației actuale și clarificarea stării ideale (operaționale și financiare; nivelul ”Supply KAIZENshiro Cost” sau potențialul fezabil de reducere a costurilor în procesele de achiziții) sunt esențiale. După clarificarea obiectivelor (% de îmbunătățit), formulăm diverse măsuri de reducere a LT în achiziții și de reducere a stocurilor și costurilor care se potrivesc caracteristicilor articolelor achiziționate.

Sistemul de management Exegens care duce la rezultate

Sincronizarea Lead Time (LT) achiziții cu Lead Time (LT) producție pentru ținta TAKT PROFIT

Pentru îndeplinirea succesivă a țintelor TAKT PROFIT, în gândirea Strategic Kaizen, sincronizarea LT al achizițiilor cu LT producție înseamnă achiziții JIT profitabile (Synchronous Profitable Operations – SPO). Pentru scurtarea LT al achizițiilor și pentru furnizarea materialelor în timp util, este necesar să se scurteze LT standard și să se îmbunătățească procentele de livrare la timp.

Reducerea LT în achiziții poate fi împărțită în două zone:

 • procesele interne și
 • procese la furnizori (producție/transport/depozitare).

Exegens abordează 7 perspective de reducere a LT pentru cele 2 zone:

 1. Sincronizarea: Ajustarea sincronă a achizițiilor și producției pentru a evita întârzierile;
 2. Egalizarea (nivelarea): Uniformizarea fluxului de materiale pentru a evita fluctuațiile;
 3. Paralelizarea: Desfășurarea simultană a activităților pentru a economisi timp;
 4. Extinderea capacității de producție: Creșterea capacității pentru a face față cererii;
 5. Îmbunătățirea productivității: Optimizarea proceselor pentru a reduce/elimina timpul de așteptare;
 6. Stock follow-up system: Îmbunătățirea sistem de urmărire a stocurilor în funcție de mix-ul de producție;
 7. Managementul noilor furnizori: Stabilirea relațiilor eficace și eficiente cu furnizorii noi.

Îmbunătățirea LT va fi dezvoltată pe baza eliminării/reducerii losses și waste. Prin proiectele Strategic KAIZEN pentru reducerea LT, se vor optimiza nivelul stocului de siguranță al materialelor și nivelul costurilor asociate cu losees și waste pentru achiziții (Supply KAIZENshiro Cost). Totodată, vom îmbunătăți funcțiile manageriale și metodele de achiziție și vom stabili precondiții eficace și eficiente la furnizori.

Programul de consolidare profitabilă a lanțului de aprovizionare prin Exegens evaluează furnizorii existenți și noi în ceea ce privește capacitatea de răspuns în termeni de calitate, cost, cantitate, dată de livrare, tehnologie, mediu etc., precum și prețul de achiziție și stabilește politici și ținte pentru când și la ce nivel ar trebui îmbunătățit strategic lanțul de aprovizionare. Pentru a atinge acest obiectiv, dezvoltăm un master plan pentru descoperirea de noi furnizori, oferirea de îndrumare furnizorilor existenți și consolidarea acestora. În etapa de implementare a programului de consultanță de mai jos, sprijinim companiile să-și monitorizeze și să-și gestioneze în mod constant progresul și performanța așteptată.

3 Faze ale consultanței Exegens
Ţinta: Synchronous Profitable Operations for Supply Chain

Rezultatele practicilor noastre

Exemplul 1: Compania A (produse electrice; achiziții din Europa, Asia de Sud, România și diverse țări din Asia de Sud-Est)

 • Context: Întărirea competitivității costurilor de achiziție (marja de profit în scădere);
 • Tema: Consolidarea lanțului de aprovizionare prin utilizarea Strategic KAIZEN;
 • Rezultate în 2 ani:
  • reducerea material LT la achizițiile țintă cu 30%;
  • scăderea zilelor de stocaj cu materiile prime cu 15 %;
  • scăderea întârzierilor camioanelor cu 50%;
  • scăderea costurilor cu procesele de achiziții cu 11% pe an;
  • % de achiziții la timp: 92→97%;

Exemplul 2: Compania B (industria alimentară);

 • Context: deteriorarea LT standard al achizițiilor și creșterea stocurilor de materii prime;
 • Tema: restandardizarea LT materiale și reducerea costurilor din procesele de achiziții;
 • Rezultate în 2 ani:
  • reducerea LT materiale cu 35%;
  • reducerea LT informații cu 37%;
  • reducerea costurilor proceselor de achiziții cu 10% pe an;
  • % de achiziții la timp: 88→96%.
Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.