• Strandard Time_creați-vă timpul necesar pentru Takt Profit

Standard Time: creati-vă timpul necesar pentru Takt Profit

 02/10/2023
By Dr. Alin Posteucă

Standard Time: creați-vă timpul necesar

Seria productie: PC – 02

Volumul 1, Numărul 2

Omul nu a aruncat ciocanul când a fost inventat ferăstrăul. Avea nevoie de ciocan pentru lovire și de ferăstrău pentru tăiere.

În aceleași mod, companiile au nevoie de instrumente diferite pentru rezolvarea diferitelor probleme. Au nevoie de tehnicile vechi, precum și de cele noi, au nevoie ingineria industrială și de Kaizen-ul tradițional și de Strategic KAIZEN și de digitalizare.

Să răspundem la două întrebări:

(1) Care sunt standardele de productivitate de la voi din companie?

(2) De ce este necesar a se realiza timpul standard?

Nu există management fără măsurare, indiferent dacă vorbim de managementul de la nivel de shop floor (producție și mentenanță), de managementul proceselor de producție (planificarea și controlul producției, ingineria industrială, asigurarea calității, managementul costurilor) sau de managementul proceselor de afaceri (vânzări și cercetare de piață, dezvoltare si design, aprovizionare și managementul resurselor, distribuție si servicii). In acest context, se poate spune că nu există o judecată obiectivă a îmbunătățirii productivității dacă nu este măsurată în raport cu standardele. Productivitatea este măsurată folosind standard time (M – Metodă, P – Performantă și U – Utilizare) și consumul standard material/fizic (materiale, utilități, SDV-uri etc).

Verificati-vă îmbunătătirea productivitătii din perspectiva metodei de muncă pentru a realiza îmbunătătirea productivitătii fără investitii, in noua paradigmă a Strategic KAIZEN, cu o abordare inovativă pentru cresterea TAKT PROFIT.

Creați-vă timpul necesar. Nu doar gestionați timpii!

Subiectele de interes din acest număr:

 • Recunoașterea nevoii de reproiectare inovativă a metodelor de muncă
 • Necesitatea stabilirii relațiilor robuste dintre Metodă (M), Performanță (P) și Utilizare (U) și Standard Time
 • Urmărirea creșterii continue a ”Value-adding operating time”
 • De la reproiectarea inovativă a Metodei (M) la creșterea consistentă a productivității și profitabilității pentru TAKT PROFIT

Abordarea Exegens

Standard Time (ST) este subiectul abordat în continuare.

Abordarea noastră inovativă a dezvoltării Standard Operating Procedure (SOP) pleacă de la acceptarea faptului că pentru a crea un ST eficace și eficient este nevoie de o relație robustă și continuă dintre Metodă (M), Performanță (P) și Utilizare (U) cu scopul de a crește continuu value-adding operating time al echipamentelor si al oamenilor prin implementarea celor mai fezabile proiecte Strategic KAIZEN.

Abordarea Exegens

Standard Time (ST) este subiectul abordat în continuare.

Abordarea noastră inovativă a dezvoltării Standard Operating Procedure (SOP) pleacă de la acceptarea faptului că pentru a crea un ST eficace și eficient este nevoie de o relație robustă și continuă dintre Metodă (M), Performanță (P) și Utilizare (U) cu scopul de a crește continuu value-adding operating time al echipamentelor si al oamenilor prin implementarea celor mai fezabile proiecte Strategic KAIZEN.

Pierderile din operațiuni sunt nenumărate, cum ar fi: întreruperi nerezonabile ale muncii, motivație scăzută, nivel scăzut de efort, produse defectuoase, nerespectarea SOP, nivel scăzut de calificare etc.

Cheia succesului:

Este important ca managementul să-și dorească să ajungă la o productivitate mai mare pentru a realiza profitul țintă anual și multianual.

Productivitate: sinergia dintre Metodă (M), Performanță (P) și Utilizare (U)

Pentru a atinge un nivel mai ridicat de îmbunătățire a productivității este nevoie de a se separa conținutul productivității în Metodă (M), Performanță (P) și Utilizare (U). Aceste trei dimensiuni multiplică rezultatele productivității. Dimensiunea M contribuie la eficacitate, iar dimensiunea P contribuie la eficiență. Dimensiunea U nu poate oferi rezultate clare fără aceste două dimensiuni. M sau eficacitatea înseamnă nivelul și conținutul metodelor de lucru sau a SOP.

Spus simplu, se caută un ST mai scurt cu o metoda de operare standard pentru a creștere productivitatea (partea de eficacitate). Apoi se caută creșterea celeilalte părți a productivității (eficiența) sau nivelul de performanță al operatorilor și echipamentelor, care este măsurat în comparație cu ST (valoarea reală a timpului de lucru față de ST).

”Productivitate = eficacitatea metodelor standard de operare × eficientă respectării metodei standard de operare ”
Alin Posteucă, Shigeyasu Sakamoto, 2017, Taylor & Francis – Routledge, New York, USA

Exegens Program: reproiectarea inovativă a metodelor de muncă pentru TAKT PROFIT

Programul răspunde la întrebările:

 • Ce metodologie poate fi utilizată pentru a proiecta o metodă de muncă la nivelul shop floor?
 • Cum puteți seta un obiectiv pentru proiectarea viitoarei metode de lucru?
 • Care este rolul ingineriei industriale?
 • Cum se implică într-adevăr oamenii într-un design eficace și eficient al viitoarei metode de lucru?

Scopurile programului:

 • Creșterea capacității echipamentelor/liniilor în procesul bottleneck prin reducerea cycle time;
 • Conținuturile designului de produs: redesign pentru o muncă de asamblare ușoară;
 • Reducerea changeover/set-up time;
 • Reducerea personalului în zona shop floor și in zonele de birouri.

Principalii pași ai programului sunt:

 • Introducere: studiu de fezabilitate pentru îmbunătățirea productivității; sensitivity Analysis (SA);
 • Procesele de baza ale programului:
 1. modelarea operaţiunilor curente de lucru;
 2. clasificarea elementelor de muncă în cele cu funcții de baza si cele cu funcții auxiliare;
 3. determinarea unei structuri ideale pe baza funcțiilor de muncă de bază;
 4. determinarea precondițiilor, cum ar fi: cantitatea de muncă necesară, calitatea necesară, metoda de aprovizionare cu materii prime, mărimea loturilor de producție, limitele de investiții și restricțiile de la locul de muncă;
 5. realizarea de 2-3 alternative inovative de work design;
 6. implementarea noilor metode ca un model nou de muncă.
 • monitorizarea productivității și profitabilității țintă.

Rezultate: creșterea productivitătii de 1,5-2 ori în 1-1,5 ani

Prin acest program companiile vor ști:

 1. cât de mult își pot îmbunătăți productivitatea la nivel de ST și cum pot să facă acest lucru fără investiții;
 2. dacă personalul este alocat corespunzător fiecărui proces și cum să reducă costurile cu forța de muncă;
 3. performanța reală a oamenilor pentru a susține schimbarea actuală și viitoare a organizației prin dezvoltarea continuă a aptitudinilor și cunoștințelor angajaților;
 4. să crească Takt Profit.

Exegens are o experientă vastă în implementarea acestui program in diferite industrii (electronice, uz casnic, automotive si alimente).
Ca parte integrantă in gândirea Strategic KAIZEN, acest program al nostru contribuie în mod constant la reducerea totală a costurilor .

Cooperarea oamenilor in proiectele Strategic Kaizen și mobilizarea deplină a top managerilor in jurul KAIZENshiro Budget și Takt Profit este cheia pentru implementarea cu succes a programului Exegens pentru accelerarea strategiei producției cu scopul de a stăpâni și reduce continuu costurile.

Share:
Dr. Alin Posteucă is a consultant in productivity and profitability, CEO of Exegens® and the author of Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) and Speed-Based Target Profit (SBTP) concepts. His major research areas include manufacturing policy deployment, manufacturing cost improvement and visible profitability of operational excellence by improving productivity. His recent research includes the impact of Industry 4.0 on planning and developing synchronous profitable operations and on information systems of cost and budget in order to substantially improve the operational unit costs.

He has been actively involved in various industrial consulting and training projects for more than 20 years, delivering training/ workshop programs in Productivity, Innovation, Business Transformation and Leadership for over 5,000 participants.

He has a Ph.D. in Industrial Engineering and a Ph.D. in Managerial Accounting. He has an MBA Degree and a BA Degree in Accounting and Computer Science and he is certified Public Accountant in Romania. He has published in various research journals and presented papers at numerous conferences and congresses regarding Productivity, Profitability and Industrial Engineering.

Dr. Alin Posteucă is the author of Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) and Speed-Based Target Profit (SBTP) concepts, published in four books at Productivity Press – Routledge/ CRC, New York (USA).