Standardizarea setup-ului și impactul asupra OEE

 04/02/2020
By Dr. Alin Posteucă

Companiile sunt conștiente că planificarea producției trebuie să țină cont de fiecare tip de timp de configurare (set-up).

Practicienii admit că au nevoie de standardizarea timpului de configurare (set-up time – SOP pentru set-up) pentru: (1) creșterea flexibilității și (2) îmbunătățirea continuă a timpului de configurare (set-up time). Uneori, lor le este dificil să-i convingă pe manageri că pentru acest timp de configurare (set-up) nu trebuie să se planifice producție (la fel ca și pentru alți timpi asimilați timpilor de opriri programate – scheduled downtime: așteptare materiale, reparații planificate etc.). Standardizarea configurării (set-up – SOP) se realizează prin SMED (calea cu pași mici), MDC (calea inovativă) etc.

Dar standardul de configugrare (set-up) poate genera variații semnificative. Eu le explic adesea practicienilor că doar variațiile negative, cele care generează timp de lucru peste program (overtime), trebuie incluse în structura OEE. Pentru aceste variații, de la un anumit nivel în sus, recomand derularea de proiecte de rezolvarea problemelor (de exemplu cu A3) cu scopul reîncadrarii în standardul stabilit sau proiecte KAIZEN pentru refacerea/ îmbunătățirea standardului de configurare (set-up).

Așadar, la voi, timpii cu SOP pentru set-up time sunt în structura timpilor de opriri programate – scheduled downtime? Set-up overtime este inclus în OEE? Derulați proiecte de rezolvare a problemelor și proiecte KAIZEN pentru configurare (set-up)?

Sursa: Alin Posteuca on LinkedIn

Share:
Dr. Alin Posteucă is a consultant in productivity and profitability, CEO of Exegens® and the author of Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) and Speed-Based Target Profit (SBTP) concepts. His major research areas include manufacturing policy deployment, manufacturing cost improvement and visible profitability of operational excellence by improving productivity. His recent research includes the impact of Industry 4.0 on planning and developing synchronous profitable operations and on information systems of cost and budget in order to substantially improve the operational unit costs.

He has been actively involved in various industrial consulting and training projects for more than 20 years, delivering training/ workshop programs in Productivity, Innovation, Business Transformation and Leadership for over 5,000 participants.

He has a Ph.D. in Industrial Engineering and a Ph.D. in Managerial Accounting. He has an MBA Degree and a BA Degree in Accounting and Computer Science and he is certified Public Accountant in Romania. He has published in various research journals and presented papers at numerous conferences and congresses regarding Productivity, Profitability and Industrial Engineering.

Dr. Alin Posteucă is the author of Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) and Speed-Based Target Profit (SBTP) concepts, published in four books at Productivity Press – Routledge/ CRC, New York (USA).