Standardizarea setup-ului și impactul asupra OEE

 04/02/2020
By Dr. Alin Posteucă

Companiile sunt conștiente că planificarea producției trebuie să țină cont de fiecare tip de timp de configurare (set-up).

Practicienii admit că au nevoie de standardizarea timpului de configurare (set-up time – SOP pentru set-up) pentru: (1) creșterea flexibilității și (2) îmbunătățirea continuă a timpului de configurare (set-up time). Uneori, lor le este dificil să-i convingă pe manageri că pentru acest timp de configurare (set-up) nu trebuie să se planifice producție (la fel ca și pentru alți timpi asimilați timpilor de opriri programate – scheduled downtime: așteptare materiale, reparații planificate etc.). Standardizarea configurării (set-up – SOP) se realizează prin SMED (calea cu pași mici), MDC (calea inovativă) etc.

Dar standardul de configugrare (set-up) poate genera variații semnificative. Eu le explic adesea practicienilor că doar variațiile negative, cele care generează timp de lucru peste program (overtime), trebuie incluse în structura OEE. Pentru aceste variații, de la un anumit nivel în sus, recomand derularea de proiecte de rezolvarea problemelor (de exemplu cu A3) cu scopul reîncadrarii în standardul stabilit sau proiecte KAIZEN pentru refacerea/ îmbunătățirea standardului de configurare (set-up).

Așadar, la voi, timpii cu SOP pentru set-up time sunt în structura timpilor de opriri programate – scheduled downtime? Set-up overtime este inclus în OEE? Derulați proiecte de rezolvare a problemelor și proiecte KAIZEN pentru configurare (set-up)?

Sursa: Alin Posteuca on LinkedIn

Dr. Alin Posteucă is the founder and CEO of Exegens®, a global consulting firm specialized in cost competitiveness improvement and operational excellence. It helps customers create and implement profitable strategies and cost improvement programs that ensure a unit cost improvement of at least 6% per year for each of the next 5 years by maximizing the efficiency and effectiveness of operations.

He is the author of Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) concept, published in three books at Productivity Press – Routledge/ CRC, New York (USA). The latest, ”Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Profitability Scenarios: Systematic and Systemic Improvement of Manufacturing Costs” (October 2018) is based on its main belief that the annual and multiannual target profit can be achieved irrespective of the sales volumes, increasing or decreasing. He is also the co-author of the book ”Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) and Methods Design Concept (MDC): The Path to Competitiveness”, published at Productivity Press New York (USA), 2017, as well as the author of the book ”Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Transformation: Uncovering Hidden Reserves of Profitability”, published at Productivity Press din New York (USA), February 2018.

Alin Posteucă has more than 20 years of experience in Cost Improvement consulting and training. He has a PhD degree in Industrial Engineering and a PhD degree in Economics.