• OEE and Kaizen for Setup

Standardizarea setup-ului și impactul asupra OEE

 04/02/2020
By Dr. Alin Posteucă

Companiile sunt conștiente că planificarea producției trebuie să țină cont de fiecare tip de timp de configurare (set-up).

Practicienii admit că au nevoie de standardizarea timpului de configurare (set-up time – SOP pentru set-up) pentru: (1) creșterea flexibilității și (2) îmbunătățirea continuă a timpului de configurare (set-up time). Uneori, lor le este dificil să-i convingă pe manageri că pentru acest timp de configurare (set-up) nu trebuie să se planifice producție (la fel ca și pentru alți timpi asimilați timpilor de opriri programate – scheduled downtime: așteptare materiale, reparații planificate etc.). Standardizarea configurării (set-up – SOP) se realizează prin SMED (calea cu pași mici), MDC (calea inovativă) etc.

Dar standardul de configugrare (set-up) poate genera variații semnificative. Eu le explic adesea practicienilor că doar variațiile negative, cele care generează timp de lucru peste program (overtime), trebuie incluse în structura OEE. Pentru aceste variații, de la un anumit nivel în sus, recomand derularea de proiecte de rezolvarea problemelor (de exemplu cu A3) cu scopul reîncadrarii în standardul stabilit sau proiecte KAIZEN pentru refacerea/ îmbunătățirea standardului de configurare (set-up).

Așadar, la voi, timpii cu SOP pentru set-up time sunt în structura timpilor de opriri programate – scheduled downtime? Set-up overtime este inclus în OEE? Derulați proiecte de rezolvare a problemelor și proiecte KAIZEN pentru configurare (set-up)?

Sursa: Alin Posteuca on LinkedIn

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.