• Strategic Kaizen Case Study_2_Setup

Strategic Kaizen Case Study

 11/07/2023
By Dr. Alin Posteucă

How To Make Takt Profit
Creșterea eficientei set-up pentru un echipament

Principalele obiective ale acestei aplicatii sunt de a evidentia actiuni si activităti necesare unei transformări armonioase a fluxului de productie pentru a ajunge la starea de operatiuni sincrone profitabile cu ajutorul Strategic Kaizen în scenariul unei scăderi previzibile a vânzărilor pentru următorul an fiscal. Necesitatea cresterii procentului de profit intern pe baza KAIZENshiro Costing anual este mai presantă. Pentru a reduce costurile, este necesar să se abordeze îmbunătătirea atât a costurilor de transformare, cât si a costurilor materialelor din spatele losses si waste.

Date despre companie:

VeFood Co. este o companie producătoare din industria alimentară – regim de producție continuu. Conducerea VeFood Co. aderat cu ani in urma la metodologia Strategic Kaizen pentru atingerea tintelor succesive ale Takt Profit. Anterior, VeFood Co. a derulat un program ambitios pentru a deveni o companie Lean sperând să obțină o calitate mai bună, costuri mai mici si livrări la timp. Rezultatele acelui program Lean nu au fost pe măsura asteptărilor top managerilor privind nivelul marjei profitului operațional de-a lungul anilor.
Fluxul de producție este format din sase module.

1) Măsurarea și interpretarea Strategic Kaizen:
Nivelul critic fezabil total al KAIZENshiro Costing de îmbunătățit a fost identificat la 27.500.000 USD pentru următorul an fiscal.
2) Dezvoltarea anuală a Strategic Kaizen:
In urma reconcilierilor financiare și operaționale, au fost alese 10 proiecte Strategic Kaizen pentru a îndeplini anual KAIZENshiro Goal de 5.150.000 USD si alte două proiecte Strategic Kaizen de rezervă.
3) Date despre proiectul Strategic Kaizen:
Volumul vânzărilor tinde să scadă și se preconizează creșterea frecvenței activității de set-up pentru a accepta loturile mici, dar și pentru a îndeplini Takt Profit si Speed-Based Target Profit. Nivelul mediu lunar al OEE în ultimele 6 luni pentru echipamentele de măcinat este de 68%. Vom prezenta pe scurt unul dintre cele 10 proiecte Strategic Kaizen.
Responsabilul KPIs aferenți proiectului Strategic Kaizen: manager de operatiuni.
Responsabilul proiectului Strategic Kaizen: manager de mentenanță.

PROIECTUL STRATEGIC KAIZEN IN 4 PAŞI: (A) TEMA

Tema proiectului Strategic KAIZEN este reducerea timpul de ciclu al activității de set-up la echipamentul de măcinat (“GG1”). GG1 este bottleneck de profit si de capacitate. Takt Profit pentru anul următor a fost stabilit la 235 USD/47 de secunde, cu un obiectiv al OEE de 71% și un Speed-Based Target Profit de 300 USD/1 minut.

In 3 ani, KAIZENshiro Costing a fost măsurat defalcat la nivel activități, procese, echipamente, linii de ambalare, module, produse, familii de produse, departamente, zone, sistem, clienti, furnizori si întreg supply chain.

Faze majore ale proiectului: (1) Tema; (2) Planul; (3) Analiza si actiunea si (4) Rezultate.

(a) Tema Operatională: pentru activitatea de set-up de tip 1 s-a stabilit necesitatea de creștere a flexibilitatii producției de la 10 evenimente de set-up in medie pe luna la 25 de evenimente de set-up în medie pe lună si scaderea duratei ciclului standard pentru set-up de la 57 de minute la 28 de minute.

(b) Tema Financiară: pentru îndeplinirea KAIZENshiro goal si Takt Profit, din valoarea totală anuală a KAIZENshiro Budget de 5.150.000 USD, acest proiect trebuie să contribuie cu 11,5% sau cu 566.500 USD anual (profit intern din reducerea costurilor pe baza creșterii productivității echipamentului).

(B) PLANUL PROIECTULUI STRATEGIC KAIZEN

Durata proiectului: 11 săptămâni
Echipă de proiect: S-a format o echipă de 7 membri.

Toate activitățile principale ale proiectului Strategic Kaizen au fost planificate și urmărite de responsabilul proiectului Strategic Kaizen și de responsabilul țintei proiectului Strategic Kaizen (țintă proiectului Strategic Kaizen find convergentă la KPIs vizați din Policy Deployment).

Strategic, tema este convergentă la ramificatia Policy Deployment la VeFood Co. si a vizat cresterea contribuției la îndeplinirea:

(1) producție livrată sincronizat și flexibil (primul Strategic Driver ca importanta) si reducerea costurilor (al treilea Strategic Driver);

(2) KPI strategic anual vizat a fost timpul de producție și OEE pe fabrică si

(3) KPI de nivel 1 a fost timpul de ciclu pentru set-up. Tema a avut ca țintă îmbunătățirea KAIZENshiro Cost desemnat de către top management aferent timpului de set-up.

(C) ANALIZA SI ACTIUNEA PROIECTULUI STRATEGIC KAIZEN

Echipa a analizat principiile de funcționare ale echipamentului de măcinat. Echipa a înțeles procesul astfel: materia primă sub formă de granule de cereale este transportată în gura de alimentare, trecând prin placa de reglare a debitului, de unde cade în mașina de măcinat pe rolele de alimentare. Materia primă curge către rolele de măcinare rapidă și de măcinare lentă. În timpul mișcării, rolele sunt curățate cu perii și cu un cuțit de curățare. Apoi, materia primă măcinată cade pe transportorul elicoidal și procesul de măcinare se termină. Materia prima prelucrata este preluata de tubul de transfer. Echipa a analizat parametrii de funcționare: viteza de dozare, forța de frecare în rolele de măcinare rapidă, forța de frecare în rolele de măcinare lentă, temperatura din interiorul echipamentului de măcinare, umiditatea din interiorul echipamentului de măcinare, distanța dintre perii și role, distanța dintre cuțite și role și viteza transportorului elicoidal. Toți parametrii au fost măsurați și toți au fost în limitele standardelor.

Scopurile activității de set-up au fost: înlocuirea rolelor de măcinare rapidă si a celor cu măcinare lenta si înlocuirea periilor si cuțitelor pentru tipul 1 al set-up-ului (trecerea de la măcinarea cerealelor tip “A” la măcinarea cerealelor tip “B”).
Pentru a analiza activitatea de set-up privind schimbarea rolelor de măcinare rapidă și măcinare lentă, echipa a efectuat următoarele activități:

(1) analiza modului de fixare a rolele pe echipamentul de macinat;

(2) diagrama flux de timp de set-up (de la finalizarea golirii echipamentului cu produs tip „A” până la confirmarea calității produsului de tip „B”);

(3) a fost măsurat un timp de 57 de minute pentru activitatea de configurare de tip „A”;

(4) au fost măsurate activitățile și duratele acestor activități pentru fiecare dintre cei doi tehnicieni care au efectual set-up-ul și

(5) au fost identificate activitătile cu cea mai lungă durată; dintre cele 57 de minute, (6) au fost identificate 43 de minute care pot fi îmbunătățite folosind cei 6 pași ai metodologiei Methods Design Concept (MDC).
Echipa a identificat si implementat îmbunătătirile.
Cele 43 de minute au scăzut la 10 minute.

(D) REZULTATELE PROIECTULUI STRATEGIC KAIZEN

Timpul ciclului de set-up a ajuns la 24 de min. (de la 57 de min.). Tinta de 26 de min. a fost depășită. Timpul total de set-up pe lună a ajuns la 600 de min. (24 min. × 25 evenimente de set-up). S-a asigurat flexibilitatea necesară. Timpul total de set-up pe lună a crescut de la 570 la 600 de min.(dar cu 25 de set-up-uri pe lună).

A fost atins nivelul anual KAIZENshiro planificat de 566.500 USD. Costul total al soluțiilor de îmbunătățire Strategic Kaizen a fost de 12.500 USD. Soluțiile au fost multiplicate la alte două echipamente similare. Au fost actualizate instrucțiunile de lucru si au fost făcute instruirile.

Principalele efecte tangibile : timpul, producția, distanțele și WIP. Principalele efecte intangibile: satisfacției în muncă si moralului. Echipa de proiect Strategic Kaizen a realizat de-a lungul timpului evaluarea indicatorilor de performanță privind losses și waste la modulul aferent GG1. Soluțiile au fost confirmate în timp. Seful echipei a considerat ca gradul de implicare a membrilor echipei a fost bun.

S-a îndeplinit durata a proiectului de 11 săptămâni (proiectul a fost finalizat în 10 săptămâni, inclusiv implementarea solutiilor). La finalul anului, tintele pentru Takt Profit de 235 USD/47 de sec. si pentru Speed-Based Target profit de 300 USD/1 minut au fost indeplinite prin implementarea soluțiilor celor 11 proiecte Strategic Kaizen.
Planul anual de profit intern de 5.150.000 USD prin Strategic Kaizen a fost indeplinit si depașit cu putin.

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.