• Strategic KAIZEN_dieta productivitatii totale

Strategic KAIZEN: dieta productivitatii totale

 01/10/2023
By Dr. Alin Posteucă

Strategic KAIZEN: dieta productivității totale (Dr. Alin Posteucă)

Seria producție: PC – 01

Volumul 1, Numărul 3

Strategic KAIZEN ne face să ne punem o întrebare simplă:

Îmbunătățirile pe care le facem noi astăzi ne ajută să atingem viziunea companiei noastre, atât din punct de vedere al poziției pe piață, cât și din punct de vedere financiar?

Dacă răspunsul este nu, atunci trebuie să ne reconsiderăm abordarea față de îmbunătățirile pe care le facem și poate chiar să oprim abordarea noastră de a face îmbunătățiri dacă acestea nu contribuie în mod clar și demonstrabil la realizarea viziunii companiei. Dacă răspunsul este da, atunci trebuie să mergem mai departe și să continuăm să ajungem la cele mai bune metode de lucru și cele mai bune practici, ca parte a unei culturi sănătoase de îmbunătățire strategică sistematică continuă, toate unindu-ne în direcția operațională și financiară corectă, sau cu alte cuvinte în direcţia operaţiunilor sincrone şi profitabile.

Mulți oameni mă întreabă ce diferență este între Strategic Kaizen pentru efectuarea de operațiuni profitabile sincrone și Kaizen ca activitate care implică oameni de la nivel de shop floor (ca activități zilnice de îmbunătățire continuă, empirice pentru a reduce/elimina waste) pe care le realizează deja. Elementul esențial de reținut despre Strategic Kaizen este că, dacă o organizație a făcut deja toate îmbunătățirile posibile, ca o rutină a unor mici grupuri de îmbunătățire, atunci Strategic Kaizen este necesar pentru a implica pe deplin și cu adevărat managerii de top și toți ceilalți oameni pentru a atinge noi standarde îmbunătățite pe o bază științifică.

Simbioza dintre Strategic Kaizen și kaizen tradițional (kaizen pentru eliminarea waste) cu kaikaku (schimbare/îmbunătățire radicală) este inseparabilă.

Strategic KAIZEN se asigură că toată lumea din companie își cunoaște rolul în atingerea obiectivelor strategice de îmbunătățire sistematică.

Scopul Strategic KAIZEN (îmbunătățirea strategică sistematică) este îmbunătățirea strategică a rezultatelor organizațiilor prin revitalizarea întregului flux (Posteucă, 2018, p. xxviii).

Subiectele speciale de interes din acest număr:

  • Productivitate pentru profitabilitate;
  • Strategic KAIZEN vs. KAIZEN;
  • Conceptul Strategic KAIZEN;
  • Imaginea de bază a Strategic KAIZEN;
  • Cele 7 procese ale metodologiei Strategic KAIZEN (pe scurt).

Strategic KAIZEN: concept

Calea Strategic KAIZEN este considerată de către unii oameni drept modalitatea ușoară de a câștiga bani pentru compania lor. Dar, gândirea proactivă a Strategic KAIZEN necesită alocarea de timp și efort pentru a face programul Strategic Kaizen profitabil și suficient de benefic prin creșterea productivității (cel puțin dublarea acesteia) și pentru a obține un ROI crescut (de cel puțin cinci ori).

Strategic KAIZEN ar trebui să fie prioritatea oricărei echipe de top management pentru a realiza strategii de afaceri susținute.

Pe scurt, conceptul Strategic KAIZEN este:

Dacă profităm la maximum și continuu de întregul potențial de îmbunătățire strategică a productivității prin implicarea reală, continuă și completă a tuturor oamenilor din organizație, începând de la top manageri, organizația merge în direcția strategică așteptată și lasă concurența în urmă.

Măsurând continuu productivitatea și stabilind obiective de creștere continuă a productivității, se pot stabili așteptări ale managementului strategic și direcțiile anuale de îmbunătățire pot fi stabilite în convergență cu așteptările viziunii și misiunii companiei.

Strategic KAIZEN este definit ca un proces de planificare și control participativ, sistematic și științific utilizat pentru a alinia strategia de afaceri financiară și operațională cu activități strategice de îmbunătățire sistematică pentru a îndeplini obiectivele Takt Proft și Takt Time în același timp, indiferent de tendința vânzărilor (în creștere sau în scădere).

Strategic KAIZEN: imaginea de bază

Strategic KAIZEN restructurează cultura organizațiilor pentru a sprijini continuu reforma structurii operațiunilor prin îndeplinirea obiectivelor succesive ale Takt Proft.

Gândirea Strategic KAIZEN este mai întâi o gândire de tip inside-out și apoi o gândire de tip outside-in.

Gândirea în paradigma outside-in ridică întrebarea:

De ce unii au semănat semințe de buruieni (non-valoare; losses și waste) de-a lungul fluxului (total lead time)? Apoi, pentru a aduce valoare clienților, de ce trebuie să vină alții și să taie buruienile care apar „natural”?

Ar fi de preferat ca semințele de buruieni să fie reduse/eliminate strategic printr-o abordare proactivă și preventivă a îmbunătățirii, prin proiectarea strategică a îmbunătățirilor an de an, cu o viziune îndreptată continuu către îndeplinirea viziunii și misiunii companiei (inside-out) prin satisfacerea tuturor stakeholder-ilor (outside-in).

Strategic Kaizen: Metodologia in 7 procese de bază

Chintesența gândirii Strategic KAIZEN este de a asigura îmbunătățirea strategică continuă pentru a trece sistematic de la Takt Proft țintă și actual la Takt Proft ideal prin aplicarea metodologiei Strategic KAIZEN în 3 etape și 7 procese de bază, respectiv:

Etapa 1: Măsurarea și interpretarea continuă
Procesul 1: studierea potențialului de îmbunătățire sistematică strategică a productivității;
Procesul 2: calcularea Takt Profit Ideal și KAIZENshiro stratificat

Etapa 2: Dezvoltare anuală
Procesul 3: reconcilierea financiară anuală (catchball financiar);
Procesul 4: reconcilierea operațională anuală (catchball operațional);
Procesul 5: organizarea, planificarea și învățarea pentru Strategic Kaizen

Etapa 3: Implementare și management

Procesul 6: implementarea proiectelor Strategic Kaizen anuale fezabile
Procesul 7: rezultate, standardizare, extinderi orizontale și planuri de viitor.

Rezultate: cheia succesului

Cheia succesului constă în unificarea cu succes a: (1) strategiei, (2) tehnologiei și oamenilor și (3) costurilor.

Este esențial să folosiți cât mai bine aceste 3 puncte forte în construirea strategiei de producție profitabile.

Cooperarea oamenilor in proiectele Strategic Kaizen și mobilizarea deplină a top managerilor in jurul KAIZENshiro Budget și Takt Profit este cheia pentru implementarea cu succes a programului Exegens pentru accelerarea strategiei producției cu scopul de a stăpâni și reduce continuu costurile.

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.