• Synchronous Profitable Operations (SPO) – bener

Synchronous Profitable Operations

 15/01/2024
By Dr. Alin Posteucă

Seria productie: PC – 01

Volumul 1, Numărul 3

Synchronous Profitable Operations (SPO): metoda de producție ideală pentru furnizori

Adesea, managerii de top își pun întrebare: Cum se poate obține concomitent performanța financiară și operațională așteptată? Ei știu că trebuie să producă și să vândă numai produse care sunt: (1) necesare clienților și (2) suficient de profitabile pe tot ciclul lor de viață.

Scopul SPO este de a realiza nici mai mult si nici mai putin decât ce este necesar pentru clienți, salariați, acționari, stat etc. prin atingerea țintelor succesive ale TAKT PROFIT (ritmului cererii de profit) și implicit a țintelor TAKT TIME (ritmului cererii clienților).

SPO este pentru companiile care-și caută propriul sistem de producție. 

CE este SPO?

 • Metoda de producție sincronizată, egalizată și profitabilă care maximizează digitalizarea și Supply Chain Management (SCM).
 • Metoda de producție SPO se sintetizează astfel: (1) Fow, (2) Pull și (3) Sincronizare la TAKT PROFIT.

Problemele critice ale companiilor

 • Producția JIT (Just-In-Time) a companiei dumneavoastră este suficient de eficace și profitabilă?
 • Sistemele JIT ale furnizorilor voștri nu vă mai satisfac nevoia de îmbunătățire continuă a costurilor de achiziție?

Metoda de producție SPO completează punctele slabe ale sistemului de producție JIT.

 • Sunteți mulțumit de rezultatele digitalizării și ale Supply Chain Management (SCM)?

Metoda de producție SPO maximizează efectele digitalizării și ale SCM.

SPO: Concept Exegens

Metoda de producție SPO are 2 concepte de bază:

 1. producția orientată strict pe nevoile clienților este ineficientă;
 2. pentru a îndeplini așteptările diviziilor de producție, producția zilnică și secvențele de producție trebuie să fie stabile; ieșirile producției trebuie egalizate și sincronizate profitabil pentru a răspunde volumele pieței.

Metoda de producție SPO are 3 principii de bază:

 1. productivitatea este determinată în principal în etapa de planificare și prin urmare aici este cel mai bine de planificat îmbunătățirea ei în mod strategic și operațional;
 2. controlul stocurilor și al costurilor este cel mai bine determinat în faza de planificare a producției;
 3. managementul producției trebuie să conducă îmbunătățirile proceselor de producție – a proiectelor Strategic KAIZEN pentru TAKT PROFIT.

Subiectele speciale de interes:

 • Stabilirea legăturilor robuste dintre strategia de îmbunătățire a costurilor și operațiuni/produse;
 • Recunoașterea nevoii de operațiuni sincrone, egalizate și profitabile;
 • Necesitatea stabilirii relațiilor consistente dintre TAKT PROFIT și operațiuni/produse;
 • Urmărirea creșterii continue a TAKT PROFIT prin proiecte Strategic KAIZEN fezabile.

Cele 7 câștiguri ale metodei de fabricație SPO

Gâștigul central: Concentrarea strategică și operațională simultană asupra timpilor, calității și costurilor

Conceptul de „Just-In-Time” sau „sincronizare” și practica acestuia sunt foarte importante, dar noi credem că este foarte dificil pentru toate companiile de producție să realizeze o „sincronizare” completă și mai ales suficient de profitabilă în mod continuu.

Pentru producătorii finali (companii precum producătorii de automobile care prelucrează și asamblează „produse finite” și le furnizează clienților lor), JIT este o metodă extrem de eficace.

Cu toate acestea, pentru furnizori (companii care furnizează piese și materiale producătorilor finali), JIT nu este întotdeauna adecvat și suficient de profitabil.

Furnizorii au nevoie de o metodă de fabricație care să includă conceptele de „sincronizare” și „profitabilitate” pentru a realiza profitabilitatea țintă anuală și multianuală.

Așadar: Poate o companie să fie suficient de sincronizată cu cerințele clienților și, în același timp, insuficient de profitabilă pe termen mediu și lung? Prin metoda de producție SPO, răspunsul este DA și se obțin 7 câștiguri de bază.
”Misiunea Strategic Kaizen este indeplinirea stării ideale a operatiunilor : operatiuni profitabile sincrone.” Alin Posteucă, 2023, Taylor & Francis – Routledge, New York, US

Caracteristicile SPO

Cele 3 elemente ale metodei de producție SPO

(1) Planificare sincronizată și profitabilă
„Planificarea sincronizată și profitabilă” este alcătuită din standardele și procedurile planului de producție care realizează cele „7 câștiguri”.

(2) Îmbunătățirea strategică și operațională a fluxului de producție
Se va crea cel mai înalt nivel de flux de producție și se va realiza îmbunătățirea temeinică a proceselor de fabricație.

 • Obiective:
  – Scurtarea lead time
  – Reducerea Work In Process la zero
  – Eliminarea constrângerilor de capacitate/profitabilitate
  – Obținerea One Piece Flow
  – sincronizarea simultană la TAKT PROFIT și la TAKT TIME
 • Metode principale utilizate:
  – Speed-Based Targets Profit
  – Profit Demand Mapping
  – Reproiectarea metodelor de muncă
  – Eliminarea proceselor bottleneck de capacitate și de profitabiliate
  – KAIZENshiro Costing/Budgeting
  – Strategic KAIZEN

(3) Metodologia Strategic KAIZEN pentru SPO

Metodologia Strategic KAIZEN este pentru îmbunătățirea precisă, fezabilă și rapidă a producției și pentru operarea corectă a metodei de producție SPO.

Implementare 

Ușurința introducerii metodei de producție SPO

Metoda de producție SPO este implementată pe lângă metoda de producție existentă (cum ar fi JIT, MRP etc.). Nu necesita eliminarea sistemului existent și nu se pornește de la zero. Va fi necesară introducerea conceptelor de sincronizare și de profitabilitate bazate pe îmbunătățirea fezabilă a costului cu non-productivitatea și de implementarea soluțiilor îmbunătățirilor strategice și sistematice ale productivității fără investiții – proiectele Strategic KAIZEN pentru țintele TAKT PROFIT.

Exemplu de rezultate ale implementării SPO după 3 ani (index):

Cooperarea oamenilor in proiectele Strategic Kaizen și mobilizarea deplină a top managerilor in jurul KAIZENshiro Budget și Takt Profit este cheia pentru implementarea cu succes a programului Exegens pentru accelerarea strategiei producției cu scopul de a stăpâni și reduce continuu costurile.

Share:
Alin A. Posteucă, Ph.D., Ph.D.

The ”Traian Vuia” Prize Laureate of the Romanian Academy

Research priorities: strategic productivity improvement, production planning for takt profit, KAIZENshiro budgeting, profit bottleneck, work innovative design.

He is a consultant in productivity and profitability, CEO of Exegens®.

Alin A. Posteucă is a “Traian Vuia” Prize Laureate of the Romanian Academy – Department of Technical Sciences (highest scientific prize in Romania). This prize is for scientific research in the field of operational excellence.

He received his PhD in Industrial Engineering from the Polytechnic University of Bucharest, Romania, and another PhD in Managerial and Cost Accounting from the Bucharest University of Economics Studies, Romania. A did PhD research studies at the Institute of Technology, Linköping University, Sweden. He received his MBA from the Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania. Posteucă has a bachelor’s degree in Accounting and Business Computer Science from the Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania. He is a Certified Public Accountant in Romania.

Research priorities:

Alin A. Posteucă is a Romanian consultant in productivity and profitability whose main focus is the field of Takt Profit. He has more than 20 years of management consultant experience and received appreciations from his clients – top management – especially for the direct contribution to improve corporate performance with his own developed methodologies of Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD – strategic productivity system for target profitability), Speed-Based Target Profit (SBTP – production planning and control system to achieve the ideal state of the flow; Synchronous Profitable Operations – SPO), and Strategic Kaizen (SK – comprehensive productivity improvement system to achieve successive targets of Takt Profit with minimal or no investments) rather than the introduction of many conventional topics.

When researching the interactions between operating target time and inventory structures at the manufacturing flow level, he identified detailed typologies of losses and waste for each cost structure and discovered the modeling necessary to simultaneously achieve the operational and financial target performance expected by manufacturing companies. Posteucă used this research to determine the potential for feasible strategic productivity improvements and thus made it possible to choose and implement the most effective Strategic Kaizen projects to strive for the ideal state of manufacturing flow (SPO).

Posteucă investigated the typologies of losses and waste, such as, for example, losses of production volume or losses and waste for production control and their impact on cost structures. He showed how the effects of losses and waste on costs can be used to set improvable value targets of SPOs to achieve Takt Profit targets at the same time as takt time targets. He showed how to convert the target profit into Takt Profit (or profit per minute), thus facilitating planning and optimizing production, to continuously achieve the target profit, regardless of sales trend, increasing or decreasing. Takt Profit offers the possibility to establish the ideal and target state of SPO and consequently the strategic direction of feasible improvements. Production planning with the help of Takt Profit can turn the profit per minute into objectives of the strategic improvements achieved through the Strategic Kaizen projects. Alin Posteucă’s Takt Profit allowed the effectiveness of strategic improvements to increase considerably.

Today, many manufacturing companies use Takt Profit to achieve an effective and efficient balance between management results and management resources. In this way, production planning with the help of Takt Profit has the effect of integrating productivity review and improvement directly within the planning process and the transition from empirical to scientific strategic productivity improvements.

Posteucă is currently involved in research that focuses on the productivity of the future technologies.

He is a regular speaker at conferences and congresses covering topics such as: (1) productivity and profitability, (2) industrial engineering, (3) industrial strategies, (4) productivity competitive strategy.