• Synchronous Profitable Operations (SPO) – bener

Synchronous Profitable Operations

 15/01/2024
By Dr. Alin Posteucă

Seria productie: PC – 01

Volumul 1, Numărul 3

Synchronous Profitable Operations (SPO): metoda de producție ideală pentru furnizori

Adesea, managerii de top își pun întrebare: Cum se poate obține concomitent performanța financiară și operațională așteptată? Ei știu că trebuie să producă și să vândă numai produse care sunt: (1) necesare clienților și (2) suficient de profitabile pe tot ciclul lor de viață.

Scopul SPO este de a realiza nici mai mult si nici mai putin decât ce este necesar pentru clienți, salariați, acționari, stat etc. prin atingerea țintelor succesive ale TAKT PROFIT (ritmului cererii de profit) și implicit a țintelor TAKT TIME (ritmului cererii clienților).

SPO este pentru companiile care-și caută propriul sistem de producție. 

CE este SPO?

 • Metoda de producție sincronizată, egalizată și profitabilă care maximizează digitalizarea și Supply Chain Management (SCM).
 • Metoda de producție SPO se sintetizează astfel: (1) Fow, (2) Pull și (3) Sincronizare la TAKT PROFIT.

Problemele critice ale companiilor

 • Producția JIT (Just-In-Time) a companiei dumneavoastră este suficient de eficace și profitabilă?
 • Sistemele JIT ale furnizorilor voștri nu vă mai satisfac nevoia de îmbunătățire continuă a costurilor de achiziție?

Metoda de producție SPO completează punctele slabe ale sistemului de producție JIT.

 • Sunteți mulțumit de rezultatele digitalizării și ale Supply Chain Management (SCM)?

Metoda de producție SPO maximizează efectele digitalizării și ale SCM.

SPO: Concept Exegens

Metoda de producție SPO are 2 concepte de bază:

 1. producția orientată strict pe nevoile clienților este ineficientă;
 2. pentru a îndeplini așteptările diviziilor de producție, producția zilnică și secvențele de producție trebuie să fie stabile; ieșirile producției trebuie egalizate și sincronizate profitabil pentru a răspunde volumele pieței.

Metoda de producție SPO are 3 principii de bază:

 1. productivitatea este determinată în principal în etapa de planificare și prin urmare aici este cel mai bine de planificat îmbunătățirea ei în mod strategic și operațional;
 2. controlul stocurilor și al costurilor este cel mai bine determinat în faza de planificare a producției;
 3. managementul producției trebuie să conducă îmbunătățirile proceselor de producție – a proiectelor Strategic KAIZEN pentru TAKT PROFIT.

Subiectele speciale de interes:

 • Stabilirea legăturilor robuste dintre strategia de îmbunătățire a costurilor și operațiuni/produse;
 • Recunoașterea nevoii de operațiuni sincrone, egalizate și profitabile;
 • Necesitatea stabilirii relațiilor consistente dintre TAKT PROFIT și operațiuni/produse;
 • Urmărirea creșterii continue a TAKT PROFIT prin proiecte Strategic KAIZEN fezabile.

Cele 7 câștiguri ale metodei de fabricație SPO

Gâștigul central: Concentrarea strategică și operațională simultană asupra timpilor, calității și costurilor

Conceptul de „Just-In-Time” sau „sincronizare” și practica acestuia sunt foarte importante, dar noi credem că este foarte dificil pentru toate companiile de producție să realizeze o „sincronizare” completă și mai ales suficient de profitabilă în mod continuu.

Pentru producătorii finali (companii precum producătorii de automobile care prelucrează și asamblează „produse finite” și le furnizează clienților lor), JIT este o metodă extrem de eficace.

Cu toate acestea, pentru furnizori (companii care furnizează piese și materiale producătorilor finali), JIT nu este întotdeauna adecvat și suficient de profitabil.

Furnizorii au nevoie de o metodă de fabricație care să includă conceptele de „sincronizare” și „profitabilitate” pentru a realiza profitabilitatea țintă anuală și multianuală.

Așadar: Poate o companie să fie suficient de sincronizată cu cerințele clienților și, în același timp, insuficient de profitabilă pe termen mediu și lung? Prin metoda de producție SPO, răspunsul este DA și se obțin 7 câștiguri de bază.
”Misiunea Strategic Kaizen este indeplinirea stării ideale a operatiunilor : operatiuni profitabile sincrone.” Alin Posteucă, 2023, Taylor & Francis – Routledge, New York, US

Caracteristicile SPO

Cele 3 elemente ale metodei de producție SPO

(1) Planificare sincronizată și profitabilă
„Planificarea sincronizată și profitabilă” este alcătuită din standardele și procedurile planului de producție care realizează cele „7 câștiguri”.

(2) Îmbunătățirea strategică și operațională a fluxului de producție
Se va crea cel mai înalt nivel de flux de producție și se va realiza îmbunătățirea temeinică a proceselor de fabricație.

 • Obiective:
  – Scurtarea lead time
  – Reducerea Work In Process la zero
  – Eliminarea constrângerilor de capacitate/profitabilitate
  – Obținerea One Piece Flow
  – sincronizarea simultană la TAKT PROFIT și la TAKT TIME
 • Metode principale utilizate:
  – Speed-Based Targets Profit
  – Profit Demand Mapping
  – Reproiectarea metodelor de muncă
  – Eliminarea proceselor bottleneck de capacitate și de profitabiliate
  – KAIZENshiro Costing/Budgeting
  – Strategic KAIZEN

(3) Metodologia Strategic KAIZEN pentru SPO

Metodologia Strategic KAIZEN este pentru îmbunătățirea precisă, fezabilă și rapidă a producției și pentru operarea corectă a metodei de producție SPO.

Implementare 

Ușurința introducerii metodei de producție SPO

Metoda de producție SPO este implementată pe lângă metoda de producție existentă (cum ar fi JIT, MRP etc.). Nu necesita eliminarea sistemului existent și nu se pornește de la zero. Va fi necesară introducerea conceptelor de sincronizare și de profitabilitate bazate pe îmbunătățirea fezabilă a costului cu non-productivitatea și de implementarea soluțiilor îmbunătățirilor strategice și sistematice ale productivității fără investiții – proiectele Strategic KAIZEN pentru țintele TAKT PROFIT.

Exemplu de rezultate ale implementării SPO după 3 ani (index):

Cooperarea oamenilor in proiectele Strategic Kaizen și mobilizarea deplină a top managerilor in jurul KAIZENshiro Budget și Takt Profit este cheia pentru implementarea cu succes a programului Exegens pentru accelerarea strategiei producției cu scopul de a stăpâni și reduce continuu costurile.

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.