Controlling In House

Etapa I: Controlling Audit – analiza tehnicilor și metodelor utilizate în mod curent în firma Dumneavoastră vs. analiza tehnicilor și metodelor utile de a se implementa.

Etapa a II-a: Curs Controlling. Profitabilitatea afacerilor – transmiterea informațiilor privind Controlling-ul necesare a fi însușite de utilizatorii din firma Dumneavoastră pentru analiza si implementarea noilor proceduri.

Etapa a III-a: Coaching & Implementing – Implementarea tehnicilor și metodelor în funcție de profilul firmei Dumneavoastră.

Obiectivul nostru este de vă ajuta să dezvoltați și să implementați proiectele Dumneavoastră, cum ar fi: stabilirea noului sistem informațional de raportare, proiectarea managementului rezultatului financiar (profit & pierdere), introducerea centrelor de profit și/sau cost în organizația Dumneavoastră și stabilirea proiectelor de management și controlling.

Mai mult, noi vă putem asigura companiei Dumneavoastră asistență și coaching în planificarea bugetară și strategică.

Cursuri Controlling

Sesiuni in house
disponibile

Pentru a supraviețui pe piețele cu o competitivitate mare și pentru a realiza un profit rezonabil, Exegens® oferă companiilor o abordare a cunoașterii și îmbunătățirii costurilor prin: prezentarea interacțiunii dintre obiectivele de cunoaștere și de reducere a costurilor și celelalte obiective ale companiei, prezentarea direcțiilor de proiectare și dezvoltare a unui sistem de costuri și de bugetare, înțelegerea principalelor metode și tehnici de Controlling, posibilitățile de utilizare și efectele estimate, abordarea și determinarea nivelului costurilor cu stocurile, prezentarea conexiunilor dintre conceptele și modelele consacrate și explicarea modului cum pot fi acestea utilizate de către participanți în compania acestora etc. Detalii…

Pentru a supraviețui pe piețele cu o competitivitate mare și pentru a realiza un profit rezonabil, Exegens® oferă companiilor o abordare sistemică și sistematică a cunoașterii și îmbunătățirii costurilor prin: prezentarea interacțiunii dintre obiectivele de cunoaștere și de reducere a costurilor și celelalte obiective ale companiei, prezentarea direcțiilor de proiectare și dezvoltare a unui sistem de costuri și de bugetare, abordarea costurilor pentru fiecare familie de produse în parte, determinarea nivelului costului unitar curent, stabilirea țintelor de îmbunătățire continuă a costurilor în funcție de semnalele pieței, identificarea oportunităților și a mijloacelor de îndeplinire a țintelor costurilor în funcție de pierderile (losses & waste) din procese, dezvoltarea, implementarea și monitorizarea planurilor de îmbunătățire continuă a costurilor etc. Detalii…

Sesiuni in house
disponibile

Reducerea costurilor și competitivitatea prin preț reprezintă o provocare continuă pentru toate companiile, atât pentru viitoarele produse, cât mai ales pentru produsele deja existente. Un sistem performant de CONTROLLING presupune cunoașterea și îmbunătățirea continuă a costurilor, indiferent dacă sunteți companie mare sau mică, de producție, de servicii, de comerț sau de distribuție. Detalii…

Toate aceste cursuri standard pot fi adaptate la cerere. Toate sesiunile de formare pot fi completate cu workshop-uri adiționale și/ sau cu proiecte de consultanță integrate.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și traininguri publice/in house.