On-site Training (1 zi) + Workshop (1 zi)
Management Branding (MB): Îmbunătățirea Performanțelor prin Dezvoltarea Comportamentului Managerial Contextual

Extras din: International Journal of Productivity and Performance Management (publicat în Vol. 60, Nr. 5, 2011, pag. 529-543), jurnalul oficial al World Confederation of Productivity Science (Canada)

”The reflective practice piece is authored by Posteuca, and covers his distilled experience of lean thinking and bringing about improvement in practice; experience that has been encountered through his work as a management consultant. The essence of the advocated approach is for management to adopt a consistent approach to change and improvement – management branding he calls it – and not to simply chase after the latest fashion. What seems commonsense to state is clearly not so easy to achieve – hence the need for his insightful contribution”.
Editori IJPPM, Emerald UK: Tom Burgess, John Heap

Introducere

Scopul Management Branding este de a îmbunătăţi strategiile de afaceri prin abordarea îmbunatățirii performanței vizând dezvoltarea contextuală a comportamentului managerial. Management Branding este rezultatul unei analizei profunde şi a unei observări în multe companii multinaţionale și românești, în special din industria de automobile.

Management Branding este raspunsul la intrebari chinuitoare de genul: “Ce este în neregulă cu punerea în aplicare a principiilor noastre Lean?”. Am utilizat diferite metode de cercetare ştiinţifică (definirea şi verificarea de ipoteze, cercetări de teren, cercetare de laborator, chestionare şi interviuri).

Adesea, eşecul parţial al indicatorilor cheie de performanţă derivă din comportamentul managerilor. Deseori, managerii sunt frustrati la sfârşitul perioadei de evaluare, din cauza eşuării totale sau parţiale a indicatorilor cheie de performanţă. Deseori, managerii cauta solutii vechi, valabile în trecut, dar nepotrivite pentru provocările decizionale actuale. Prea adesea managerii se bazează pe experienţa din trecut pentru deciziile necesare astăzi şi până la luarea deciziilor bazate pe idei preconcepute nu mai este decât un pas.

Management Branding are cu siguranță implicații sociale precum “calmarea climatului organizațional” şi creşterea şanselor de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă. Înţelegerea modului cum se deruleaza afacerile, implicațiile oamenilor şi utilizarea raţională a Management Branding în viaţa de zi cu zi a companiilor creează premisele pentru îmbunătăţirea strategiilor din orice industrie în întreaga lume.

Management Branding promovează concepte noi, cum ar fi: managementul contextual al echipei, comportamente manageriale contextuale așteptate, strategie de comportament contextual etc.

Am ales să folosim termenul de “branding” pentru capacitatea sa de a capta esenţa unei companii, astfel încât fiecare parte interesată să beneficieze de calitatea de membru. Deci, în opinia noastră, Management Branding ar trebui să fie înţeles ca un semn de încredere, ceea ce face din companie o reprezentare unică și specială în ochii propriilor angajaţi. MB este despre fiecare aspect relevant al realității modului de muncă dintr-o organizaţie pentru a atinge acel nivel acceptabil de concentrare, coerenţa şi implicare a managerilor în raport cu valorile şi obiectivele companiei, aşteptat de fiecare parte implicată (acționari, salariați, clienți, furnizori, autorități etc).

Ca oricare alt brand al companiei, MB este o percepție care are nevoie de strategii de marketing, pentru fiecare produs şi/sau pentru fiecare serviciu prestat, are nevoie de strategii de comunicare şi de relaţii publice pentru valorile perene ale companiei filtrate prin nevoile contextuale ale afacerii.

În opinia noastră, MB permite părţilor interesate să creeze legături emoţionale între ele, care au ca rezultat intensificarea relaţiilor interumane şi o creștere a gradului de loialitate în companie.

MB permite părţilor interesate să se definească prin exemple concrete de comportamente ale managerilor în concordanţă cu valorile companiei şi fiecare context. Astfel, MB devine o forţă socială şi psihologică, un element de legitimitate, un activ necorporal, o putere de structurare a realităţilor din companie. Valoarea activului necorporal MB poate creşte sau scădea reputaţia managementului unei companii. MB sprijină, de asemenea, toate mărcile unei companiei din perspectiva comportamentelor manageriale contextuale care reflectă promisiunea brandului global.

Revenind la principiile Lean, în multe companii, principiile Lean sunt încă aplicate doar la secțiile de producție, în timp ce managerii de suport încă nu ajută pe deplin la internalizarea acestor principii în întreaga companie. Jumătate din companie foloseşte principii Lean (secțiile de producție), iar cealaltă jumătate a companiei este încă tradiţională (fluxul de informaţii din birourile de suport).

În concluzie, din punctul nostru de vedere, avem nevoie de MB din două motive principale:
1. Identitatea comportamentală managerială pentru toţi managerii din perspectiva principiilor Lean şi din perspectiva valorilor companiei (pentru ambele tipuri de departamente: productive şi de suport);
2. Menţinerea rezultatelor (standardele actuale) şi îmbunătăţirea constantă a rezultatelor folosind comportamentul managerial așteptat (“brandul”), indiferent de contextele de afaceri, pentru a nu asista la volatilizarea rapidă a rezultatelor Lean obţinute anterior cu multe eforturi.

Așadar, avem nevoie să…
…dezvoltăm manageri care să înteleagă, să trăiască şi să înveţe o cultură axată pe oameni şi să sprijine productivitatea, calitatea, inovaţia & învăţarea, leadership-ul general şi creşterea echilibrată;
…să înţeleagă implicaţiile coeziunii identităţii echipei de management pentru atingerea obiectivelor congruente: piață – companie – management – operator;
…deblocarea şi captarea continuă a creativității tuturor angajaţilor (în special în rândurile operatorilor).

Prin:
…poziţionarea MB în contextul iniţiativelor manageriale de productivitate şi de calitate;
…înţelegerea MB;
…înţelegerea conceptelor de bază ale MB şi ale proceselor acestuia.

Management Branding este un sistem managerial care, printr-o abordare integrată, creează și sincronizează, în vederea aplicării, identități comportamentale manageriale contextuale, în vederea sporii productivității organizaţionale şi/sau a creşterii economice.

 MB este produsul managerial democratic al organizațiilor la care lucrează toți managerii acesteia pentru a-l îmbunătăți în mod continuu și se referă la crearea și la recrearea continuă a identității manageriale comportamentale contextuale ca o parte integrantă a culturii companiei. Top managementul este creatorul culturii companiei. Se creează Documentul Central scris de agreare a strategiilor comportamentelor contextuale ale managerilor pentru perioada viitoare, plecând de la nivelul cel mai de sus până la ultimul nivel managerial – viitoarea declarație publică de comportamente. Fiecare manager din companie va avea un Ghid al Comportamentelor adaptat la provocările afacerii pentru perioada următoare. Fiecare comportament al fiecărui manager este armonizat cu toate comportamentele colegilor manageri și ulterior cu al colegilor operatori pentru a îndeplini țintele indicatorilor de performanță ai companiei și ai perioadei de referință;
MB este un produs care este livrat în interiorul și exteriorul organizației în funcție de ciclul de viață al echipei manageriale, al acționarilor, al proceselor afacerii, al afacerii în ansamblul ei, al produselor și serviciilor afacerii și al segmentelor de piață (clienți, furnizori, competitori);
 Produsul managerial MB este cel care va ajuta managementul la proiectarea, testarea, implementarea și îmbunătățirea continuă și consistentă a productivității, a calității, a inovației, a leadership-ului și a creșterii;
 MB răspunde fiecărui manager şi echipei manageriale la întrebarea: care este contextul actual al companiei şi cum trebuie să mă comport sau să ne comportăm pentru a atinge obiectivele actuale şi viitoare ale companiei, având ca puncte de referință misiunea, viziunea și valorile firmei;
 MB este o soluție la efectele pierderilor de tip Mura (neregularităţi în operaţiunile operatorilor) și de tip Muri (supra-încărcarea echipamentelor sau operatorilor). Ambele tipuri de pierderi au ca rădăcină a cauzelor, pe lângă multe altele,  comportamentul contextual ”deviant” al managerilor;
 MB este o activitate continuă și nu se referă la evaluarea anuală generală a managerilor;
 MB este implementat prin intermediul facilitatorilor Kaizen.

Putem avea o misiune bună, un nucleu de valori bun, o viziune și o strategie bună, un sistem de măsurători bun, obiective bune, dar pentru a îndeplini obiectivele prin oameni și prin inițiative avem nevoie să răspundem la întrebarea: cum trebuie să se comporte managerii noștri în următoarea perioadă pentru a îndeplini nivelul de performanță stabilit? Ne-am propus ce dorim să facem, avem eventual indicatori de performanță cascadați până la nivel de individ, dar avem echipa managerială care să ducă la îndeplinire planul secundă de secundă? De ce echipa managerială care a fost anul trecut performantă, anul acesta nu are rezultate?  MB se creează în companii pentru a avea o identitate comportamentală managerială contextuală și sincronizată transmisă de către absolut toți managerii organizației în relația cu angajații și cu părțile interesate în funcție de contextul perioadei respective din companie. Avem nevoie de o interiorizare și acceptare a direcțiilor strategice ale companiei de către absolut toți managerii. Avem nevoie de o coeziune comportamentală de grup la nivel de manageri și apoi la nivelul întregii companii. Importanța acestei nevoi de coeziune comportamentală creează necesitatea de a aloca resurse materiale și timp. Miza este neimplementarea în totalitate a unei strategii bune, eventual geniale.

În ce contexte vor fi puși managerii companiei pentru a îndeplini KPI-urile strategiei? Sunt ei pregătiți pentru a face față? Măcar sunt conștienți de ceea ce urmează? Care trebuie să fie identitatea lor comportamentală? În multe companii se manifestă o ruptură între Strategie și Balanced Scorecard. De multe ori se uită să se analizeze potența comportamentală actuală sau viitoare a managerilor și a tuturor salariaților pentru a îndeplini implementarea pe deplin a strategiilor.

pozitia MB

Așadar, de ce MB? Cu scopul de a stimula la maximum: productivitatea, calitatea, inovaţia & învăţarea, leadership-ul şi creşterea echilibrată.

Cadrul MB se concentrează inițial pe instituirea de comportamente constante și așteptate pentru toți angajaţii, pentru fiecare familie de produse/ servicii (în scopul îndeplinirii obiectivelor strategice), dezvoltând comportamentul contextual la nivel de management prin folosirea de “agenţi de schimbare” pentru a avea impactul scontat asupra tuturor operatorilor. În a doua etapă, MB se concentrează pe integrarea comportamentelor din prima fază la nivel de cultură organizaţională şi nivelul valorilor afacerii, integrând strategiile companiei pe termen mediu şi lung la un nivel acceptabil de productivitate, calitate, inovaţie şi învăţare, lidership şi  creştere echilibrată. În opinia noastră, termenul “acceptabil” se referă la nivelul suportabil de către toate părţile interesate din acel moment.

framework MB

Procesele MB, integrate în practicile de lucru curente ale managerilor, transformă organizaţia
…de la rezolvarea “episodică” a unei probleme printr-un comportament individual al unui manager;
…la adaptare şi de aplicare “continuă” a contextelor pre-stabilite de identitate comportamentală managerială la nivel operaţional.

capacitatea MB

Etapele procesului de MB: de la reacţii la internalizarea prin PDCA:
Pasul 1: Reacţii de retenţie;
Pasul 2: MB – iniţiative;
Pasul 3: MB – pilot;
Pasul 4: MB – zonal;
Pasul 5: Verificarea MB;
Pasul 6: Integrarea continuă a MB.

pasi MB

Beneficiile MB la nivel de manager individual:
 Creşterea cunoştinţelor şi abilităţilor de lucru cu omul ale managerilor individuali în concordanță cu direcția companiei;
 Atitudinea pozitivă și valori morale şi etice solide  – bazele pentru dezvoltarea capacităților identității comportamentale contextuale individuale (verificarea prin alți manageri, în prealabil, a viitoarelor identități comportamente individuale);
 Identitatea capacităţilor comportamentale individuale contribuie la îmbunătățirea capacității de organizare la nivel de echipe, de firmă și de grup de firme;

Beneficiile MB la nivel de Echipă Managerială:
 Creşterea cunoştinţelor şi abilităţilor identității comportamentelor manageriale contextuale la nivel de manager individual conduce la sporirea capacităților de a face față contextelor previzibile și imprevizibile ale întregii echipe manageriale;
 Când membrii unei echipe manageriale sunt în mod constant preocupați de identitatea comportamentul lor contextual, capacitatea comportamentală a echipei manageriale este îmbunătăţită;

Beneficiile MB la nivel de Companie:
 Pentru a realiza o creştere durabilă şi a atinge avantaje competitive, capacitatea de organizare a unei companii se axează pe următoarele aspecte principale:
 Îmbunătăţirea proceselor interne şi a sistemelor;
 Dezvoltarea competenţelor în special profesionale ale operatorilor;
 Dezvoltarea competențelor în special comportamentale ale managerilor;
 Proiectarea de strategii inovatoare;

Capacitatea organizațională pentru a dezvolta, reproiecta, difuza constant şi încorpora identitățile comportamente manageriale contextuale noi, raportate la stimulii din piață este esenţială atunci când se confruntă cu: trecerea pe pieţe noi, uzura fizică și morală rapidă a produselor/serviciilor, competitivitate extremă, răsturnări financiare etc.

Beneficiile MB la nivel de Grup de Companii:
 Crearea de reţele de colaborare între managerii companiei și între managerii grupului de companii poate stimula potenţialul creativ al identității comportamentelor manageriale contextuale și al organizaţiilor pentru a profita de noile oportunităţi enorme de înțelegere și de uniformizare interculturală;
 Capacitatea Totală a Identității Comportamentale Contextuale a Companiei = Identitatea Comportamentală Individuală și de Grup a Managerilor + Identitatea Comportamentală Individuală și de Grup a Operatorilor.

 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in www.deepdyve.com
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in www.firststeptalentstrategies.com
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in www.citeulike.org
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in journals1.scholarsportal.info
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in  www.lw20.com
 • People s Daily, https://english.peopledaily.com.cn/200705/04/eng20070504_371804.html
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in www.mendeley.com
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in www.ingentaconnect.com
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in www.econbiz.de
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in www.runners.ritsumei.ac.jp
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in www.jiscmail.ac.uk
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in https://www.wwww.aslib.co.uk
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in https://services.d-nb.de
 • Posteucă, Alin, PhD, ”Management Branding: Performance improvement through contextual managerial behaviour development” in https://www.journaltocs.hw.ac.uk

Top managementul companiilor trebuie să aibă o grijă permanentă pentru crearea unei atmosfere intelectuale prielnice în vederea manifestării comportamentelor manageriale dezirabile de la un context la altul. Avem nevoie de inovații și de îmbunătățiri comportamentale manageriale continue și focusate.

Solicită mai multe detalii:

  Share: