On-site Training (2 zile) & Workshop (2 zile)

Provocări

Monitorizarea Key Performance Indicators (KPIs) este importantă pentru a înțelege și aborda evoluția companiilor la nivel de shop floor. Comunicarea pe orizontală și pe verticală și stabilirea responsabilităților în revizuirea KPIs la intervale regulate de timp sunt esențiale pentru a realiza îmbunătățirile consistente necesare prin analiza profundă a cauzelor rădăcină. Alegerea problemelor celor mai stringente necesită utilizarea și dezvoltarea continuă a unui sistem managerial care să asigure controale consistente la intervale scurte de timp care să asigure răspunsuri prompte și corecte oricărei abateri de la țintele KPIs (în sus sau în jos) cu scopul de a crea o stabilitate a sistemului cu ajutorul unui proces bun al rezolvării problemelor. Așadar, scopul Exegens® pentru Problem Solving Techniques este de a se obține rezultatele scontate, în special pentru Safety, Quality, Delivery & Costs, prin crearea culturii manageriale proactive de abordare a problemelor.

Soluții

Din perspectiva Problem Solving Techniques, Exegens® oferă companiilor o abordare sistemică și sistematică a cunoașterii și îmbunătățirii continue a performanțelor KPIs la nivel de shop floor prin:

  • recunoașterea rapidă și ușoară a abaterilor țintelor aferente KPIs și a relațiilor intercorelate ale abaterilor dintre KPIs;
  • monitorizarea intervalelor de control al deviațiilor curente ale KPIs;
  • reducerea erorilor prin reducerea și/sau eliminarea tuturor intrărilor incorecte din sistem;
  • concentrarea activităților de rezolvare a problemelor celor mai importante;
  • asigurarea înțelegerii profunde a problemelor (de la Go & See la abordarea structurată a problemelor);
  • monitorizarea confirmărilor din procese după implementarea contra-măsurilor;
  • pregătirea întâlnirilor zilnice eficace și eficiente pentru rezolvarea problemelor interdepartamentale.

Rezultate

Cursul Problem Solving Techniques permite participanților să înțeleagă rolul, obiectivele și conceptele specifice Problem Solving, prin explicarea teoretică și practică a relațiilor dintre planificarea afacerilor, controlul acestora și îmbunătățirea continuă a proceselor și activităților la nivel de shop floor.

Pentru companii, cursul Problem Solving Techniques prin Exegens® oferă următoarele potențiale viitoare beneficii:

  • îmbunătățirea continuă a stabilității sistemului;
  • reducerea gradului de sensibilitate a sistemului la stimulii interni și externi;
  • realizarea unei performanțe fiabile și repetabile.

Din perspectivă individuală, cursul Problem Solving Techniques prin Exegens® poate spori și accentua cunoștințele și abilitățile dumneavoastră de susținere a rezolvării problemelor, poate crește nivelul de adaptabilitate la cerințele de performanță profesionale actuale și viitoare și poate crește oportunitățile de dezvoltare a carierei.

Solicită mai multe detalii: