Certificarea Strategic Kaizen Manager

martie-iunie 2024, București

Termen limită de înscriere:  15 ianuarie 2024. 

Exegens® | Home of the Strategic KAIZEN

Scopul și beneficiile programului

Dacă fluxurile dumneavoastră de creare de valoare pentru clienți trebuie să asigure concomitent livrări de calitate la timp și un nivel acceptabil al profitului, atunci metodologia Strategic Kaizen Transformation (SKT) vă ajută să reduceți costurile fără valoare adăugată – KAIZENshiro Costing sau stabilirea științifică și atingerea continuă a țintei de îmbunătățire a costurilor cu non-productivitatea și cu non-calitatea – care vă afectează competitivitatea.

Când treceți de la un KAIZENshiro Costing de 40% la un unul de 10%, cu o reducere de 6% pe an timp de 5 ani consecutivi prin implementarea proiectelor Strategic Kaizen care îndeplinesc continuu nivelul așteptat al Takt Profit-ului și implicit al Return on Investment (ROI), vă puteți crește profitabilitate și capacitatea fără investiții de capital. Și acesta este doar unul dintre beneficiile implementării cu succes a Strategic Kaizen Transformation (SKT), alte beneficii includ:

Beneficii tangibile precum…

 • Îmbunătățirea productivității cu peste 45%;
 • Eficacitatea echipamentului crescută de la 50-70% la 80-90%;
 • Timpul de nefuncționare neplanificat (breakdown și minor stops etc.) reduse cu aproximativ 80%;
 • Reducerea defectelor de calitate cu până la 50%;
 • Reduceri de scrap de aproximativ 65%;
 • Reducerea consumului cu materialele și cu utilitățile cu peste 30%;
 • Reducerea total lead time cu peste 35%.

Beneficii intangibile precum…

 • Creșterea coeziunii echipei manageriale și a abilităților lor decizionale strategice și operaționale;
 • Echipe de îmbunătățire motivate, dedicate și eficiente orientate spre obiective strategice și zilnice;
 • Îmbunătățirea muncii în echipă la toate nivelurile;
 • Creșterea satisfacției în muncă prin creșterea cooperării tuturor angajaților;
 • Gândirea și acțiunea proactivă și preventivă, orientată spre soluții și obiective strategice și operaționale;
 • Îmbunătățirea continuă a cunoștințelor și abilităților tuturor angajaților;
 • Mediu de operare sigur și stabil.

Descrierea programului

Productivitatea echipamentelor și a oamenilor, calitatea produselor și livrările profitabile realizate la timp sunt prea importante pentru succesul afacerii dumneavoastră pentru a nu face un efort pentru SKT și pentru a avea un Manager SKT eficace care să ghideze strategic și operațional îmbunătățirile pentru a atinge continuu ținta TAKT PROFIT.

Acest program interactiv este conceput atât pentru personalul corporativ, cât și pentru cel din fabrici care caută să învețe, să inițieze și să conducă un proces de îmbunătățire strategică și operațională pentru a se tinde către starea ideală a operațiunilor, către operațiunile sincrone și profitabile obținute doar prin SKT. Combinând învățarea în sala de curs, cu simulările practice, cu exemplele de studii de caz, cu exerciții în grup, cu sesiunile de discuții țintite și cu aplicațiile din companii realizate de către participanți, participanții vor aborda în profunzime metodele, conceptele, tehnicile și instrumentele SKT și vor împărtăși lecțiile din experiențele lor de implementare.

Participanții învață despre cultura KAIZENshiro și despre comportamentele zilnice manageriale care vor susține SKT prin asigurarea alinierii proiectelor Strategic Kaizen la strategiile și obiectivele companiei.

Pe parcursul a patru săptămâni neconsecutive, participanții participă la o serie de module de învățare axate pe cele patru domenii critice pentru succes: planificare, dezvoltare, implementare și susținere.

Între săptămânile de sesiune, participanții implementează pas cu pas metodologia Strategic Kaizen și proiecte Strategic Kaizen în propriile companii și prezintă rezultatele la următoare întâlnire.

De ce acest program este unic?

Acest program pentru manageri prezintă modul în care SKT leagă strategia de îmbunătățire a costurilor de operațiuni prin Takt Profit. Acest program depășește simpla îmbunătățire kaizen tradițională care se concentrează pe îmbunătățirea proceselor și funcțiilor individuale. Prin implementarea celor 7 procese ale metodologiei Strategic Kaizen, companiile își pot realiza continuu obiectivele lor de afaceri prin realizarea stării ideale a operațiunilor, starea de operațiuni sincrone și profitabile.

Cu un KAIZENshiro Cost minim și un TAKT PROFIT maxim, rezultatele SKT sunt vizibile atât la nivel operațional, cât mai ales la nivel financiar – în KAIZENshiro Budget.

Implementați abordarea unică Exegens din acest program pentru a vă trece afacerea la nivelul următor.

Structura programului

Pentru susținerea unei inițiative de SKT, programul este împărțit în patru sesiuni de 1 săptămână pentru: planificare, dezvoltare, implementare și susținere.

Aceste sesiuni de o săptămână se desfășoară timp de aproximativ 4 luni. În timpul celor trei săptămâni intermediare dintre fiecare săptămână de sesiune cu Dr. Alin Posteucă, participanții aplică învățarea la locul de muncă și prezintă rezultatele la sesiunea următoare.

SKT – Săptămâna 1 (4,5,6,7 martie 2024)

În prima săptămâna a SKT, conceptele esențiale, principiile și pașii lansării unui program SKT sunt insuflate participanților. Aflați cele șapte procese de baza ale SKT, modul în care SKT contribuie la îndeplinirea strategiilor și a operațiunilor sincrone profitabile, cum să creați un master plan pentru SKT și cum să măsurați și să evaluați starea actuală a non-productivității totale și a costurilor aferente acesteia.

1) Starea curentă, Politica de bază, Strategia: Strategic Kaizen Transformation (SKT) – calea către operațiuni profitabile sincrone;
2) 7 principii pentru Takt Profit;
3) 36 de tipuri de losses & waste;
4) Costul și bugetarea operațiunilor;
5) 7 procese ale Kaizen Strategic;
6) Master Planul;
7) Studierea potențialului pentru SKT;
8) Standard Operating Procedure (Method Design Concept)

SKT – Săptămâna 2 (1,2,3,4 aprilie 2024)

Succesul inițiativei dumneavoastră în aplicarea SKT depinde de abilitatea leadership-ului procesului de schimbare de la toate nivelurile. Săptămâna 2 a SKT începe cu cele mai bune modalități de a construi o inițiativă SKT și o cultura KAIZENshiro care vor deveni înrădăcinate în cultura organizațională. Săptămâna continuă cu elementele teoretice și practice mai aprofundate privind metodele și instrumentele proprii SKT.

9) Leadership-ul SKT;
10) Cultura KAIZENshiro;
11) Centrele de informare SKT (pe niveluri);
12) Takt Profit ideal și KAIZENshiro stratificat (Takt Profit pentru Speed-Based Target Profit);
13) Reconcilierea financiară (cele 7 etape ale studiilor de fezabilitate și cele 2 tipuri de evaluare);
14) KAIZENshiro Costing și KAIZENshiro Budgeting;
15) Reconcilierea operațională (alegerea proiectelor Strategic Kaizen deja reconciliate financiar);
16) Studii de caz din companii (exerciții);
17) Masa rotundă: Strategic Kaizen pentru mentenanță și calitate (exemple de reducere a costurilor)

SKT – Săptămâna 3 (13,14, 15 16 mai 2024)

Dezvoltarea, implementarea și managementul SKT sunt acoperite în timpul celei de a treia săptămână a SKT-MC. Obiectivele sunt de a trece de la abordarea Kaizen tradițională reactivă la pregătirea și implementarea proactivă si preventivă a proiectelor Strategic Kaizen pentru a îndeplini ținta anuală a Takt Profit și a bugetului KAIZENshiro și de a urmări rezultatele individuale și totale ale proiectelor Strategic Kaizen.

18) Dezvoltarea Strategic Kaizen (organizare, planificare și învățare);
19) Implementarea proiectelor Strategic Kaizen fezabile;
20) Întâlniri structurate pe 4 niveluri și cei 6 pași ai fiecărui proiect Strategic Kaizen;
21) Cele 6 direcții principale ale managementul de urmărire a proiectelor Strategic Kaizen;
22) Evaluarea câștigurilor fiecărui proiect Strategic Kaizen;
23) Rezultate tangibile și intangibile ale SKT;
24) Studii de caz din companii (exerciții);
25) Masa rotundă: Strategic Kaizen pentru work-in-progress (WIP) și ”Going Green” (exemple de reducere a costurilor)

SKT – Săptămâna 4 (10,11,12 iunie 2024)

Ultima săptămână a SKT-MC analizează rolul critic al managerului SKT în procesul de schimbare, prezintă modul de susținerea a culturii KAIZENshiro, punctele cheie ale succesului SKT, modul de proiectare și suținere a SKT în compania dumneavoastră, cum se abordează White-Collar Strategic Kaizen, rolurile managerilor, a sponsorilor și Coaching Skills în SKT, prezintă un sistem de audit SKT și extinde abordarea îmbunătățirilor sistematice strategice ale SKT la nivel de inovare a produselor, a proceselor și a materialelor (exemple de reducere a costurilor). Sunt prezentate rezumatele finale ale proiectelor individuale ale participanților, readucând învățarea la realitatea practică a locurilor de muncă.

26) Susținerea, cele 8 puncte cheie ale succesului SKT și proiectarea SKT în compania dumneavoastră;
27) White-Collar Strategic Kaizen - cu studii de caz pentru reducerea costurilor;
28) SKT Manager, SKT Sponsor și SKT Coaching Skills;
29) Auditul SKT și responsabilitate pentru consecvență;
30) Masa rotundă: inovarea produselor, proceselor și materialelor (exemple de reducere a costurilor)

Ce vei dobândi prin acest program?

Absolvenții SKTC vor dobândi cunoștințe generale despre cele 7 procese de baza ale SKT și vor fi capabili să:

1) stabilească și să personalizeze o strategie pentru implementarea metodologiei SKT
2) utilizeze în mod corespunzător datele costurilor aferente non-productivității totale pentru a identifica și executa un plan tactic de acțiune pentru a îndeplini ținta anuală a Takt Profit
3) justifice și să implementeze un proces complet de planificare și programare a proiectelor Strategic Kaizen fezabile
4) conducă evenimente Strategic Kaizen
5) proiecteze și să ducă la îndeplinire procese de auditare SKT specifice propriilor procese din companie
6) stabilească un proces de colectare a datelor de bază ale losses și waste
7) efectueze analize pentru înțelegerea profundă a conexiunilor de cauzalitate dintre losses și waste in dinamică
8) organizeze, să calculeze și să controleze KAIZENshiro costing și KAIZENshiro budget
9) utilizeze metodologia Strategic Kaizen pentru a o sincroniza continuu la obiectivele strategice
10) facă continuu conexiunea dintre ciclul de bugetare KAIZENshiro și strategia de îmbunătățire a costurilor operaționale prin îndeplinirea țintei de Takt Profit pentru a previziona și realiza simultan așteptările financiare și operaționale.

Pentru înscriere, toți participanții trebuie să aibă un sponsor managerial, care va atesta rezultatele obținute în misiunile SKT la locul de muncă. Participanții trebuie să fie afiliați la o companie de producție sau de servicii care urmărește în mod activ tehnici de îmbunătățire a proceselor și ar trebui să aibă o înțelegere fundamentală a tehnicilor de îmbunătățire.

Participanții care finalizează cu succes programul de formare și mentorat de patru săptămâni, trec examenul de certificare și demonstrează implementarea cu succes în propria lor companie sunt certificați de către Exegens.

Cine va susține programul:

Programul de Certificare Strategic Kaizen Manager va fi susținut de către Dr. Alin Posteucăautorul conceptului de Strategic KAIZEN și totodată autorul conceptelor Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD), Speed-Based Target Profit (SBTP), Synchronous Profitable Operations (SPO), TAKT PROFIT și KAIZENshiro Budgets (KsB). Toate aceste concepte au fost publicate în cele cinci cărți ale sale de către editurile Taylor & Francis, Routledge, CRC Press, Productivity Press – New York (SUA), London (UK), Boca Raton (USA). Dr. Alin Posteucă este laureat al premiului „Traian Vuia” al Academiei Române pentru cercetarea lui științifică în domeniul excelenței operaționale.

Profitability Scenarios
MCPD Transformation
The Path to Competitiveness

Cine ar trebui să participe?

Faceți parte din C-suite (chief executive officer – CEO, chief financial officer – CFO, chief operating officer – COO, chief information officer – CIO, etc.), sunteți un manager departamental, un practician în îmbunătățiri, un practician în costuri si bugete și doriți să obțineți rezultate tangibile privind stăpânirea si reducerea costurilor pentru compania dvs.? Nu căutați mai departe de programul nostru Certificare Strategic Kaizen Manager!

Programul nostru este conceput pentru a vă ajuta să obțineți supremația competitivă pe termen lung prin cunoașterea si reducerea costurilor. Alăturați-vă nouă pentru a afla cum să obțineți succesul prin Exegens.

Detalii administrative: 

Înlocuirea participanților: înainte de începerea programului, înscrierile pot fi transferate unui coleg fără taxă. Odată început programul, înlocuirile nu mai pot fi făcute.

Prezență: participanții trebuie să participe la toate modulele pentru a se putea înscrie pentru certificare.

Politica de anulare: pentru a se putea lua în considerare o rambursare integrală, trebuie să primim notificarea de anulare în scris cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului. Anulările primite în termen de 20 de zile lucrătoare până la începerea programului vor avea o taxă de 15% din taxa de înregistrare. Dacă nu este furnizată nicio notificare de anulare, tariful de înregistrare în program va fi pierdut. În plus față de cele menționate mai sus, există o taxă de procesare de 150 EURO pentru toate anulările. Nu se vor face rambursări odată ce programul este în desfășurare. În rare ocazii, circumstanțele pot face necesară anularea sau amânarea unui eveniment.

Orice persoană care participă la acest program recunoaște și este de acord că orice fotografii sau videoclipuri realizate în timpul evenimentului pot fi utilizate în eforturile de marketing (web/print) fără o compensație pentru participant.

Opțiuni de plată: Plata se face în avans. Locurile la acest eveniment se ocupă rapid, prin urmare nu putem confirma rezervările până la primirea plății.

Termen limită de înscriere:  15 ianuarie 2024. 

Solicită mai multe detalii:

  Share: