Curs de Îmbunătățire a competitivității costurilor prin transformarea Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD)

Sesiuni in house disponibile.

Garanția îmbunătățirii anuale a costurilor unitare cu cel puțin 6% pentru următorii 5 ani.

Ce este acest curs de reducerea costurilor și de ce este unic și inovativ?

Să fim cinstiți, o mare parte dintre cei pe care fac îmbunătățiri doar revizuiesc ceea ce a fost deja proiectat. Sunt multe companii care utilizează anumite sisteme, numite Îmbunătățire continuă sau Excelența operațională (bazate pe: Total Quality Management (TQM); Industrial Engineering (IE); Just-In-Time (JIT); Lean Manufacturing (LM); Six Sigma and World Class Manufacturing (WCM)), care pur și simplu reorientează eforturile oamenilor inteligenți și bine intenționați, desfășoară o mare parte din proiectele Kaizen în mod inutil, iar multe programe de producție sunt așa cum au fost proiectate de la începuturile lor. Numitorul comun al acestor companii este același: asigurarea unui nivel acceptabil de eficacitate și eficiență a metodei curente de producție, dar nu garantează sub nicio formă reducerea consistentă și științifică a costurilor și atingerea continuă a profitului țintă anual și mai ales a multianual. Întrucât din perspectiva MCPD, în mod științific/ măsurat, între 30-50% dintre costurile unitare ale fiecărei familii de produse (PFC) sunt asociate costurilor pierderilor (Losses and Waste  – CLW), MCPD prin Exegens® garantează min. 6% îmbunătățire anuală a costurilor unitare timp de minimum 5 ani consecutivi. 

În timpul acestui program de training, trecând prin cele trei discuții de simulare practică organizațională, participanții înțeleg mai bine abordarea practică a îmbunătățirii costurilor prin aplicarea MCPD și învață să aplice Kaizen și Kaikaku pentru a îndeplini țintele de îmbunătățire a costurilor cu scopul de a se îndrepta spre un model de management inovativ, necesar pentru a sprijini o transformare prin îmbunătățirea costurilor pentru a asigura profitabilitatea continuă și consistentă a companiilor.

În acest context, realizarea unui nivel acceptabil al profitabilității pe termen lung necesită implicarea totală a echipelor de manageri și a întregului personal din orice companie și dincolo de aceasta. MCPD prin Exegens® face asta (vezi exemplul de mai jos).

Așadar, reducerea continuă a costurilor unitare este – și va rămâne – una dintre sarcinile fundamentale ale echipelor de management ale oricărei companii pentru a sigura nivelul necesar de profit. MCPD prin Exegens® face asta.

Sistemul Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) a fost creat de către Dr. Alin Posteucă, fondator și CEO Exegens®, în peste 20 de ani de cercetare practică și științifică continuă și a fost publicat în cele trei cărți apărute pană acum la Productivity Press, Routledge/ CRC, New York, USA.

Ce mă pot aștepta să învăț la acest curs de reducerea costurilor?

În cadrul cursului de Îmbunătățire a competitivității costurilor prin transformarea Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD), participanții vor:

 • înțelege principiile, fazele, pașii, instrumente esențiale ale dezvoltării MCPD pentru a asigura îmbunătățirea costurilor;

 • înțelege profund ce trebuie schimbat în organizație pentru a îndeplini profitul țintă anual anual și multianual prin îmbunătățirea costurilor utilizând MCPD;

 • crea un mod de lucru unic și inovativ pentru a reduce și elimina costurile pierderilor (Losses and Waste – CLW).

Ce va face acest curs de reducerea costurilor pentru mine?

Acest training va ajuta participanții să:

 • înțeleagă gândirea necesară pentru a atinge țintele de îmbunătățire a costurilor;

 • evalueze nivelul costurilor pierderilor (Losses and Waste – CLW) din companie;

 • înțeleagă modul de dezvoltare a bugetelor de îmbunătățire pentru a susține îmbunătățirea costurilor;

 • deprindă abilități de stabilire și de derulare a proiectelor anuale strategice Kaizen și Kaikaku pentru îmbunătățirea costurilor și de implicarea continuă a tuturor oamenilor;

 • evalueze oportunitățile de schimbare a modului de lucru curent privind îndeplinirea țintelor de reducere anuală și multianuală a costurilor;

 • clarifice rolul fiecărui om din companie și dincolo de ea privind susținerea culturii de îmbunătățire a costurilor la nivelul managementului zilnic;

 • elaboreze un plan de acțiune anual și multianual pentru îmbunătățirea costurilor și să evalueze continuu nivelul de performanță necesar.

Cum este structurat acest curs de îmbunătățirea competitivității costurilor?

1) Conceptul de Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) - dezvoltarea politicii costurilor de producție

2) Dezvoltați modelul de productivitate al afacerii - Productivity Business Model (PBM) și începeți să îl trăiți: obiective și cadru

3) Scenariile de profitabilitate și productivitate ca urmare a viziunii de productivitate

4) Simulare organizațională: Revoluția pro-îmbunătățirea costurilor, runda 1.
Participanții vor analiza un exemplu de transformare anuală prin sistemul MCPD (Manufacturing Cost Improvement - MCI de cel puțin 6% pe an pentru o familie de produse - PFC) și își vor dezvolta o înțelegere proprie privind implementarea MCPD în organizația lor;

5) Debriefing și reflecție.

După Ziua 1 va avea loc o întâlnire a participanților de la ora 18:00 până la 19:00 pentru networking.

6) Faza 1: Analiza politicii de costuri de producție:
• Pasul 1: Contextul și scopul îmbunătățirii costurilor de producție (MCI)

7) Faza 1: Analiza politicii de costuri de producție:
• Pasul 2: Țintele și mijloacele îmbunătățirii anuale a costurilor de producție (MCI)

8) Faza 2: Dezvoltarea politicii de costuri de producție:
• Pasul 3: Bugete anuale pentru îmbunătățirea costurilor de producție (MCI)

9) Faza 2: Dezvoltarea politicii de costuri de producție:
• Pasul 4: Plan de acțiune pentru îmbunătățirea costurilor de producție (MCI)

10) Debriefing și reflecție.

11) Faza 3: Managementul politicii de costuri de producție:
• Pasul 5: Angajați forța de muncă pentru îmbunătățirea costurilor de producție (MCI)

12) Faza 3: Managementul politicii de costuri de producție:
• Pasul 6: Managementul performanței îmbunătățirii costurilor de producție (MCI)

13) Faza 3: Managementul politicii de costuri de producție:
• Pasul 7: Management zilnic al îmbunătățirii costurilor de producție (MCI)

14) Simulare organizațională: Revoluția pro-îmbunătățirea costurilor, runda 2.
Participanții vor analiza Implementări de proiecte de îmbunătățire profitabile prin MCPD pentru îmbunătățirea costurilor de producție (MCI) către maximizarea Output-urilor (cu Kaizen și Kaikaku reale pentru MCI) și își vor dezvolta o înțelegere proprie privind implementarea MCPD în organizația lor.

15) Simulare organizațională: Revoluția pro-îmbunătățirea costurilor, runda 3.
Participanții vor analiza Implementări de proiecte de îmbunătățire profitabile prin MCPD pentru MCI către minimizare Input-urilor (cu Kaizen și Kaikaku reale pentru MCI) și își vor dezvolta o înțelegere proprie privind implementarea MCPD în organizația lor.

Cine va susține cursul:

Cursul de Îmbunătățire a competitivității costurilor prin transformarea Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) va fi susținut de Dr. Alin Posteucă.

Cine ar trebui să participe?

Acest curs de Îmbunătățire a competitivității costurilor prin transformarea Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) este conceput special pentru a arăta top managerilor, profesioniștilor în îmbunătățiri, practicienilor și profesioniștilor în costuri și bugetare modul de transformare continuă profitabilă a companiilor pe baza unei culturi solide pro-îmbunătățirea costurilor cu scopul de a susține cu succes eforturile de îmbunătățire continuă a profitabilității anuale și mai ales multianuale.

Termen limită de înscriere: 13 Aprilie 2020

Solicită mai multe detalii:

  Share: