On-site Training (3 zile) + Workshop (3 zile)

Prin acest training de Mentenanță total productivă (Total Productive Maintenance – TPM), Exegens® vă oferă abordarea mentenanței total productive a cărui obiectiv este creșterea eficienței echipamentelor și implicit a fiecărei piese a echipamentelor.

TPM se poate considera ca fiind “Medicina pentru mâini și echipamente“. Mai exact este un program complet de mentenanță. Scopurile TPM sunt de a îmbunătăți productivitatea, de a îmbunătăți timpii de lucru și de a crește moralul și satisfacția angajaților. TPM este un concept inovativ japonez și se poate spune că a început în 1951 când mentenanța preventivă a fost introdusă in Japonia. Mentenanță total productivă (Total Productive Maintenance – TPM) este mentenanța executată de către toți angajații organizați în grupuri mici. TPM are două mari obiective: zero căderi de echipamente (zero breakdowns) și zero defecte (zero defects). Aceste obiecte îmbunătățesc procentele de productivitate ale echipamentelor și reduc costurile. Totodată, se reduc costurile cu stocajul pieselor de schimb.

Obiectivele TPM: evitarea risipei la schimbările rapide ale mediului economic (competitori, furnizori și cerințe clienți), realizarea rapidă a produselor fără reducerea calității, producție cu loturi cantitative mici la cel mai scurt timp posibil, reducerea costurilor, mărfurile trimise la clienți să nu aibă defecte.

Rezultatele statistice ale TPM: îmbunătățirea productivității cu 50%, 2) reducerea breakdowns 1-100 sau 1-150, 3) reducerea numărului de defecte 1-10, reducerea reclamațiilor de la clienți, reducerea costurilor cu mentenanța cu 30%, reducerea produselor în curs de execuție cu 50%, reducerea costului cu energia electrică cu 30%, accidente zero, poluare zero, creșterea numărului de sugestii ale propriilor angajați de 10 ori.

 

Tipuri de mentenanță: breakdown maintenance, preventive maintenance – periodic maintenance (Time Based Maintenance – TBM) și predictive maintenance), corrective maintenance, maintenance prevention

Cei 9 piloni TPM:

 1. Kobetsu Kaizen: proiecte kaizen pentru identificarea și reducerea celor 16 categorii de pierderi cu scopul de creștere OEE și a productivității muncitorilor.

 2. Mentenanță autonomă: prin 7 pași de Jishu Hoyen (mentenanță autonomă) pentru a realiza conceptul “mașina mea”.

 3. Mentenanță planificată: se concepe planul general pentru a se ajunge la zero opriri a mașinilor.

 4. Mentenanța calității: eliminarea pierderilor cronice cu ținta zero defecte.

 5. Faza inițială a echipamentului/Controlul produsului: crearea arhivelor pentru mentenanța planificată pentru a elimina pierderile încă din faza inițială.

 6. Training: conceperea de programe de instruire tehnică la locul de muncă pentru dezvoltarea îndemânărilor muncitorilor.

 7. TPM în birouri: mentenanța autonomă în birouri și Kobetsu Kaizen pentru eliminarea muncii “fără rost” din birouri (care nu adaugă valoare).

 8. Siguranță, Sănătate &Mediu: conceperea de proiecte Kaizen în acele zone periculoase pentru a aduce accidentele și poluarea la zero.

 9. Satisfacerea clienților: crearea de “loss tree” pentru clienți pentru a reduce la zero reclamațiile (target costing pentru NPD).

Cuprinsul training-ului:

1. Introducere în TPM: Relații ale TPM cu TQM și TPS; Probleme în implementarea TPM – 12 pași ai implementării.

2. Ținte; Organizarea TPM – Comitete și Master Plan: 16 Pierderi majore și OEE (pierderile din timpul activităților de producție).

3. Cei 8 Piloni ai TPM.

4. Pilonul 1 – OEE și Kobetsu Kaizen (Focused Improvements): Ciclul PDCA și cei 12 Pași din Kobetsu Kaizen pentru abordarea celor 16 pierderi majore din zona de producție.

1. Pilonul 2 – Autonomous Maintenance: 7 pași de Mentenanță Autonomă; Planul de Dezvoltare pentru Mentenanță Autonomă (Jishu-Hozen Development Plan); One-Point Lessons.

2. Pilonul 3 – Mentenanță Planificată (Planned Maintenance): Diagnoza și eliminarea căderilor (breakdowns); Parametri de performanță pentru Mentenanța Planificată; Clasificarea Echipamentelor; Costul mențenanței.

3. Pilonul 4 – Mentenanța Calității (Quality Maintenance): 0 defecte; Activitățile Quality Maintenance; 10 pași ai Mentenanței Calității (Hinshitsu-hozen); QA Matrix; Determinarea condițiilor 4M; Identificarea punctelor de anormalitate (Fuguai).

4. Pilonul 5 – Training pentru TPM (Abilități; TPM Master Plan pentru: 5S, SMED, PM Analysis, Poka Yoke, FMEA, OPF, OPL, PST; Operational Skills; Maintenance Skills etc.).

5. Pilonul 6 – Faza inițială a echipamentului/ Controlul produsului: MP – Maintenance Prevention; crearea arhivelor pentru mentenanța planificată.

6. Pilonul 7 – Safety Health & Environment și Pilonul 8 – TPM in Offices (Jishu-hozen in Offices).

1. Analiza Pierderilor Cronice/ P-M Analysis (TPM avansat; Înțelegerea naturii pierderilor cronice; Probleme în reducerea Pierderilor Cronice; Condițiile optime; PM în 8 pași).

2. OEE – Overall Equipment Effectiveness: Importanța; De ce sunt importanți operatorii? Rolul Echipelor; Înțelegerea relației dintre echipamente și pierderi.

3. Măsurarea și Îmbunătățirea OEE.

4. Documente TPM.

5. Activitățile și Conducerea echipelor TPM.

6. Prezentare Plan Workshop OEE.

Cine ar trebui să participe: directori de fabrică, directori de producție, ingineri șefi, ingineri de mentenanță, ingineri industriali, manageri de îmbunătățire continuă, directori de resurse umane,  supervizori, ingineri de proces, team leaderi producție, manageri de departamente, maiștri, operatori.

Solicită mai multe detalii:

  Share: