On-site Training (5 zile)

APQP (Advanced Product Quality Planning) and Control Plan

Prin acest training de APQP (Advanced Product Quality Planning) and Control Plan, Exegens® oferă participanților ocazia de a înțelege importanța următoarelor elemente: limbajul APQP, formularea strategiilor în concordanță cu APQP, evaluarea caracteristicilor speciale și mai ales a modului de realizare a proceselor capabile și robuste pentru caracteristicile speciale prin APQP.

Toate standardele avansate de Planificare a Calității Produsului (Advanced Product Quality Planning) furnizează metode structurate de definire și de stabilire a pașilor necesari pentru asigurarea că un produs satisface cerințele clienților. Planurile de control (Control Plans) ajută calitatea produselor realizate în concordanță cu cerințele clienților și cu standardele stabilite. Planul de control furnizează abordarea structurală pentru proiectare, selectare și implementare a metodelor de control a valorii adăugate pentru întreg sistemul. O companie care are ca țintă un nivel de calitate ridicat trebuie să utilizeze FMEA în procesele de Planificare Avansată a Calității (Advanced Quality Planning) și în dezvoltarea propriilor Planuri de control.

Cuprinsul training-ului:

 • Introducere în APQP și în modul de lucru în Quality System;

 • Fundamentele Quality Planning;

 • Ciclul de planificare a calităţii produsului: Ciclul lui Deming (P-D-C-A);

 • Prezentarea celor 5 faze ale APQP:

 1. Faza 1: Plan and Define (concept);

 2. Faza 2: Design and Development of the Product;

 3. Faza 3: Design and Development of the Process;

 4. Faza 4: Product and Process Validation;

 5. Faza 5: Feedback Assessments and Corrective Action;

 • Elementele APQP: poziționarea și scopurile FMEA, Control Plans, SPC, MSA și PPAP în APQP;

 • Control Plan: definirea Control Plan; zone în care îmbunătățim Planurile de Control și de reacție;

 • Control Plan: legături importante cu alte documente; tipuri de Control Plan; tipuri de greșeli uzuale și abordarea acestora;

 • Control Plan: Control Plan în 26 de pași – descrierea fiecărui pas. Exemplu;

 • Recapitulare. Concluzii. Discuții libere.

Cine ar trebui să participe: personalul Departamentului Calitate, manageri din Producție, personalul Departamentului Tehnic.

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Prin acest training de FMEA – Failure Mode and Effect Analysis, Exegens® oferă participanților ocazia de a înțelege importanța FMEA în realizarea de design-uri și procese capabile și robuste prin creșterea eficacității și eficienței muncii acestora. Obiectivul principal este de a se prezenta P-FMEA și modurile de abordare a defectărilor/ căderilor din sistem înainte de începerea procesului de fabricație.

Obiectivul principal al training-ului de FMEA este abordarea tuturor modalităților prin care un produs sau un proces poate ”cădea”. O ”cădere” a unui produs sau proces reprezintă momentul când acestea nu pot funcționa cum a fost prestabilit. În viața reală a companiilor există o multitudine de ”oportunități” de cădere a sistemului.

FMEA reprezintă un grup de activități proiectate pentru a:
– recunoaște și evalua potențialele ”căderi” ale produselor sau proceselor și a efectelor acestora;
– identifica acțiunile care ar putea elimina sau reduce potențiala cădere;
– documenta procesele.

Cuprinsul training-ului:

Ziua I

 1. Ce este FMEA? Originea. Scopul FMEA. Conexiuni. FMEA Worksheet. Tipuri de FMEA. Avantajele și dezavantajele FMEA. Echipa FMEA. FMEA în 10 pași generici.

 2. Design FMEA (D-FMEA). Scopul D-FMEA (Boundary Diagram, Interface Matrix, P-diagram). D-FMEA Function. D-FMEA failure modes. Severitatea. Analiza cauzelor căderilor D-FMEA. D-FMEA Occurrence. Controlul D-FMEA. Risk Priority Number (RPN).

 3. Process FMEA (P-FMEA). Process FMEA Form. Scopul P-FMEA (MACRO & MICRO Process flow). Characteristic Matrix (conexiunea dintre D-FMEA și P-FMEA). P-FMEA Function (identificarea funcțiilor/ necesităților de proces, exemple). P-FMEA Failure modes (identificarea tipurilor de căderi, lista efectelor).

Ziua II

 1. P-FMEA – continuare: Severitatea (Ranking table, clasificarea, acțiunile). Analiza cauzelor căderilor P-FMEA (Root Cause Analysis Process, Ishikawa diagram, Why questions, Brainstorming, exemple). P-FMEA Occurrence (cum se identifică, ranking table, clasificarea, actiunile). Controlul P-FMEA (prevenție/ detectare, ranking table, clasificarea, actiunile).

 2. P-FMEA – continuare: Risk Priority Number (RPN) și identificarea acțiunilor de întreprins. Ieșirile in P-FMEA. Studii de caz.

 3. Mistake Proofing – Poka Yoke: Definiție. Scopul și conexiunea cu P-FMEA. Etapele și pașii Poka Yoke. Două exemple practice (Poka Yoke detective; Poka Yoke prevention).

 4. Demonstrații video: P-FMEA și Poka Yoke.

 5. Recapitulare. Concluzii. Discuții libere.

Cine ar trebui să participe: personalul Departamentului Calitate, manageri din Producție, personalul Departamentului Tehnic.

SPC (Statistical Process Control)

Prin acest training de SPC (Statistical Process Control), Exegens® oferă participanților ocazia de a înțelege importanța interpretărilor schimbărilor apărute în comportamentul parametrilor de proces și reacțiile necesare, prin utilizarea unei suite de metode statistice, în special a diagramelor de control.

Cuprinsul training-ului:

 1. Ce este SPC? Rolul SPC.

 2. Cand utilizam SPC?

 3. Procesul SPC. Ce sunt graficele de control?

 4. Ridicarea histogramelor. Interpretarea datelor. Exercitii;

 5. SPC pentru variabile. Analiza indicatorilor pentru capabilitatea procesului. Exercitii;

 6. SPC – particularități: media şi abaterea standard; mediana şi amplitudinea; valorile individuale şi amplitudinea mobilă;

 7. SPC pentru atribute: noţiuni generale; tipuri de fişe; simboluri folosite; Fişa p; Fișa np – particularități; Fișa c – particularități; Fișa u – particularități;

 8. Recapitulare. Concluzii. Discuții libere.

Cine ar trebui să participe: personalul Departamentului Calitate, manageri din Producție, personalul Departamentului Tehnic.

MSA (Measurement Systems Analysis)

Prin acest training MSA (Measurement Systems Analysis), Exegens® oferă participanților posibilitatea înțelegerii următoarelor elemente: limbajul MSA, modul de utilizare a studiilor MSA pentru a determina unde necesită procesele măsurători pentru evaluarea caracteristicilor speciale și mai ales pentru realizarea de măsurători care să asigure procese capabile și robuste pentru caracteristicile speciale.

Cuprinsul training-ului:

 1. Quality Statistics Review;

 2. Concepte fundamentale MSA: Eroarea sistematică; Repetabilitatea; Reproductibilitatea; Stabilitatea; Linearitatea;

 3. Instrumente de măsură si control;

 4. Măsurarea datelor; Efectuarea calculelor;

 5. Realizarea studiilor MSA – Studiu R&R;

 6. Evaluarea studiilor MSA;

 7. Variații cauzate de dispozitive;

 8. Studii de repetabilitate si reproductibilitate – R&R, exercitii.

 9. Recapitulare. Concluzii. Discuții libere.

Cine ar trebui să participe: personalul Departamentului Calitate, manageri din Producție, personalul Departamentului Tehnic.

PPAP (Production Part Approval Process)

Prin acest training PPAP (Production Part Approval Process), Exegens® oferă participanților posibilitatea înțelegerii următoarelor elemente: rolul PPAP în realizarea de produse conforme; conexiunile dintre proces, produs și cerințele clientului; rolul PPAP în susținerea proceselor pentru satisfacerea tuturor cerințelor clienților.

Cuprinsul training-ului:

 1. Scop; Aplicabilitate; Abordare; Cerințe;

 2. Fluxul procesului PPAP;

 3. Etapele realizării PPAP;

 4. Aprobarea PPAP;

 5. Cerinţe de prezentare;

 6. Livrarea la client – nivele de evidenţă;

 7. Statutul de prezentare a pieselor;

 8. Păstrarea înregistrărilor;

 9. Exemplu PPAP din industria auto;

 10. Recapitulare. Concluzii. Discuții libere.

Cine ar trebui să participe: personalul Departamentului Calitate, manageri din Producție, personalul Departamentului Tehnic.

Solicită mai multe detalii:

  Share: