On-site Training (2 zile) + Workshop (3 zile)
Curs Value Stream Mapping (VSM) for Office

Provocări

Creșterea eficacității și eficienței funcțiilor administrative necesare satisfacerii nevoilor curente și viitoare ale clienților este o provocare continuă pentru companiile de producție, servicii și comerț. Sincronizarea proceselor administrative la provocările pieței (clienți, furnizori și competitori), prin realizarea de îmbunătățiri sistematice și sistemice, implică identificarea și eliminarea continuă a tuturor pierderilor din fluxurile de materiale (fluxul actual de date al documentelor fizice sau electronice) și din fluxurile de informații (fluxul actual de programare sau mecanismul care declanșează sarcina următoare din procesele productive și non-productive – administrative).

Întrebările manageriale principale curente din perspectiva funcțiilor administrative sunt:

 • Ce are nevoie cu adevărat fiecare client acum și în viitor?

 • Ce pas al funcțiilor administrative creează valoare și care generează pierderi?

 • Cum poate funcționa fluxul administrativ cu mai puține întreruperi?

 • Cum pot fi controlate întreruperile din fluxul administrativ?

 • Cum și cu cât poate fi încărcat volumul de muncă și/ sau activitățile?

 • Ce îmbunătățiri de proces sunt necesare pentru a atinge starea viitoare a proceselor impusă de către piață?

 • Cum vor putea fi gestionate viitoarele procese îmbunătățite?

Soluții

Pentru a supraviețui pe piețe cu o competitivitate presantă și pentru a realiza un profit rezonabil, Exegens® oferă companiilor o abordare sistemică și sistematică a cunoașterii și îmbunătățirii continue a capacităților disponibile ale fluxurilor materiale și informaționale ale funcțiilor administrative prin:

 • reducerea Office Lead Time (fluxuri materiale și informaționale administrative) prin coordonarea activităților în funcție de nevoile clienților interni și externi;

 • sincronizarea proceselor administrative ale companiei la nivelul takt time;

 • reducerea întreruperilor producției/activităților productive din cauza lipsei de materii prime/materiale/mărfuri și prin creșterea preciziei administrării stocurilor;

 • creșterea flexibilității la cerințele clienților prin reducerea mărimii loturilor;

 • reducerea continuă a pierderilor (”losses” și ”waste”);

 • reducerea continuă a Office Work in Process (Office – WIP);

 • îmbunătățirea nivelului stocurilor.

Rezultate

Cursul Value Stream Mapping for Office permite participanților să înțeleagă traseul fizic și informațional pe care-l parcurge o comandă a unui client prin toată compania, mai ales prin toate funcțiile administrative și intrările ce trebuie să fie asigurate pentru a se asigura ieșirile de bunuri și/ sau servicii de calitate, la timp și cu un cost acceptabil, în conformitate cu strategiile companiei. Training-ul abordează tehnici utile pentru toți angajații unei companii.

Pentru companii, cursul Value Stream Mapping for Office prin Exegens® oferă următoarele potențiale viitoare beneficii:

 • creșterea acurateței planificării capacităților administrative necesare în concordanță cu nevoile curente și viitoare ale clienților;
 • definirea și reducerea Office Lead Time;
 • identificarea oportunităților de reducere a Office Lead Time;
 • creșterea eficacității și eficienței proceselor familiilor de produse – îmbunătățirea OTIF-ul;
 • definirea nivelului optim al Office Work in Process (Office – WIP);
 • reducerea stocurilor de materii prime, componente, piese de schimb și produse finite;
 • reducerea timpilor de aprovizionare; etc.

Din perspectivă individuală, cursul Value Stream Mapping for Office prin Exegens® poate spori și accentua cunoștințele și abilitățile dumneavoastră de susținere a îmbunătățirii continue a proceselor de afaceri, poate crește nivelul de adaptabilitate la cerințele de performanță profesionale actuale și poate crește oportunitățile de dezvoltare a carierei.

Descrierea subiectelor abordate:

1. Introducere in Value Stream Mapping: Policy Deployment și Total Lead Time;

2. Productivity Business Model – Concept Exegens®;

3. Aplicarea Value Stream Mapping pentru funcțiile administrative;

4. Identificarea pierderilor funcțiilor administrative;

5. Organizare si leadership;

6. Evaluarea Office Current State (înțelegerea nevoii clienților, înțelegerea proceselor principale, înțelegerea capacităților, selectarea process metrics) – exemplu;

7. Starea Curentă în Office Value Stream Mapping (de la Total Lead Time la Office Lead Time; Lead Time minim și Lead Time maxim; indicatorii de performanță) – exemplu.

1. Gândirea Lean la nivelul funcțiilor administrative: Sales, Marketing, Operations, Order Processing, New Product Design, Inventory Control, Purchasing and Inventory Management, Scheduling and Production Control, Human Resources, Quality Management, Cost accounting, General Accounting;

2. Starea Viitoare și îmbunătățirea Value Stream Mapping (starea viitoare VSM – demand/ flow/ leveling; Kaizen și Kaikaku; crearea planurilor Kaizen și Kaikaku; Kaizen în 12 pași; implementarea planurilor Kaizen și Kaikaku) – exemple kaizen;
3. Process Mapping (definirea Process Mapping; definirea scopurilor proceselor; alegerea țintelor proceselor; documentarea situației curente în 10 pași; analiza și interogarea proceselor; analiza pierderilor; crearea planurilor de acțiune; criterii de stabilire a priorităților; simboluri; KPI) – exemple;

4. Rezultatele tangibile și intangibile;

5. Methods Design Concept (MDC) – Beyond Traditional Kaizen;

6. Manufacturing Cost Policy Deployment (concept Exegens®) – Beyond Value Stream Mapping.

Solicită mai multe detalii:

  Share: