On-site Training (2 zile) & Consulting

Pentru a asigura un nivel rezonabil de competitivitate pe termen lung, este necesar să se definească și să se atingă nivelul profitului extern (din vânzări) și al profitului intern (din îmbunătățirea costurilor) prin maximizarea output-urilor și prin minimizarea input-urilor.

Acest lucru necesită dezvoltarea de scenarii și strategii contextuale de productivitate pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC) pentru a transforma în mod consistent metoda de business curentă.

Aceste scenarii și strategii de productivitate trebuie să fie convergente cu misiunile și viziunile corporative/ ale companiei, care sunt adesea sinonime cu misiunea și viziunea productivității corporative/ a companiei și vizează:

  • profitul extern de producție prin maximizarea output-urilor (E) – nevoia predominantă de creștere a productivității prin îmbunătățirea eficacității (reducerea pierderilor (losses) – intrări utilizate neeficace);
  • profitul intern de producție prin minimizarea input-urilor (I) – nevoia predominantă a creșterii productivității prin îmbunătățirea eficienței (reducerea pierderilor (waste) – cantitate în excesde intrări).

Pentru a stabili o direcție clară pentru ca productivitatea să îndeplinească în special planurile de profit de producție multianuale și anuale, echipele de top manageri dezvoltă deseori propriul model de business care urmărește să atingă productivitatea necesară, în special să dezvolte propriul Model de Productivitate al Afacerii (PBM).

PBM începe cu dezvoltarea misiunii și viziunii de productivitate multianuală și apoi stabilește obiectivele principale de productivitate ale afacerii (PCBG) și strategiile de productivitate (PS) legate de acesta. Pe baza PS, este creată implementarea politicilor de productivitate (PPD), urmărind implementarea PS pentru a atinge indicatorii generali de management (OMIs), dar și indicatorii cheie de performanță (KPIs) și costul pierderilor (losses and waste – CLW) asociate cu IMO cu indicatorii kaizen și kaikaku (KKIs) și indicatorii zilnici de management (DMIs). Pentru a atinge țintele anuale și multianuale ale KPI-lor, cu suportul furnizat de către KKIs și DMIs, un master plan de productivitate anuală este dezvoltat și actualizat în mod continuu pentru a asigura convergența și consistența tuturor activităților de suport ale productivității cu scopul de a atinge viziunea productivității.

De fapt, gândirea de bază a obiectivului de productivitate, esența PBM reprezintă adesea gândirea bazată pe obiective a companiei. Înțelegerea situației curente a necesității competitivității (inclusiv a competitivității prin profit) prin productivitate se reflectă în:

  • alegerea și stabilirea țintelor de îmbunătățire a productivității pentru costurile fiecărei familii de produse (PFC);
  • înțelegerea în detaliu a fenomenelor, principiilor și parametrilor restrictivi ai productivității proceselor pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC);
  • stabilirea obiectivelor productivității proceselor pe termen scurt și mediu și lung și calcularea efectelor necesare curente (profitul cerut pentru fiecare PFC și per total companie).
Solicită mai multe detalii:

    Share: