Mediul economic actual oferă companiilor provocări noi și impune necesitatea regândirii consistente a afacerilor care să asigure o creștere viitoare sănătoasă prin îmbunătățirea continuă a activităților.

Din cauza intensificării competiției globale, companiile sunt mereu în căutarea unor modalități de îmbunătățire a productivității pentru a rămâne competitive. Îmbunătățirea productivității este aplicabilă în toate sectoarele și în toate tipurile de procese.

Cursuri 5S si Kaizen

5S – Workplace Organization & Visual Control: Pilonii unui loc de muncă Vizual și Sigur: in house, 2 zile

Prin acest training, la nivelul operatorilor și al echipelor de lucru, EXEGENS® vă poate ajuta să implementați 5S în organizația Dumneavoastră și să obțineți imediat creșteri în productivitate, în siguranța la locul de muncă și în moralul angajaților.

5S sunt inițialele a cinci cuvinte în limba japoneză (Seiri/ Sortare, Seiton/ Aranjare, Seiso/ Curățare, Seiketsu/  Standardizare, Shitsuke/ Permanentizare).

5S este activitatea fundamentală de îmbunătățire a activității pentru multe afaceri. 5S a fost recunoscută ca tehnica de bază pentru strategiile companiilor de clasă mondială (World Class Manufacturing). 5S nu se referă doar la curățarea locurilor de muncă, ci se referă la organizarea funcțională a locurilor de muncă, așadar munca poate fi făcută mai eficient, mai sigură și într-un mediu de lucru mai puțin frustrant.

Controlul vizual este un concept complementar tehnicii 5S, care ajută la susținerea programului de standardizare a locurilor de muncă, la eliminarea pierderilor și la creșterea performanțelor (KPI: PQCDSM sau Productivity, Quality, Cost, Delivery, Safety și Morale/ Motivation).

Sortare: Separați lucrurile de care aveți nevoie de cele de care nu mai aveți nevoie și păstrați la postul de muncă numai lucrurile de care aveți nevoie. Debarasați-vă de articolele care nu sunt necesare.

Ordonare: Așezați și identificați cu grijă articolele de care aveți nevoie. Desemnați un loc pentru fiecare lucru, astfel încât oricine să îl poată găsi. Puneți întotdeauna lucrurile la loc, în spațiile desemnate.

Curățenie: Faceți curățenie. Mențineți întotdeauna un loc de muncă curat și strălucitor. Identificați de ce se murdăresc lucrurile.

Standardizare: Deveniți un model de adeziune la standardele primilor 3S și încurajați-i și pe alții să le urmeze. Faceți reguli și proceduri pentru a promova un mediu de lucru plăcut, până ce primele 3S devin a doua natură a fiecăruia.

Susținere: Mențineți și aplicați primii 4S. Deveniți meticuloși în păstrarea și punerea lucrurilor în ordine și curățenie.

Principii și țintele de atins prin aplicarea unui program 5S sunt: simplificarea mediului de lucru, reducerea activităților care nu adaugă valoare, îmbunătățirea eficienței și eficacității, reducerea pierderilor, îmbunătățirea calității, îmbunătățirea siguranței la locul de muncă.

Cuprinsul training-ului
Ziua I

1) De ce sunt necesari cei 5S? 20 de atitudini ale angajaților români în cadrul proiectelor 5S. Introducerea în 5S. Viziunea, obiectivele și poziționarea 5S în companii. Organigrama companiei și 5S. Beneficiile 5S. Pregătirea managerială a unui program 5S. Controlul Vizual.

2) Descrierea sumară a celor 5S;

3) Descrierea detaliată a primului pilon 5S: Sortarea (pași; criterii de sortare pentru zonele productive, pentru birouri și pentru depozite;  Strategia Red-Tag în 6 pași; Studiu de caz etc.).

4) Descrierea detaliată a celui de-al doilea pilon 5S: Aranjarea (pași, codul de culori, 17 principii de ergonomie; aranjarea în zonele productive, în birouri (documente/ fișiere) și pentru depozite; Studiu de caz etc.).

Ziua II

5) Descrierea detaliată a celui de-al treilea pilon 5S: Curățarea (15 nevoi stringente; 3 faze pentru curațarea echipamentelor; 5 pași ai curățeniei; Exemplu de inspecții pe puncte de curățare etc.);

6) Descrierea detaliată a celui de-al patrulea pilon 5S: Standardizarea (nevoi pentru standardizare; 3 nivele pentru menținerea primilor 3S; Five-Minute 5S; checklist detaliat; checklist sumar pentru zonele productive – 25 de intrebari – și pentru zonele de birouri – 25 de intrebări; exemple de standarde – curațare, lubrefiere, inspecție etc.).

7) Descriere detaliată a celui de-al cincilea pilon 5S: Disciplina (15 nevoi; direcții de dezvoltare a disciplinei; strategii de susținere 5S; visual management etc.).

8) Desfășurarea programului 5S la nivel de firmă (proiecte inițiale și de menținere a sistemului).

Discuții libere. Exemple Video.

Cine ar trebui să participe: manageri, ingineri, supervizori de producție, facilitatori, șefi de echipă, maiștri, operatori.

5S – Implementarea și Gestionarea 5S & Control Vizual: in house, 1/2 zile

Cea mai bună cale de a învăța despre 5S este în cadrul unui workshop de implementare. Acesta poate implica un număr de mai mult de 18 persoane, împărțite în trei arii de proiecte separate. Punctul cheie este acela că cineva nu poate aplica 5S în locul de muncă al altuia. Cel puțin 60% dintre participanții la proiectele 5S ar trebui să fie membri ai ariilor de muncă avute în vedere. Aceștia pot fi asistați de către manageri, echipa tehnică etc. Modul de abordare a 5S este lucrul în echipe.

De obicei 5S este utilizat ca o introducere a conceptelor Lean și TPM în funcție de natura ariei de lucru.

Echipele sunt introduse în concepte și tehnici ale 5S și a evaluării performanțelor prin 5S Audit pentru ariile de muncă avute în vedere și se dezvoltă planul de îmbunătățiri 5S pentru prezentarea către management.

De asemenea, echipele vor fi simula Sortarea Inițială (Red Tagging), Stabilirea Locațiilor și Limitelor în ariile lor de muncă și vor începe dezvoltarea managementului vizual.

Toate activitățile desfășurate vor fi prezentate managementului și se vor prezenta beneficiile pentru a se asigura înțelegerea și suportul deplin din partea top managementului în implementarea cu succes a programului 5S. EXEGENS poate furniza sprijin pentru facilitatori și pentru echipe.

Avantajele 5S:

 1.  Zero risipă.
 2.  Zero accidente.
 3.  Zero defectări.
 4.  Zero defecte.
 5.  Zero setări.

Cuprinsul training-ului:

 • Pasul 1 – Pregătirea organizației pentru adoptarea 5S

 • Pasul 2 – Programați activitățile Kaizen în interiorul celulelor individuale de lucru

 • Pasul 3 – Menținerea zonei de lucru 5S

Cine ar trebui să participe: manageri – ingineri, supervizori de producție, manageri aprovizionare, operatorii.

5S & Control Vizual pentru Birouri: in house, 2 zile

Activitățile de birou și de servicii reprezintă în ziua de azi un izvor important al potențialelor surse de îmbunătățire a productivității companiilor din orice colț al lumii. Deși activitățile administrative și din birouri decid 60% din costurile unui organizații, de cele mai multe ori acestea sunt considerate ca fiind mai puțin importante decât departamentele cele direct productive. Mai mult, 80% dintre costuri sunt deja stabilite încă din faza de cercetare-dezvoltare-proiectare a noilor produse. Fază care în mare parte se află în birourile companiilor în diverse departamente.

Pentru a crește productivitatea și a atinge organizarea Lean, activitățile din birouri trebuie să acorde tot sprijinul operațiunilor productive pentru a elimina pierderile.

5S pentru birouri atacă în mod direct timpii lungi de răspunsuri, serviciile de calitate redusă către clienți, problemele de calitate ale clienților, crizele de management și costurile ascunse.

EXEGENS® oferă o abordare sistematică a 5S-ului pentru birouri furnizând pas cu pas detaliile de implementare și aplicare. Această abordare a 5S pentru birouri include formulare, foi de lucru, checklist-uri, forme de audit și fotografii pentru a prezenta într-un mod prietenos valorile 5S în vederea implementării.

Cuprinsul training-ului 5S pentru birouri (5S for Office)

 1. Despre 5S
 2. De ce este necesar 5S în birouri?
 3. Despre pierderile din birouri.
 4. Pregătirea proiectului (20 de pași)
 5. Analiza zonelor
 •  S1 – Sortarea (Seiri / Sort)
 • S2 – Aranjarea (Seiton / Set in order)
 • S3 – Curățare (Seiso / Shine)
 • S4 – Standardizarea (Seiketsu / Standardizing)
 • S5 – Permanentizarea (Shitsuke / Sustain)

Cine ar trebui să participe: manageri, operatori la birou.

5S pentru Management: in house, 1 zi

Prin acest training, EXEGENS® ajută managementul firmei Dumneavoastră să înțeleagă implicațiile unui program 5S din punct de vedere managerial. Afirmația cardinală de la care se pleacă este: fără sprijinul total al Top Managementului, programul 5S nu există.

Obiectivele training-ului sunt:

 1. Explicarea obiectivelor 5S privind pierderile, organizarea locurilor de muncă, calitatea, siguranța și sănătatea la locul de muncă și performanțele operaționale;

 2. Explicarea conexiunilor dintre obiectivele afacerii Dumneavoastră și programul 5S;

 3. Oferirea imaginii pentru fiecare pas al programului 5S;

 4. Prezentarea de exemple și analiza avantajelor 5S;

 5. Discutarea principalelor rezistențe ale angajaților privind implementarea programului 5S;

 6. Discutarea punctelor cheie de succes a programului 5S;

 7. Prezentarea documentelor manageriale ale programului 5S.

Prin această prezentare, Managementul firmei Dumneavoastră va:

 1. avea o imagine globală asupra proiectului 5S;

 2. putea crea o cultură și un leadership 5S și apoi Lean/TPM;

 3. avea o vizibilitate în afacere atât înainte, cât mai ales după programul 5S.

Cuprinsul training-ului 5S pentru Management:

 1. Viziunea și obiectivele fundamentale ale 5S;
 2. Metodologia și documentele 5S;
 3. Desfășurarea programului 5S la nivel de firmă;
 4. Sistemul de raportare managerială 5S;
 5. Studii de caz;
 6. Recomandări pentru management pe parcursul programului 5S;
 7. Abordarea îmbunătățirii continue;
 8. După 5S.

Cine ar trebui să participe: top managementul, facilitatori, manageri.

5S – Formulare, Master Plan, Autoevaluare/ Liste de verificare, Formulare de Audit: in house, 1 zi

Prin acest workshop EXEGENS® vă ajută să vă adaptați documentele de lucru 5S în funcție de specificul activității firmei Dumneavoastră.

Noi va propunem prezentarea și adaptarea la specificul firmei Dumneavoastră a următoarelor materiale ajutătoare:

 • Master Plan de implementare a 5S în 20 de pași;

 • Fișe de post: sarcinile pentru fiecare membru al echipei 5S;

 • Adaptarea documentelor de lucru 5S (33 de formulare – inclusiv Registrul Red Tag și Formularul 8D);

 • Self Assessment /Checklist pentru fiecare zonă 5S;

 • Formularele de Audit (inclusiv pentru Office)

Prin această documentație oferită de către EXEGENS® firma Dumneavoastră are o abordare sistematică a programului 5S, având în fiecare pas documentele de lucru necesare unei implementări de succes.

Cuprinsul training-ului

 • Ce documente de lucru sunt necesare într-un proiect 5S?

 • De ce avem nevoie de un Master Plan?

 • Programul 5S: Cine face? Ce face? Când face? Unde face? Cu ce face? Cum face?

 • Standardizarea muncii prin 5S.

 • Documentele necesare pentru fiecare S:

 1. S1 – Sortarea/ Seiri/ Sort;
 2. S2 – Aranjarea/ Seiton/ Set in order;
 3. S3 – Curățare/ Seiso/ Shine;
 4. S4 – Standardizarea/ Seiketsu/ Standardizing;
 5. S5 – Permanentizarea/ Shitsuke/ Sustain.

Cine ar trebui să participe: top managementul, facilitatori, manageri, operatori.

5S for Safety: in house, 1-2 zile

Prin acest training, EXEGENS® vă ajută să implementați 5S pentru sistemul de siguranță și sănătate a muncii. Noi furnizăm metoda de implementare pas cu pas și toate instrumentele și documentele ajutătoare. Sistemul 5S for Safety prin EXEGENS®, ca o importantă dimensiune a productivității în general, nu numai a productivității muncii, răspunde la întrebarea: Cum poate 5S să fie utilizat pentru a îmbunătăți siguranța la locul de muncă?

Prin 5S, prin controlul și prevenirea accidentelor, se pot rezolva mai mult de 60% din problemele de siguranță de la locul de muncă.

EXEGENS® a conceput responsabilitățile pentru asigurarea Safety pentru toate persoanele implicate în programul 5S, de la General Manager la Project Team.

Cuprinsul training-ului 5S for Management:

 1. Despre 5S pentru Safety;

 2. Conceperea planului pentru Safety;

 3. Formarea echipelor pentru Safety și Action Plan;

 4. Performanțele pentru Safety (Safety Audit/Visual Control);

 5. Identificarea și analiza cauzelor pentru problemele de Safety;

 6. One-Point Lesson pentru Safety (Best Practices);

 7. Standardizarea pentru Best Practices in Safety.

Cine ar trebui să participe: top managementul, facilitatori, manageri, operatori.

Kaizen în Birouri, Servicii și Mediile Tehnice: in house, 1 zi

Prin acest training, EXEGENS® vă ajută să abordați îmbunătățirile din companie. KAIZEN (Continuous Improvement) este termenul Lean Manufacturing care a fost utilizat inițial ca element cheie la TPS (Toyota Production System). Ulterior KAIZEN, împreună cu alte instrumente LEAN, cum ar fi TPM, a fost dezvoltat de către JIPM (Japanese Institute of Plant Maintenance). De obicei, KAIZEN descrie mediile de afaceri unde companiile și grupurile de lucru individuale pro-active lucrează pentru a îmbunătăți procesele. KAIZEN este un cuvânt în limba japoneză care înseamnă Îmbunătățire Continuă (Continuous Improvement sau Transforming Value). KAIZEN este complementar cu alte tehnici de imbunătăţire cum ar fi: CEDAC (Cause and Effect Diagram with Addition of Cards) şi 5Why Analysis.

Ca filozofie, cheia tehnicii KAIZEN este implicarea tuturor angajaților în realizarea de proiecte de îmbunătățire. Aceste îmbunătățiri sunt rezultate uneori din Schemele de sugestii (Suggestion Schemes / Kaizen Teian) sau din munca grupurilor mici (Quality Circles). Adoptarea KAIZEN în contextul afacerilor implică crearea unei culturi pentru susţinerea continuă a îmbunătăţirilor pentru eliminarea pierderilor din sistemele şi procesele afacerilor în concordanţă deplină cu cerinţele clienţilor. KAIZEN se obţine cu ajutorul oamenilor. KAIZEN nu este o abordare tehnică. De exemplu, KAIZEN pentru manageri reprezintă alocarea a 50% din timp pentru îmbunătăţiri.

Esenţa proiectelor KAIZEN este înţelegerea situaţiei curente şi a nivelului următor al îmbunătăţirii. Dacă nivelul următor al îmbunătăţirii este un nivel considerat ridicat, nivel impus de către piaţă, atunci proiectul KAIZEN devine proiect KAIKAKU. KAIKAKU este schimbarea rapidă şi radicală. KAIKAKU este diferit de KAIZEN care face schimbări mici şi sigure, din aproape în aproape. KAIKAKU este revoluţionar în timp ce KAIZEN este evoluţionar.

Ca principiu, KAIZEN are două elemente esenţiale: îmbunătăţirea-schimbarea în mai bine (improvement/ change for the better) și continuitatea (ongoing/ continuity).

EXEGENS® poate ajuta Managementul Companiei Dumneavoastră să înțeleagă abordarea KAIZEN și să dezvolte un plan de implementare. Totodată putem oferi sprijin facilitatorilor, grupurilor de lucru și auditorilorKAIZEN.

EXEGENS® mai poate oferi, pe lângă acest training, un workshop de implementare pentru implementarea practică a abordării KAIZEN prin începerea analizelor ariilor de lucru şi a planului de îmbunătăţiri.

Cuprinsul training-ului:

1) Țintele și obiectivele Kaizen (principii Lean și principii Kaizen);
Caracteristicile și principiile KAIZEN (concepte, Gemba, Gembutsu, Genjitsu, Muda, Mura, Muri etc.); ce presupune un eveniment Kaizen, logistică necesară, plan de comunicare).

2) Structura unui eveniment KAIZEN – 12 pași (proiectarea, testarea și implementarea îmbunătățirilor – Ciclul Deming (PDCA); 4M/6M, 5S, SMED, POKA YOKE, TPM.

3) Susținerea Kaizen (sistemul de sugestii intern – KAIZEN TEIAN).
Crearea culturii Kaizen.
Discuții libere. Exemplu Video.

OBS: Training-ul are în componenţă documente Excel ajutătoare pentru fiecare pas. 

Cine ar trebui să participe: manageri, ingineri, supervizori de producție, facilitatori, șefi de echipă, maiștri, operatori.

Cursuri Lean Overview

Lean Management: in house, 2 zile

Mediul economic actual oferă companiilor provocări noi și impune necesitatea regândirii consistente a afacerilor care să asigure o creștere viitoare sănătoasă prin îmbunătățirea continuă a activităților.

Sistemul de management Lean este recunoscut la nivel mondial ca fiind cel mai bun model de abordare a strategiilor companiilor. Companii din toate industriile, indiferent de mărime, utilizează cu succes această metodologie pentru a crea un mediu de lucru disciplinat, bazat pe munca în echipă, pe îmbunătățirea continuă a fluxurilor pentru a asigura și a susține obiectivele companiei.

Avantajele demonstrate ale Lean Management:

 • Reducerea timpilor din procese
 • Reducerea pierderilor
 • Reducerea costurilor
 • Reducerea nivelului de stocaj
 • Extinderea capacităților
 • Îmbunătățirea calității
 • Creșterea vânzărilor
 • Îmbunătățirea loialității clienților
 • Îmbunătăţirea veniturilor şi a marjelor de profit
 • Creșterea capacităților de auto-finanțare

Pentru companii, training-ul Lean Management prin Exegens® oferă șansa de a îmbunătăți modul de abordare a strategiilor, a problemelor curente și de a forma manageri care să faciliteze îmbunătățirea continuă.

Din perspectivă individuală, programul de training Lean Management poate spori şi accentua cunoștințele și abilitățile dumneavoastră de îmbunătăţire continuă a proceselor de afaceri, adaptabilitatea la cerințele de performanță profesionale actuale și creșterea oportunităților de dezvoltare a carierei.

Cuprinsul training-ului:

Ziua I

 1. Performanța, activitatea managerului și îmbunătățirea continuă;

 2. Îmbunătățirea continuă & inovația; LEAN – istoric și privire de ansamblu;

 3. Strategia Lean; Management Branding (concept Exegens®); Balanced Scorecard; Hoshin Kanri;

 4. Lean Accounting: Target Costing; Cost Deployment; Kaizen Costing;

 5. Metode de bază Lean: 5S; Management vizual; Standardizarea (Exemplu/ Discuție – organizarea unui depozit);

 6. Metode de bază Lean: Tehnici de rezolvare a problemelor;

 7. Metode de bază Lean: Creșterea valorii adăugate: Valoare adăugată vs. pierderi; Cei 3M: Muri – Mura – Muda; Cei 3G: Gemba – Gembutsu – Genjitsu; Exemple.

Ziua II

 1. Abordarea Lean pe bază de proces: Fluxul unui proces; Trasarea Fluxului Valorii (Value Stream Mapping – VSM);

 2. Metode avansate Lean: Mentenanață Total Productivă (Total Productive Maintenance – TPM; OEE – Overall Equipment Effectiveness; Mentenanța Autonomă; Kobetsu Kaizen; SMED),  Just in time – JIT; Calitatea pe primul loc (D-FMEA/P-FMEA; Poka Yoke; Control Plan; Statistic Process Control);

 3. Procesul de implementare: Sistemul de sugestii; Lucrul pe proiecte de îmbunătățire; Indicatori Lean; Cultura și Structura Companiei;

 4. 20 de atitudini ale angajaților români în cadrul proiectelor LEAN;

 5. Greșeli obișnuite întâlnite în cadrul companiilor care pornesc în ”Călătoria LEAN”;

 6. Prezentări video: Lean Manufacturing și 5S;

 7. Concluzii, întrebări și răspunsuri libere.

Cine ar trebui să participe: manageri și operatori din aprovizionare, manageri și operatori din producție, operatori magazie, manageri și operatori din vânzări, manageri și specialiști de resurse umane, manageri și specialiști din controlling, manageri și specialiști din calitate, manageri și specialiști IT, manageri și specialiști din logistică, top management etc.

Lean Manufacturing: in house, 2 zile

Acest workshop este o introducere ideală în Lean Manufacturing. Participanților li se explică principiile, elementele și tehnicile de bază. Lean Manufacturing sau Continuous Improvement este abordarea producției bazată pe Sistemul de Producție Toyota (Toyota Production System). Lean Manufacturing se concentrează pe eliminarea pierderilor din procesele de producție. Prin acest sistem fluxul de bunuri, având un ritm predeterminat de clienți, creează minimum de stocuri.

Principii:

 1. Specificarea valorii din punctul de vedere al consumatorului.

 2. Identificarea tuturor pașilor din Value Stream pentru fiecare produs sau familie de produse și eliminarea oricărui pas, oricărei acțiuni sau a oricărei practice care nu creează valoare.

 3. Aranjarea pașilor rămași din procese, care creează valoare, în strânsă legătură unii cu alții pentru a satisface clienții în mod continuu.

 4. După ce fluxul a fost introdus în organizație, lăsați clienții să pună valoarea prin activitățile care le impun.

 5. Principiile anterioare trebuie să aibă transparență totală, acordați posibilitatea managerilor și echipelor de lucru să elimine viitoarele pierderi urmărindu-se îmbunătățirea continuă.

Cuprinsul training-ului:

Ziua I

 1. Performanța, activitatea managerului și îmbunătățirea continuă;

 2. Îmbunătățirea continuă & inovația; LEAN – istoric și privire de ansamblu;

 3. Strategia Lean; Management Branding (concept Exegens®); Balanced Scorecard;

 4. Lean Accounting: Target Costing; Conversion Costs; Kaizen Costing;

 5. Metode de bază Lean: 5S; Management vizual; Standardizarea (Exemplu/ Discuție – organizarea unui depozit);

 6. Metode de bază Lean: Tehnici de rezolvare a problemelor;

 7. Metode de bază Lean: Creșterea valorii adăugate: Valoare adăugată vs. pierderi; Cei 3M: Muri – Mura – Muda; Cei 3G: Gemba – Gembutsu – Genjitsu; Exemple.

Ziua II

 1. Abordarea Lean pe bază de proces: Fluxul unui proces; Trasarea Fluxului Valorii (Value Stream Mapping – VSM);

 2. Metode avansate Lean: Mentenanață Total Productivă (Total Productive Maintenance –  TPM; OEE – Overall Equipment Effectiveness, Mentenanța Autonomă, Kobetsu Kaizen, SMED),  Just in time – JIT, Calitatea pe primul loc; D-FMEA/P-FMEA, Poka Yoke;

 3. Procesul de implementare: Sistemul de sugestii; Lucrul pe proiecte de îmbunătățire; Indicatori Lean; Cultura și Structura Companiei;

 4. 20 de atitudini ale angajaților români în cadrul proiectelor LEAN;

 5. Greșeli obișnuite întâlnite în cadrul companiilor care pornesc în ”Călătoria LEAN”;

 6. Prezentare video: Lean manufacturing la o companie;

 7. Concluzii și sesiune de evaluare a participanților: întrebări și răspunsuri libere.

Cine ar trebui să participe: manageri – ingineri, supervizori de producție, top manageri, operatorii, CFO.

Lean Strategy: in house, variabil

Suportul Top Managementului și înțelegerea deplină a principiilor Lean sunt cruciale pentru îmbunătățirea ulterioară a proceselor.

EXEGENS poate lucra alături de managementul companiilor pentru a asigura o asistență consistentă pentru înțelegerea succesiunilor îmbunătățirilor continue prin tehnicile Lean. Noi vă putem ajuta în dezvoltarea Master Planului individual, în funcție de specificul proceselor organizației Dumneavoastră.

Totodată, vă putem audita proceselor curente din afacerea Dumneavoastră. Prin acest audit vă putem oferi o evaluare asupra situației curente și asupra pașilor următori de urmat pentru a asigura îmbunătățirea continuă.

Cine ar trebui să participe: top manageri, manageri aprovizionare, supervizori.

Lean Accounting: in house, 3 zile

Acest workshop este o introducere ideală în Lean Accounting. Lean Accounting este termenul utilizat de către contabilitățile companiilor care necesită controlul și măsurarea proceselor de management pentru a sprijini ”gândirea Lean”. ”Gândirea Lean” este abordarea întregii companii din punct de vedere exclusiv al punctului de vedere al clientului, dezvoltând-se un sistem suplu de răspuns imediat la semnalele pieței (clienți, furnizori și competitori).

Multe companii abordează practici Lean, dar, la nivelul contabilității nu se întreprind prea multe. Contabilitatea acestor companii, care este o contabilitate bazată pe volum și inflexibilă, rămâne total neadaptată la cerințele reale ale afacerii. În aceste condiții sistemul contabil de planificare, de control, de raportare și de ajustare a afacerilor prin contabilitate este un sistem neadaptat. De fapt se întreprind acțiuni de ajustare în contabilitate de cele mai multe ori mult prea târziu, când banii deja s-au pierdut. Dar, în realitatea practică, managerii iau decizii operaționale și tactice fără a ține cont de sistemul de raportare tradițional contabil, iar utilitatea sistemului de contabilitate managerială (costuri și bugete) are destul de mult de suferit. În mod natural, apar întrebările: ”…unde sunt banii din Lean….? sau ”cum se comporta sistemul meu de costuri când se reduc pierderile?” sau ”cum se măsoară performanțele după ce îmbunătățirile au început să se facă?”. Adică, dacă se elimină unele pierderi care este valoarea în bani a acestora, atât la nivelul cheltuielilor cât și la nivelul veniturilor. În cele mai multe cazuri nu se cunosc răspunsurile la aceste întrebări, mai ales la nivel de cost variabil bugetar și la nivel de cost indirect pe produs.

EXEGENS® prezintă pas cu pas metoda de transformare a funcției financiar-contabile a companiilor pentru a susține abordarea Lean. EXEGENS® prezintă studii de caz, exemple și foi de lucru practice pentru fiecare pas al metodei de transformare Lean, după mulți ani de studiu și prin aplicarea practică la clienți (din toamna anului 1995).

Cuprinsul training-ului:

 1. De ce este important de aplicat Lean Accounting?

 2. Marketing-ul și Lean Accounting.

 3. Eliminarea pierderilor și sistemul financiar-contabil.

 4. Managementul Value Stream Mapping (VSM).

 5. Vânzările, operațiunile și planificarea financiară în Lean.

 6. Activity Based Costing (ABC / ABM).

 7. Value Stream Costing și măsurarea performanțelor.

 8. Calcularea costului pe produs.

 9. Target costing.

 10. Kaizen costing.

 11. Theory of Constraints.

 12. Diagnosticul Lean accounting – indicatori de performanță.

Cine ar trebui să participe: CFO, Controlleri, personalul din contabilitate și top managementul care utilizează indicatori financiari-contabili pentru controlul proceselor lor și pentru a sprijini implementarea Lean.

Quick Changeover (SMED): in house, 2 zile

Prin acest training SMED (“Single Minute Exchange of Die”), EXEGENS® vă ajută să vă îmbunătățiți tehnica practică de reducere a timpilor de schimbare a fabricației pentru procese sau pentru un produs. Cuvântul ”single” – ”singur” se referă la o singură cifră pentru minute de schimbare, adică sub zece. În multe companii industriale, datorită cerințelor care vin din piață, se consumă multe ore pentru schimbări de matrițe, scule, dispozitive, etc. Acest timp este principala barieră care stă în fața flexibilității dorite de client, care duce la crearea de stocuri în curs în principal, la formarea ”locurilor înguste” cu impact asupra uniformizării activităților, la neutilizarea la capacitatea optimă a utilajelor, la inactivitatea temporară a angajaților, etc. Schimbarea este procesul care include toate operațiile necesare de la oprirea fabricației produsului de tip A până la obținerea primului produs calitativ bun de tip B.

Prin tehnica SMED, timpul se comprimă pentru schimburile lungi din liniile de producție sau chiar din celulele de producție. Astfel, se ajunge la schimbări pentru care în trecut se alocau ore la schimbări care prin tehnica SMED să consume doar câteva minute sau chiar secunde. Tehnica SMED a fost concepută inițial pentru mediul de afaceri industrial de către Mr. Shigeo Shingo.

În ziua de azi, ca toate tehnicile Lean, SMED poate fi aplicat pentru toate procesele de afaceri pentru a asigura schimbări, adaptări rapide la cerințele pieței. În prezent, în lume, multe companii utilizează tehnica SMED pentru a fi în stare să ofere clienților un nivel de calitate ridicat, produse cu un preț bun și cu livrări rapide.

Avantajele SMED:

 • Susținerea loturilor cu volume mici impuse de către clienți;

 • Reducerea defectelor;

 • Asigurarea fluxului continuu (continuous flow);

 • Reducerea timpului pentru livrări;

 • Reducerea costurilor și a costului cu stocajul în special;

 • Creșterea calității;

 • Creșterea productivității;

 • Creșterea competitivității;

 • Creșterea profitabilității;

 • Creșterea satisfacției clienților.

Cuprinsul training-ului:

 1. Necesitatea SMED

 2. Termeni și concepte

 3. Pașii de bază în organizarea schimbărilor

 4. SMED – Etapa I: Schimbarea matriței într-un minut (exemple practice)

 5. SMED – Etapa II: Schimbarea matriței într-un minut (exemple practice)

 6. SMED – Etapa III: Schimbarea matriței într-un minut (exemple practice)

 7. Analiza rezultatelor tehnicii SMED

 8. Planul de implementare și analiza pierderilor

 9. Șapte reguli de aur SMED

 10. Panoul Proiectului de Îmbunătățire a procesului de schimbare – kaizen.

Cine ar trebui să participe: directori de producție, ingineri industriali, ingineri de proces.

Continuous Flow, One piece flow, Kanban, Pull Production, Just In Time: in house, 1 zi

Prin acest training de Continuous FLOW Processing (koutei no nagare ka), EXEGENS® vă ajută să înțelegeți importanța realizării în mod continuu a bunurilor și serviciilor (continuous flow) pentru a elimina stagnarea muncii în/între pașii proceselor, reducând ”lead time-ul” cerut de către clienți și prin utilizarea la minim a resurselor (lead time: timpul dintre acceptarea unei comenzi până la încărcarea/livrarea bunului sau serviciului către client și timpul actual al producției/ activității). ”Cycle Time” trebuie să fie echilibrat pentru fiecare operațiune din procese. (”cycle time”: timpul de producție ”cycle time” este adesea confundat cu timpul de producție ”lead time”. ”Cycle time” este timpul care este luat pentru a face orice activitate repetitivă particulară). Managementul din toate firmele nu dorește să aibă întreruperi de activitate neprogramate.

Participanții la acest training vor învăța cum să elimine pierderile din orele de muncă din procesele în care sunt implicați. Se vor explica căile de observare, modul de colectarea datelor, tipuri de analiză a datelor și modul de concepere a unui flux de activitate mai eficient. Fluxul continuu este obiectivul de bază al sistemului Lean: de a avea un flux de materiale constant de-a lungul organizației și de a întâlni exact nevoia pieței cu un nivel foarte redus de stocuri în curs de execuție (WIP stocks).

De obicei, Continuous Flow este utilizat pentru a face referire la organizarea celulară One Piece Flow (Cellular Manufacturing), respectând principiile producției trase din piață (Pull Production) și a sistemului JIT (Just-In-Time) și aplicând principiile de îmbunătățire continuă –   Kaizen. Instrumentele de bază sunt: standardizarea muncii (Standard Work), identificarea pierderilor (Identifying Waste), tabele privind capacitățile proceselor (Process Capacity Tables), proiectarea Takt Time și analiza scenariilor privind diferite volume utilizate în celule. Celulele sunt conectate între ele prin Kanban/Kanban Control (etichete) pentru a oferi un flux continuu de-a lungul proceselor.

Cuprinsul training-ului:

 1. Activitățile cu valoare și activitățile fără valoare.

 2. Ce este organizarea celulară?

 3. Elemente de bază în proiectarea celulelor.

 4. Conceptul de activitate ”trasă” din piață.

 5. Implementarea și Conducerea Pull Production.

 6. Extinderea Pull Production la nivelul furnizorilor (Lean Supplier Management).

 7. Organizarea celulară și Mentenanța Autonomă (Autonomous Maintenance).

 8. Continuous Flow- Activity Boards și One Point Lesson.

 9. Îmbunătățirea continuă și standardizarea prin Just In Time.

 10. Ce este kanban?

 11. Funcții, roluri și tipuri de kanban.

 12. Proiectarea kanban, circuitul kanban și îmbunătățirea continuă prin kanban.

Cine ar trebui să participe: directori de producție, ingineri industriali, ingineri de proces, manageri de departamente.

Mistake Proofing (Poka Yoke): in house, 1 zi

Prin acest training de Mistake Proofing (Poka Yoke, pronunțat ”POH-kah YOH-kay”), EXEGENS® vă ajută să înțelegeți cum se pot elimina toate erorile și defectele ce pot apărea în fluxul de producție. Poka Yoke este tehnica de asigurare a calității dezvoltată de către Shigeo Shingo (anii 1960) în companiile japoneze. Termenul ”poka yoke” vine din limba japoneză astfel: ”poka” (greșeli neprevăzute/inadvertent mistake) și ”yoke” (prevenire). Poka Yoke se utilizează cel mai frecvent în mediile industriale.

Poka Yoke este aplicabil oriunde ceva nu merge cum trebuie. Este o tehnică, un instrument, care poate fi utilizat în: producție, servicii, administrativ, tranzacții.

Poka Yoke este calea de a detecta în mod simplu, robust și fără dificultate defectele și erorile din companie. Ideea esențială a ”poka yoke” este proiectarea proceselor, cu dispozitive ajutătoare, astfel încât erorile să fie imposibil de făcut sau aceste să fie detectate și corectate ușor.

O caracteristică de bază a sistemului poka yoke este distincția dintre eroare și defect. Erorile sunt cu sutele într-o organizație dar de cele mai multe ori ele atrag defectele ”suportate” de către clienți. Într-o companie pot exista sute de dispozitive inginerești ajutătoare care să prevină erorile și aproape implicit defectele. Dispozitivele poka yoke (poka-yoke devices) se pot împărți în două mari categorii: de prevenție și de detecție.

Cuprinsul training-ului:

 1. Definirea poka yoke
 2. Eroare vs. Defect
 3. Analiza tipurilor de erori umane
 4. PDCA – abordarea erorilor
 5. Statistical Quality Control (SQC)
 6. Metoda poka yoke – exemple
 7. Poka yoke – formularul de lucru
 8. Pașii de implementare poka yoke.

Cine ar trebui să participe: directori de producție, ingineri mentenanță, ingineri industriali, ingineri de proces, manageri de departamente.

Problem Solving: in house, 2 zile

Prin acest training de Problem Solving, EXEGENS® vă oferă abordarea tehnicilor, a instrumentelor de bază, a pașilor în rezolvarea problemelor și studii de caz pentru a putea analiza problemele manageriale operaționale, tactice și strategice din compania Dumneavoastră. Din punctul nostru de vedere, etapa de formare a echipei care analizează problema este etapa esențială pentru a rezolva o problemă.

Prin acest training, se oferă dezvoltarea unui limbaj comun și o structură comună de rezolvare a problemelor atât în cadrul companiei Dumneavoastră cât și în cadrul relațiilor cu furnizorii și cu clienții pentru a se interveni în cel mai scurt timp pentru rezolvarea problemei. Globalizarea creează o puternică presiune la nivel de competitivitate și implicit productivitate, presiune care impune o flexibilitate/adaptabilitate permanentă a companiilor. Flexibilitatea impune schimbare. Schimbarea impune apariția diferitelor tipuri de probleme la toate nivelele unei companii. Așadar o problemă reprezintă o deviație de la nivelul de performanță prestabilit. Obiectivul în găsirea soluțiilor la probleme este identificarea cauzelor pertinente. Participanții la acest training vor dobândi abilități puternice de rezolvare a problemelor și de leadership.

Cuprinsul training-ului:

Prima parte a sesiunii:

 • Ce este o problemă?

 • Potențialele capcane în rezolvarea problemelor.

 • Ce este A3?

 • A3 și ciclul PDCA.

 • Definirea unei probleme.

 • Diferențele dintre tipurile de probleme (soshi, kaizen și iji).

 • Probleme intermitente şi recurente.

A doua parte a sesiunii:

 • Selectarea corectă a problemelor.

 • Echipele de rezolvare a problemelor.

 • Pașii de abordare a conflictelor în proiectele de rezolvare a problemelor.

 • Abordarea problemelor cu exemple (background, standarde, culegerea datelor relevante, situația curentă, discrepanțe, măsurători, justificări).

Partea a treia a sesiunii:

 • Target (diferența dintre target și obiective, exemple);

 • Teme (categorii generale de teme – exemple);

 • Analiza cauzelor (5-Why, Procesul de analiza cauzelor – exemple, determinarea rădăcinei cauzelor, lista detaliată a factorilor cauzali; exerciții – 5Why);

 • Contramăsuri (selectarea contramăsurilor corecte, evaluarea contramăsurilor – eficacitatea, fezabilitatea, impactul; selectarea contramăsurilor – exemple; implementarea – cei 3C ai succesului, crearea planului, comunicarea planului, realizarea planurilor – evaluarea, atribuirea, responsabilitatea);

 • Follow-up.

Partea a patra a sesiunii:

 • Tehnici de rezolvare a problemelor (Brainstorming; 8-D Problem Solving; 4- 6 M’s; Cause-Effect Diagram/Fishbone diagram; Colectarea și înregistrarea datelor; Bar Charts; Histogram; Scatter Charts; Pie Charts; Pareto Charts; Process Capability și Control Charts).

Partea a cincea a sesiunii:

 • Discutarea a 1-2 exemple practice A3.

Cine ar trebui să participe: top managementul, ingineri mentenanță, angajați  în departamentul de aprovizionare, angajați  în departamentul de desfacere, angajați  în departamentul de depozitare, angajați  în departamentul de calitate, ingineri industriali, ingineri de proces, manageri de departamente, operatori.

Cursuri Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance (TPM): in house, 3 zile

Prin acest training de Total Productive Maintenance (TPM), EXEGENS® vă oferă abordarea Total Productive Maintenance (TPM) a cărui obiectiv este creșterea eficienței echipamentelor și implicit a fiecărei piese a echipamentelor.

TPM se poate considera ca fiind “Medicina pentru mâini și echipamente“. Mai exact este un program complet de mentenanță. Scopurile TPM sunt de a îmbunătăți productivitatea, de a îmbunătăți timpii de lucru și de a crește moralul și satisfacția angajaților. TPM este un concept inovativ japonez și se poate spune că a început în 1951 când mentenanța preventivă a fost introdusă in Japonia. Total Productive Maintenance (TPM) este mentenanța executată de către toți angajații organizați în grupuri mici. TPM are două mari obiective: zero căderi de echipamente (zero breakdowns) și zero defecte (zero defects). Aceste obiecte îmbunătățesc procentele de productivitate ale echipamentelor și reduc costurile. Totodată, se reduc costurile cu stocajul pieselor de schimb.

Obiectivele TPM: evitarea risipei la schimbările rapide ale mediului economic (competitori, furnizori și cerințe clienți), realizarea rapidă a produselor fără reducerea calității, producție cu loturi cantitative mici la cel mai scurt timp posibil, reducerea costurilor, mărfurile trimise la clienți să nu aibă defecte.

Rezultatele statistice ale TPM: îmbunătățirea productivității cu 50%, 2) reducerea breakdowns 1-100 sau 1-150, 3) reducerea numărului de defecte 1-10, reducerea reclamațiilor de la clienți, reducerea costurilor cu mentenanța cu 30%, reducerea produselor în curs de execuție cu 50%, reducerea costului cu energia electrică cu 30%, accidente zero, poluare zero, creșterea numărului de sugestii ale propriilor angajați de 10 ori.

 

Tipuri de mentenanță: breakdown maintenance, preventive maintenance – periodic maintenance (Time Based Maintenance – TBM) și predictive maintenance), corrective maintenance, maintenance prevention

Cei 9 piloni TPM:

 1. Kobetsu Kaizen: proiecte kaizen pentru identificarea și reducerea celor 16 categorii de pierderi cu scopul de creștere OEE și a productivității muncitorilor.

 2. Mentenanță autonomă: prin 7 pași de Jishu Hoyen (mentenanță autonomă) pentru a realiza conceptul “mașina mea”.

 3. Mentenanță planificată: se concepe planul general pentru a se ajunge la zero opriri a mașinilor.

 4. Mentenanța calității: eliminarea pierderilor cronice cu ținta zero defecte.

 5. Faza inițială a echipamentului/Controlul produsului: crearea arhivelor pentru mentenanța planificată pentru a elimina pierderile încă din faza inițială.

 6. Training: conceperea de programe de instruire tehnică la locul de muncă pentru dezvoltarea îndemânărilor muncitorilor.

 7. TPM în birouri: mentenanța autonomă în birouri și Kobetsu Kaizen pentru eliminarea muncii “fără rost” din birouri (care nu adaugă valoare).

 8. Siguranță, Sănătate &Mediu: conceperea de proiecte Kaizen în acele zone periculoase pentru a aduce accidentele și poluarea la zero.

 9. Satisfacerea clienților: crearea de “loss tree” pentru clienți pentru a reduce la zero reclamațiile (target costing pentru NPD).

Cuprinsul training-ului:

Ziua I

 1. Introducere în TPM: Relații ale TPM cu TQM și TPS; Probleme în implementarea TPM – 12 pași ai implementării.

 2. Ținte; Organizarea TPM – Comitete și Master Plan: 16 Pierderi majore și OEE (pierderile din timpul activităților de producție).

 3. Cei 8 Piloni ai TPM.

 4. Pilonul 1 – OEE și Kobetsu Kaizen (Focused Improvements): Ciclul PDCA și cei 12 Pași din Kobetsu Kaizen pentru abordarea celor 16 pierderi majore din zona de producție.

Ziua II

 1. Pilonul 2 – Autonomous Maintenance: 7 pași de Mentenanță Autonomă; Planul de Dezvoltare pentru Mentenanță Autonomă (Jishu-Hozen Development Plan); One-Point Lessons.

 2. Pilonul 3 – Mentenanță Planificată (Planned Maintenance): Diagnoza și eliminarea căderilor (breakdowns); Parametri de performanță pentru Mentenanța Planificată; Clasificarea Echipamentelor; Costul mențenanței.

 3. Pilonul 4 – Mentenanța Calității (Quality Maintenance): 0 defecte; Activitățile Quality Maintenance; 10 pași ai Mentenanței Calității (Hinshitsu-hozen); QA Matrix; Determinarea condițiilor 4M; Identificarea punctelor de anormalitate (Fuguai).

 4. Pilonul 5 – Training pentru TPM (Abilități; TPM Master Plan pentru: 5S, SMED, PM Analysis, Poka Yoke, FMEA, OPF, OPL, PST; Operational Skills; Maintenance Skills etc.).

 5. Pilonul 6 – Faza inițială a echipamentului/ Controlul produsului: MP – Maintenance Prevention; crearea arhivelor pentru mentenanța planificată.

 6. Pilonul 7 – Safety Health & Environment și Pilonul 8 – TPM in Offices (Jishu-hozen in Offices).

Ziua III

 1. Analiza Pierderilor Cronice/ P-M Analysis (TPM avansat; Înțelegerea naturii pierderilor cronice; Probleme în reducerea Pierderilor Cronice; Condițiile optime; PM  în 8 pași).

 2. OEE – Overall Equipment Effectiveness: Importanța; De ce sunt importanți operatorii? Rolul Echipelor; Înțelegerea relației dintre echipamente și pierderi.

 3. Măsurarea și Îmbunătățirea OEE.

 4. Documente TPM.

 5. Activitățile și Conducerea echipelor TPM.

 6. Prezentare Plan Workshop OEE.

Cine ar trebui să participe: Plant Manageri, manageri producție, ingineri șefi, ingineri mentenanță, ingineri industriali, Continuous Improvement Manageri, Human Resource Manageri,  supervizori, ingineri de proces, Production Team Leaderi, manageri de departamente, maiștri, operatori.

Overall Equipment Effectiveness – OEE: in house, 1 zi

Prin acest training de Overall Equipment Effectiveness – OEE, EXEGENS® vă oferă abordarea Total Productive Maintenance (TPM) a cărui obiectiv este creșterea eficienței echipamentelor și implicit a fiecărei piese a echipamentelor. Pentru a maximiza eficiența echipamentelor vă este necesar un instrument care să vă ajute să înțelegeți problemele echipamentelor și pașii necesari pentru a elimina aceste probleme. Cheia acestei înțelegeri a echipamentului este Overall Equipment Effectiveness – OEE. Cu ajutorul OEE putem ști cât de bine funcționează un echipament. Pentru calculul procentual al OEE se au în vedere trei elemente interconectate: timpul actual de funcționare al mașinii, calitatea produselor când mașina este oprită (the machine is turning out) și calitatea produselor realizate.

O definiție scurtă: OEE este îmbunătățirea modului de lucru al echipamentelor. OEE nu ne va spune nouă dacă avem probleme. Tot clienții ne spun asta. OEE ne ajută să analizăm problemele și să facem îmbunătățiri. Dezvoltarea OEE oferă grupurilor de lucru o cale de a măsura și analiza problemele echipamentelor ca parte a Definirii, Măsurării, Analizei, Îmbunătățirii și Controlului. Așadar OEE poate fi o parte a tehnicii SixSigma din perspectiva abordării Lean SixSigma. OEE definește performanțele așteptate de la echipamente, măsoară aceste performanțe și furnizează o structură a pierderilor pentru a fi analizate și îmbunătățite. Prin OEE se asigură și Controlul modului de funcționare al echipamentelor.

Privit simplu, OEE măsoară: Availability, Performance și Output Quality pentru echipamente.

Acest training:

 • oferă o imagine de ansamblu pentru oricine este implicat în implementarea TPM;

 • explică importanța OEE în conexiune cu valoarea adăugată;

 • explică conceptele OEE cum ar fi disponibilitatea (availability), performanța, calitatea și tipurile de pierderi majore pentru echipamente;

 • descrie pașii de colectare și procesare a datelor OEE și raportează rezultatele;

 • oferă conexiunile cu alte abordări utilizate pentru reducerea pierderilor legate de echipamente cum ar fi: autonomous maintenance, kobetsu kaizen, SMED, Poka Yoke și Analiza P-M.

Cuprinsul training-ului:

 • Introducere în TPM și OEE
 • De ce este OEE important?
 • Rolul operatorilor și OEE
 • Echipamentul și pierderile asociate
 • Măsurarea OEE – Excel
 • Îmbunătățirea OEE
 1.   5 Why Analysis
 2.   Autonomous maintenance
 3.   Kobetsu Kaizen
 4.   Smed
 5.   Poka Yoke
 6.   P-M Analysis
 • Exemple de calcul și analize

Cine ar trebui să participe: Plant Manageri, manageri producție, ingineri șefi, ingineri mentenanță, ingineri industriali, Continuous Improvement Manageri, Human Resource Manageri, supervizori, ingineri de proces, Production Team Leaderi, manageri de departamente, maiștri, operatori.

Cursuri Value Stream Mapping

Value Stream Mapping (VSM) & Cost Reduction Program: in house, 3 zile

De ce este nevoie să avem procese performante?

Este important să înțelegem ce traseu fizic și/sau informațional parcurge un client la noi în organizație și ce intrări trebuie să asigurăm pentru a livra ieșirile de bunuri și/sau servicii de calitate, la timp și cu un cost acceptabil. Cea mai bună cale de a înțelege acest traseu al intrărilor, al transformărilor și al ieșirilor este Desenarea Proceselor (Process Mapping). Hărțile de proces (Process Maps) sunt calea eficace și eficientă pentru a identifica constrângerile, locurile înguste, rebuturile și pașii care nu sunt necesari din procese. Fluxul afacerii trebuie conceput în conformitate cu valorile cerute de către client pentru bunurile și/sau serviciile livrate (Value Stream Mapping). Process Mapping și Value Stream Mapping sunt tehnici pentru toți angajații și sunt instrumente de diagnostic pentru a determina unde sunt problemele. Înțelegerea proceselor din perspectiva clienților este esențială dacă dorim îmbunătățirea livrărilor de produse și/sau servicii în condiții de profitabilitate.

Obiectivele training-ului:

Cele trei zile de training practic se concentrează pe toate activitățile de care aveți nevoie pentru a proiecta, implementa și îmbunătăți într-un mod prietenos procesele în organizația Dumneavoastră, prin implicarea tuturor salariaților. Training-ul vizează atât explicarea principiilor de bază ale productivității (LeanSixSigma) cât și a tehnicilor consacrate de proiectare și îmbunătățire a proceselor (Process Mapping, Value Stream Mapping, Kaizen, Tehnici de rezolvare a problemelor etc.).

La finalul training-ului veți ști să: definiți scopul și principiile proiectării proceselor, să definiți terminologia de bază a proceselor, faceți relațiile dintre intrări și transformările din procese, faceți conexiunea dintre procese și planificarea efectivă a resurselor, definiți valoarea pentru clienți, definiți principalii pași din procese (mai ales munca nedocumentată), documentați intrările de la furnizori, înțelegeți fluxurile fizice și informaționale ale proceselor și să stabiliți gradul de prioritate al activităților din procese, definiți principalele categorii de indicatori de performanță pe procese, concepeți procese simple, flexibile și suple (fără pierderi), implicați toți oamenii din companie, faceți relațiile dintre procesele departamentelor, să faceți descrierea posturilor de munca, a procedurilor și a indicatorilor de performanță pe procese și pe fiecare funcție în parte, faceți conexiunea dintre valoare client și procese, identificați componentele cheie și cei 10 pași ai proiectării proceselor, construiți, să monitorizați și să controlați procesele, înțelegeți conexiunea dintre strategia organizației și procese prin Balanced Scorecard și Hoshin Kanri, utilizați o metodologie în 8 pași de proiectare și îmbunătățire a proceselor după valoarea percepută de către clienți – Value Stream Mapping, să proiectați un raport al îmbunătățirilor de procese, să abordați problemele prin proiecte Kaizen și alte tehnici de rezolvare a problemelor.

Descrierea subiectelor abordate:

Prima zi

 1. Scopuri și Obiective (Procesele; Managementul Performanțelor și Managementul Proceselor);

 2. Rezultatele Process Mapping și Value Stream Mapping (definiții; performanțele LEAN; planul unui proiect Six Sigma; formarea echipelor; definirea operațiunilor);

 3. Process Mapping (definirea Process Mapping; Process Flowchart tradițional și diferite tehnici; definirea scopurilor proceselor; alegerea țintelor proceselor; exemple);

 4. Process Map și indicatori de performanță (identificarea, segmentarea și înțelegerea clienților; documentarea situației curente în 10 pași; analiza și interogarea proceselor; analiza pierderilor; crearea planurilor de acțiune; criterii de stabilire a priorităților; KAIZEN; standardizarea muncii; documente de lucru; simboluri; KPI și exemple);

A doua zi

 1. Culegerea informațiilor pentru Value-Stream Mapping (utilitatea Value Stream Management; înțelegerea cererii clienților și a pieței; principiile Lean de bază/ Pull vs. Push; fluxul de informații și fluxul material; VSM storyboard);

 2. Introducere în Value Stream Mapping (alegerea VSM, înțelegerea pieței, înțelegerea fluxurilor, înțelegerea capacităților);

 3. Starea Curentă în Value Stream Mapping (starea curentă VSM; indicatorii de performanță Lean);

 4. Starea Viitoare și îmbunătățirea Value Stream Mapping (starea viitoare VSM; KAIZEN; crearea planurilor KAIZEN; KAIZEN în 12 pași; implementarea planurilor KAIZEN, VSM – leadership);

A treia zi

 1. Rezolvarea problemelor (pașii A3/PDCA – exemple, 4-6 M, 7 instrumente ale calității, P-FMEA, 8-D Problem Solving, Brainstorming, Spaghetti Diagrams, SIPOC etc.);

 2. Calculația de cost și procesele – Lean Accounting (Value Stream Costing vs. Cost Deployment – Kaizen Costing);

 3. Exerciții și Workshop (VSM și A3).

Curs cu prezentare video

Cine sunt beneficiarii: Training-ul este conceput pentru două categorii care trebuie să înțeleagă cum se planifică, cum se raportează și cum se comunică indicatorii de performanță din procesele de business:

 • Top Management: Președinte; Chief Executive Officer (CEO); Chief Operating Officer (COO); Vice President of Operations; General Manager; Vice President of Marketing; Marketing Manager; Chief Financial Officer (CFO); Controller; Vice President of Production; Production Manager, HR Manager etc.

 • Supervizori, Manageri și Team Lider: Lean Manager, Kaizen Manager, Operations Manager; Process Manager, Quality Control, Safety, Environmental Manager; Office Manager; Purchasing Manager; Sales Manager; Supply Chain Manager; Manager planificarea forță de muncă; Manager măsurarea timpului; Project Manageri, Manageri administrativi etc.

Value Stream Mapping (VSM) & Process Mapping: in house, 2 zile

Prin acest training, EXEGENS® vă ajută să vă concepeți procesele apoi să implementați tehnica Value Stream Mapping (VSM). Noi vă ajutăm să planificați și să concepeți procesele pentru a susține îmbunătățirile continue din afacerea Dumneavoastră. VSM este tehnica Lean utilizată pentru a se analiza fluxul materialelor (fluxul fizic) și de informații impuse produselor sau serviciilor de către client. Originea tehnicii este la Toyota, unde denumirea este de “Material and Information Flow Mapping”. Obiectivul VSM este de a îmbunătăți Lead Time. Prin tehnica VSM se răspunde la întrebarea: ”Ce doresc de fapt clienții de la procesele și activitățile noastre?”. În Lanțul Valorii (Value stream) sunt toți pașii și procesele necesare realizării/comercializării unui produs sau serviciu specific plecând de la cerința clientului către materiile prime sau marfa de la furnizor. Analizând fluxurile fizice și cele informaționale, se renunță la secvențele de proces care nu adaugă valoare pentru client și la activitățile care creează pierderi. De multe ori pierderile sunt create de activitățile care nu adaugă valoare.

VSM este un instrument care are la bază tehnica 5S. Kaizen și Tehnicile de rezolvarea problemelor (PDCA, A3, 8D, cause effect diagram/ Fishbone/ Ishikawa Diagram etc.) sunt tehnici Lean complementare cu VSM. Pentru a ajunge la starea de Lean de cele mai multe ori se reproiectează procesele.

EXEGENS® vă oferă un instrument pentru îmbunătățirea timpilor afacerii Dumneavoastră prin:

– abordarea structurală a pașilor VSM;

– analiza fluxurilor fizice și informaționale ale afacerii;

– identificarea pierderilor (Muda, Mura și Muri; 5M+Q+S);

– explicarea tehnicii tuturor persoanelor implicate;

– oferirea unui cadru de abordare a îmbunătățirilor (Kaizen);

– storyboard;

– raport VSM.

Cuprinsul training-ului:

Ziua I

 1. Scopuri și Obiective ale Value Stream Mapping (definiții, performanțe LEAN, Performance Management și Process Management, utilitatea Value Stream Management).

 2. Aderarea la Lean (Obținerea de informații pentru Value Stream Mapping, înțelegerea clienților și a cererii din piață, Pull Vs. Push, fluxurile de informații și de materiale, înțelegerea capacităților, VSM storyboards).

 3. Alegerea Value Stream (selectarea Value Streams pentru înbunătățire).

 4. Învățarea despre Lean din perspectiva VSM (trei stadii ale aplicării Lean: demand, flow și leveling); Studiu de Caz din industria auto.

 5. Value Stream Mapping –  Starea curentă (VSM current status, indicatori de performanță Lean); Studiu de Caz din industria auto – continuare.

Ziua II

 1. VSM Metrics (definire, metode de calculație, implicații, conexiuni); Studiu de Caz din industria auto –continuare.

 2. Value Stream Mapping – Starea viitoare (îmbunătățirea celor trei stadii ale aplicării Lean: demand, flow și leveling). Studiu de Caz din industria auto – continuare.

 3. Process Map și indicatorii de performanță (identificare, înțelegerea și segmentarea clienților, 10 pași ai Process Mapping, exemple de KPI, analiza și examinarea proceselor, analiza pierderilor, crearea planurilor de acțiune, criterii de prioritizare, simboluri).

 4. Crearea și Implementarea Planurilor Kaizen (Kaizen point/flow); Exemplu Video.

Cine ar trebui să participe: top managementul, facilitatori, manageri, operatori.

Value Stream Management pentru Birouri: in house, 2 zile

Prin acest training, EXEGENS® vă ajută să vă concepeți procesele, apoi să implementați tehnica Value Stream Mapping (VSM) în birourile și spațiile administrative. Este un training ce se adresează acelor zone în care viteza de lucru din zonele de birouri este foarte importantă. Ca domenii de afaceri pot fi: firme de producție pentru zona de birouri, sectorul financiar (bănci, firmele de asigurări, firme de leasing, fonduri de pensii etc.) sectorul public, supermarket, firme de comerț, firme de distribuție etc. De fapt, toate organizațiile care au activități de birou complexe. Noi vă ajutăm să planificați și să concepeți procesele pentru a susține îmbunătățirile continue din afacerea Dumneavoastră.

VSM este tehnica Lean utilizată pentru a se analiza fluxul materialelor (fluxul fizic) și de informații impuse produselor sau serviciilor de către client. Originea tehnicii este la Toyota unde denumirea este de “Material and Information Flow Mapping”. Obiectivul VSM este de a îmbunătăți Lead Time.

Prin tehnica VSM se răspunde la întrebarea: ”Ce doresc de fapt clienții de la procesele și activitățile noastre?”. Prin VSM se obține o imagine clara a activităților pe care angajații le fac, activități care adaugă valoare și mai ales a celor care nu adaugă valoare pentru clienți.

În Lanțul Valorii sunt toți pașii și procesele necesare realizării/ comercializării unui produs sau serviciu specific plecând de la cerința clientului către materiile prime sau marfa de la furnizor. Analizând fluxurile fizice și cele informaționale, se renunță la secvențele de proces care nu adaugă valoare pentru client și la activitățile care creează pierderi. De multe ori pierderile sunt create de activitățile care nu adaugă valoare.

VSM este un instrument care are la bază tehnica 5S. Kaizen și Tehnicile de rezolvarea problemelor (PDCA, A3, 8D, cause effect diagram/ Fishbone/ Ishikawa Diagram, etc) sunt tehnici Lean complementare cu VSM. Pentru a ajunge la starea de Lean de cele mai multe ori se reproiectează procesele (process reengineering).

EXEGENS® vă oferă un instrument pentru îmbunătățirea timpilor afacerii Dumneavoastră prin:

– identificarea pierderilor din birouri (Muda, Mura și Muri; 5M+Q+S);

– definirea și adaptarea indicatorilor de performanță pentru birouri;

– studii de caz;

– exemple.

Cuprinsul training-ului:

 1. Înțelegerea VSM pentru birouri.

 2. Identificarea tipurilor de pierderi din birouri (exemple).

 3. Pregătirea proiectului VSM pentru Birouri (membrii, echipele, kick off, checklist, etc).

 4. Despre Lean.

 5. Evaluarea inițială a spațiilor de birouri.

 6. Identificarea proceselor principale ale birourilor.

 7. Harta stării curente a proceselor (Map the Current State).

 8. Identificarea tipurilor de măsurători Lean (Lean metrics).

 9. Harta stării viitoare a proceselor (Map the Future State).

 10. Harta stării ideale a proceselor (Map the Ideal State).

 11. Crearea planurilor Kaizen.

 12. Implementarea planurilor Kaizen.

Cine ar trebui să participe: top managementul, facilitatori, manageri, operatori din birouri.

EXEGENS poate lucra împreună cu managementul companiei dumneavoastră pentru a asigura un suport consistent în înțelegerea succesiunii îmbunătățirilor continue prin tehnicile de productivitate. Vă putem asista în dezvoltarea unui Master Plan individual, în concordanță cu procesele specifice ale organizației dumneavoastră.

Toate aceste cursuri standard pot fi adaptate la cerere. Toate sesiunile de formare pot fi completate cu workshop-uri adiționale și/ sau cu proiecte de consultanță integrate.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și traininguri publice/in house.