Value Stream Mapping (VSM) & Cost Reduction Program: in house, 3 zile

De ce este nevoie să avem procese performante?

Este important să înțelegem ce traseu fizic și/sau informațional parcurge un client la noi în organizație și ce intrări trebuie să asigurăm pentru a livra ieșirile de bunuri și/sau servicii de calitate, la timp și cu un cost acceptabil. Cea mai bună cale de a înțelege acest traseu al intrărilor, al transformărilor și al ieșirilor este Desenarea Proceselor (Process Mapping). Hărțile de proces (Process Maps) sunt calea eficace și eficientă pentru a identifica constrângerile, locurile înguste, rebuturile și pașii care nu sunt necesari din procese. Fluxul afacerii trebuie conceput în conformitate cu valorile cerute de către client pentru bunurile și/sau serviciile livrate (Value Stream Mapping). Process Mapping și Value Stream Mapping sunt tehnici pentru toți angajații și sunt instrumente de diagnostic pentru a determina unde sunt problemele. Înțelegerea proceselor din perspectiva clienților este esențială dacă dorim îmbunătățirea livrărilor de produse și/sau servicii în condiții de profitabilitate.

Obiectivele training-ului:

Cele trei zile de training practic se concentrează pe toate activitățile de care aveți nevoie pentru a proiecta, implementa și îmbunătăți într-un mod prietenos procesele în organizația Dumneavoastră, prin implicarea tuturor salariaților. Training-ul vizează atât explicarea principiilor de bază ale productivității (LeanSixSigma) cât și a tehnicilor consacrate de proiectare și îmbunătățire a proceselor (Process Mapping, Value Stream Mapping, Kaizen, Tehnici de rezolvare a problemelor etc.).

La finalul training-ului veți ști să: definiți scopul și principiile proiectării proceselor, să definiți terminologia de bază a proceselor, faceți relațiile dintre intrări și transformările din procese, faceți conexiunea dintre procese și planificarea efectivă a resurselor, definiți valoarea pentru clienți, definiți principalii pași din procese (mai ales munca nedocumentată), documentați intrările de la furnizori, înțelegeți fluxurile fizice și informaționale ale proceselor și să stabiliți gradul de prioritate al activităților din procese, definiți principalele categorii de indicatori de performanță pe procese, concepeți procese simple, flexibile și suple (fără pierderi), implicați toți oamenii din companie, faceți relațiile dintre procesele departamentelor, să faceți descrierea posturilor de munca, a procedurilor și a indicatorilor de performanță pe procese și pe fiecare funcție în parte, faceți conexiunea dintre valoare client și procese, identificați componentele cheie și cei 10 pași ai proiectării proceselor, construiți, să monitorizați și să controlați procesele, înțelegeți conexiunea dintre strategia organizației și procese prin Balanced Scorecard și Hoshin Kanri, utilizați o metodologie în 8 pași de proiectare și îmbunătățire a proceselor după valoarea percepută de către clienți – Value Stream Mapping, să proiectați un raport al îmbunătățirilor de procese, să abordați problemele prin proiecte Kaizen și alte tehnici de rezolvare a problemelor.

Descrierea subiectelor abordate:

Prima zi

 1. Scopuri și Obiective (Procesele; Managementul Performanțelor și Managementul Proceselor);

 2. Rezultatele Process Mapping și Value Stream Mapping (definiții; performanțele LEAN; planul unui proiect Six Sigma; formarea echipelor; definirea operațiunilor);

 3. Process Mapping (definirea Process Mapping; Process Flowchart tradițional și diferite tehnici; definirea scopurilor proceselor; alegerea țintelor proceselor; exemple);

 4. Process Map și indicatori de performanță (identificarea, segmentarea și înțelegerea clienților; documentarea situației curente în 10 pași; analiza și interogarea proceselor; analiza pierderilor; crearea planurilor de acțiune; criterii de stabilire a priorităților; KAIZEN; standardizarea muncii; documente de lucru; simboluri; KPI și exemple);

A doua zi

 1. Culegerea informațiilor pentru Value-Stream Mapping (utilitatea Value Stream Management; înțelegerea cererii clienților și a pieței; principiile Lean de bază/ Pull vs. Push; fluxul de informații și fluxul material; VSM storyboard);

 2. Introducere în Value Stream Mapping (alegerea VSM, înțelegerea pieței, înțelegerea fluxurilor, înțelegerea capacităților);

 3. Starea Curentă în Value Stream Mapping (starea curentă VSM; indicatorii de performanță Lean);

 4. Starea Viitoare și îmbunătățirea Value Stream Mapping (starea viitoare VSM; KAIZEN; crearea planurilor KAIZEN; KAIZEN în 12 pași; implementarea planurilor KAIZEN, VSM – leadership);

A treia zi

 1. Rezolvarea problemelor (pașii A3/PDCA – exemple, 4-6 M, 7 instrumente ale calității, P-FMEA, 8-D Problem Solving, Brainstorming, Spaghetti Diagrams, SIPOC etc.);

 2. Calculația de cost și procesele – Lean Accounting (Value Stream Costing vs. Cost Deployment – Kaizen Costing);

 3. Exerciții și Workshop (VSM și A3).

Curs cu prezentare video

Cine sunt beneficiarii: Training-ul este conceput pentru două categorii care trebuie să înțeleagă cum se planifică, cum se raportează și cum se comunică indicatorii de performanță din procesele de business:

 • Top Management: Președinte; Chief Executive Officer (CEO); Chief Operating Officer (COO); Vice President of Operations; General Manager; Vice President of Marketing; Marketing Manager; Chief Financial Officer (CFO); Controller; Vice President of Production; Production Manager, HR Manager etc.

 • Supervizori, Manageri și Team Lider: Lean Manager, Kaizen Manager, Operations Manager; Process Manager, Quality Control, Safety, Environmental Manager; Office Manager; Purchasing Manager; Sales Manager; Supply Chain Manager; Manager planificarea forță de muncă; Manager măsurarea timpului; Project Manageri, Manageri administrativi etc.

Value Stream Mapping (VSM) & Process Mapping: in house, 2 zile

Prin acest training, EXEGENS® vă ajută să vă concepeți procesele apoi să implementați tehnica Value Stream Mapping (VSM). Noi vă ajutăm să planificați și să concepeți procesele pentru a susține îmbunătățirile continue din afacerea Dumneavoastră. VSM este tehnica Lean utilizată pentru a se analiza fluxul materialelor (fluxul fizic) și de informații impuse produselor sau serviciilor de către client. Originea tehnicii este la Toyota, unde denumirea este de “Material and Information Flow Mapping”. Obiectivul VSM este de a îmbunătăți Lead Time. Prin tehnica VSM se răspunde la întrebarea: ”Ce doresc de fapt clienții de la procesele și activitățile noastre?”. În Lanțul Valorii (Value stream) sunt toți pașii și procesele necesare realizării/comercializării unui produs sau serviciu specific plecând de la cerința clientului către materiile prime sau marfa de la furnizor. Analizând fluxurile fizice și cele informaționale, se renunță la secvențele de proces care nu adaugă valoare pentru client și la activitățile care creează pierderi. De multe ori pierderile sunt create de activitățile care nu adaugă valoare.

VSM este un instrument care are la bază tehnica 5S. Kaizen și Tehnicile de rezolvarea problemelor (PDCA, A3, 8D, cause effect diagram/ Fishbone/ Ishikawa Diagram etc.) sunt tehnici Lean complementare cu VSM. Pentru a ajunge la starea de Lean de cele mai multe ori se reproiectează procesele.

EXEGENS® vă oferă un instrument pentru îmbunătățirea timpilor afacerii Dumneavoastră prin:

– abordarea structurală a pașilor VSM;

– analiza fluxurilor fizice și informaționale ale afacerii;

– identificarea pierderilor (Muda, Mura și Muri; 5M+Q+S);

– explicarea tehnicii tuturor persoanelor implicate;

– oferirea unui cadru de abordare a îmbunătățirilor (Kaizen);

– storyboard;

– raport VSM.

Cuprinsul training-ului:

Ziua I

 1. Scopuri și Obiective ale Value Stream Mapping (definiții, performanțe LEAN, Performance Management și Process Management, utilitatea Value Stream Management).

 2. Aderarea la Lean (Obținerea de informații pentru Value Stream Mapping, înțelegerea clienților și a cererii din piață, Pull Vs. Push, fluxurile de informații și de materiale, înțelegerea capacităților, VSM storyboards).

 3. Alegerea Value Stream (selectarea Value Streams pentru înbunătățire).

 4. Învățarea despre Lean din perspectiva VSM (trei stadii ale aplicării Lean: demand, flow și leveling); Studiu de Caz din industria auto.

 5. Value Stream Mapping –  Starea curentă (VSM current status, indicatori de performanță Lean); Studiu de Caz din industria auto – continuare.

Ziua II

 1. VSM Metrics (definire, metode de calculație, implicații, conexiuni); Studiu de Caz din industria auto –continuare.

 2. Value Stream Mapping – Starea viitoare (îmbunătățirea celor trei stadii ale aplicării Lean: demand, flow și leveling). Studiu de Caz din industria auto – continuare.

 3. Process Map și indicatorii de performanță (identificare, înțelegerea și segmentarea clienților, 10 pași ai Process Mapping, exemple de KPI, analiza și examinarea proceselor, analiza pierderilor, crearea planurilor de acțiune, criterii de prioritizare, simboluri).

 4. Crearea și Implementarea Planurilor Kaizen (Kaizen point/flow); Exemplu Video.

Cine ar trebui să participe: top managementul, facilitatori, manageri, operatori.

Value Stream Management pentru Birouri: in house, 2 zile

Prin acest training, EXEGENS® vă ajută să vă concepeți procesele, apoi să implementați tehnica Value Stream Mapping (VSM) în birourile și spațiile administrative. Este un training ce se adresează acelor zone în care viteza de lucru din zonele de birouri este foarte importantă. Ca domenii de afaceri pot fi: firme de producție pentru zona de birouri, sectorul financiar (bănci, firmele de asigurări, firme de leasing, fonduri de pensii etc.) sectorul public, supermarket, firme de comerț, firme de distribuție etc. De fapt, toate organizațiile care au activități de birou complexe. Noi vă ajutăm să planificați și să concepeți procesele pentru a susține îmbunătățirile continue din afacerea Dumneavoastră.

VSM este tehnica Lean utilizată pentru a se analiza fluxul materialelor (fluxul fizic) și de informații impuse produselor sau serviciilor de către client. Originea tehnicii este la Toyota unde denumirea este de “Material and Information Flow Mapping”. Obiectivul VSM este de a îmbunătăți Lead Time.

Prin tehnica VSM se răspunde la întrebarea: ”Ce doresc de fapt clienții de la procesele și activitățile noastre?”. Prin VSM se obține o imagine clara a activităților pe care angajații le fac, activități care adaugă valoare și mai ales a celor care nu adaugă valoare pentru clienți.

În Lanțul Valorii sunt toți pașii și procesele necesare realizării/ comercializării unui produs sau serviciu specific plecând de la cerința clientului către materiile prime sau marfa de la furnizor. Analizând fluxurile fizice și cele informaționale, se renunță la secvențele de proces care nu adaugă valoare pentru client și la activitățile care creează pierderi. De multe ori pierderile sunt create de activitățile care nu adaugă valoare.

VSM este un instrument care are la bază tehnica 5S. Kaizen și Tehnicile de rezolvarea problemelor (PDCA, A3, 8D, cause effect diagram/ Fishbone/ Ishikawa Diagram, etc) sunt tehnici Lean complementare cu VSM. Pentru a ajunge la starea de Lean de cele mai multe ori se reproiectează procesele (process reengineering).

EXEGENS® vă oferă un instrument pentru îmbunătățirea timpilor afacerii Dumneavoastră prin:

– identificarea pierderilor din birouri (Muda, Mura și Muri; 5M+Q+S);

– definirea și adaptarea indicatorilor de performanță pentru birouri;

– studii de caz;

– exemple.

Cuprinsul training-ului:

 1. Înțelegerea VSM pentru birouri.

 2. Identificarea tipurilor de pierderi din birouri (exemple).

 3. Pregătirea proiectului VSM pentru Birouri (membrii, echipele, kick off, checklist, etc).

 4. Despre Lean.

 5. Evaluarea inițială a spațiilor de birouri.

 6. Identificarea proceselor principale ale birourilor.

 7. Harta stării curente a proceselor (Map the Current State).

 8. Identificarea tipurilor de măsurători Lean (Lean metrics).

 9. Harta stării viitoare a proceselor (Map the Future State).

 10. Harta stării ideale a proceselor (Map the Ideal State).

 11. Crearea planurilor Kaizen.

 12. Implementarea planurilor Kaizen.

Cine ar trebui să participe: top managementul, facilitatori, manageri, operatori din birouri.

Toate aceste cursuri standard pot fi adaptate la cerere. Toate sesiunile de formare pot fi completate cu workshop-uri adiționale și/ sau cu proiecte de consultanță integrate.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și traininguri publice/in house.