Viziunea & misiunea productivitatii

 11/01/2019
By Dr. Alin Posteucă

Competitivitatea reală a companiilor pe termen lung este asigurată de cota de piață și de nivelurile de profit acceptabile pentru a asigura continuitatea activității și dezvoltarea constantă.

1. Condiții actuale și provocare: o competitivitate reală prin productivitate

Principalele provocări actuale și, mai ales, viitoare ale asigurării competitivității companiilor sunt:

 1. incertitudinea volumelor și a ratei cererii clienților;
 2. nevoia unei creșteri continue a creativității și inovării la toate nivelurile companiei și nu numai;
 3. presiunea crescândă asupra capacității normale a echipamentelor și/ sau a oamenilor;
 4. cerințele stricte privind calitatea produselor și serviciilor;
 5. necesitatea lansării de noi produse profitabile într-un timp foarte scurt;
 6. nevoia de a asigura livrări diverse și într-un timp foarte scurt;
 7. presiunea continuă pentru reducerea costurilor unitare.

În ansamblu, de multe ori, pentru multe companii, nivelul profitului generat de vânzări nu corespunde nivelului de profit țintă anual și, în special, multianual, și este necesară căutarea de soluții continue pentru îmbunătățirea costurilor. În multe cazuri, managementul de top al companiilor are preocupări reale cu privire la monitorizarea continuă a evoluției pieței pentru produsele și serviciile lor (clienți, furnizori și concurenți), dar preocupările reale pentru măsurarea, asumarea și îmbunătățirea continuă a non-productivității la fiecare proces al fiecărei familii de produse sunt încă o provocare. Mai mult, uneori companiile încearcă să beneficieze de productivitate externă (achiziție de echipamente/ tehnologii noi) și mai puțin de productivitatea internă obținută prin reducerea reală și continuă a pierderilor (losses și waste) din procese.

2. Abordarea nostră: Modelul de productivitate al afacerii (PBM)

Pentru a asigura un nivel rezonabil de competitivitate pe termen lung, este necesară definirea și atingerea nivelului profitului extern (din vânzări) și al profitului intern (din îmbunătățirea costurilor) prin maximizarea rezultatelor și prin minimizarea intrărilor. Este nevoie de dezvoltarea de scenarii și strategii de productivitate contextuale pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC) pentru a transforma în mod consistent metoda de afaceri curentă.

Aceste scenarii și strategii de productivitate trebuie să fie convergente cu viziunea și misiunea corporatistă/ a companiei, care sunt adesea sinonime cu viziunea și misiunea de productivitate corporatistă/ a companiei și vizează:

 • profitul extern de producție prin maximizarea ieșirilor (E) – nevoia predominantă de creștere a productivității prin îmbunătățirea eficacității (reducerea losses – intrări neutilizate efectiv);

 • profitul intern de producție prin minimizarea intrărilor (I) – nevoia predominantă de creștere a productivității prin îmbunătățirea eficienței (reducerea waste – cantitate în exces de intrări).

Pentru a stabili o direcție clară pentru ca productivitatea să îndeplinească, în special, planurile de profit de producție multianuale și anuale, echipele de top manageri dezvoltă deseori propriul model de afaceri care urmărește să atingă productivitatea necesară, în special să își dezvolte propriul model de productivitate al afacerii (PBM)

PBM pornește de la dezvoltarea viziunii și misiunii multianuale  de productivitate și apoi stabilește obiectivele de bază ale productivității afacerii (PCBG) și strategiile de productivitate (PS). Pe baza PS, este creată implementarea politicii de productivitate (PPD), monitorizând implementarea PS pentru a atinge indicatorii generali de management (OMI-urile) și indicatorii cheie de performanță (KPI-urile) și costul pierderilor (losses și waste – CLW) asociate cu IMO cu kaizen și indicatorii kaikaku (KKI-urile) și indicatorii zilnici de management (DMI-urile). Pentru a atinge țintele anuale și multianuale ale KPI-urilor, prin sprijinul oferit de KKI-uri și DMI-uri, un plan anual de productivitate este elaborat și actualizat continuu pentru a asigura convergența și consistența tuturor activităților de susținere a productivității, în vederea realizării viziunii de productivitate.

De fapt, gândirea de bază a obiectivelor de productivitate, esența PBM reprezintă adesea gândirea bazată pe obiectivele companiei. Înțelegerea situației actuale a necesității competitivității (inclusiv a competitivității prin profit) prin productivitate se reflectă în:

 • alegerea și stabilirea obiectivelor de îmbunătățire a productivității pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC);

 • înțelegerea în detaliu a fenomenelor, principiilor și parametrilor restrictivi ai productivității procesului pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC);

 • stabilirea obiectivelor productivității proceselor pe termen scurt, mediu și lung și calcularea efectelor necesare actuale (profitul necesar pentru fiecare PFC și per total companie).

2.1 Viziunea productivității

Construcția PBM pornește de la viziunea companiei cu privire la profitabilitate (profit operațional și marjă de profit: profituri nete/ vânzări) și competitivitate sau cota de piață (volumul vânzărilor) pentru următorii 5-10 ani sau din viziunea productivității.

Îndeplinirea viziunii de productivitate a companiei (CPV) este sarcina principală a consiliului de administrație pentru a satisface acționarii și pentru a asigura existența și dezvoltarea acceptabilă a companiei; aceasta este revizuită la 3 luni și sunt abordate trei preocupări majore: (1) principalele direcții externe și interne de obținere a profitului multianual, (2) capacitatea țintă de producție pentru a asigura volumele de vânzări țintă multianuale pentru fiecare piață/ familie de produse, în conformitate cu viziunea competitivității cantitative și (3) țintele multianuale profit.

Întrebarea centrală trimestrială a consiliului de administrație este: în ce direcție să mergem pentru a obține profituri? Pentru a răspunde la această întrebare, țintele sunt dezvoltate pentru cei doi indicatori strategici cheie, adică profitul operațional și volumul vânzărilor prin dezvoltarea de ținte pentru: ratele de creștere, valoarea companiei, satisfacția clienților, moralul angajaților, reputația în viitor pe piață etc.

Pe baza CPV sunt definite conștientizarea și respectarea valorilor perene ale productivității referitor la: (1) respectul pentru mediu (companie verde) și (2) respectul pentru ființele umane și fericirea și creativitatea lor (poartă responsabilitatea și moralul oamenilor, înțelegerea deplină a sarcinilor curente și ameliorarea acestor sarcini prin îmbunătățiri continue).

Prin urmare, CPV urmărește atât stabilirea, cât și asumarea pe termen lung (5-10 ani) a volumelor de vânzări de produse și servicii și, implicit, a profitului extern de producție prin maximizarea ieșirilor (E) și a nivelului de îmbunătățire a costurilor și, implicit. profitul intern de producție preponderent prin minimizarea intrărilor (I).

2.2 Misiunea productivității

Mai departe, construcția PBM continuă cu al doilea pas: dezvoltarea misiunii productivității. Bazat pe viziunea productivității, respectiv din volumul de vânzări și din nevoia de îmbunătățire a costurilor de producție, misiunea companiei devine o misiune a productivității, care se concentrează pe asigurarea capacităților de producție pentru a susține o producție de calitate și cu costuri acceptabile (atât în ceea ce privește prețul, cât și în termeni de profit țintă multianual). În acest context, managerii seniori dezvoltă modalități de a asigura capacitățile de producție pentru a susține volumul vânzării de calitate pentru următorii 5-10 ani și direcțiile de îmbunătățire a costurilor pentru fiecare produs (dacă este posibil), pentru fiecare familie de produse (PFC) în parte, pentru întreaga companie.

Realizarea misiunii de productivitate a companiei (CPM) pentru 3-5 ani asociată cu CPV este sarcina top managementului, care este revizuită la intervale de 2 luni, în căutarea realizării capacității țintă și a țintelor de profit anuale prin dezvoltarea continuă și monitorizarea proiectelor de îmbunătățire a profitabilității (kaizen și kaikaku) prin îmbunătățirea productivității.

Întrebarea centrală a managerilor seniori este: Ce este necesar pentru a realiza viziunea capacităților? Răspunsurile la această întrebare sunt revizuite cel puțin o dată la două luni, în funcție de dinamica și cerințele clienților și de capacitățile interne actuale.

Astfel, o companie se poate afla în principal în următoarele condiții:

 • Supracapacitate (utilizarea planificată a capacității <capacitatea de producție practică): accentuarea scenariului de profit, în principal din profitul extern de producție, prin maximizarea ieșirilor (E) – nevoia predominantă de creștere a productivității prin îmbunătățirea eficacității (reducerea losses – intrările nu sunt utilizate eficient);

 • Subcapacitate (utilizarea planificată a capacității> capacitate de producție practică): accentuarea scenariului de profit în principal din profitul intern de producție prin minimizarea intrărilor (I) – nevoia predominantă de creștere a productivității prin îmbunătățirea eficienței (reducerea waste – cantitate în exces de intrări).

3. Rezultate tangibile și intangibile
Noutati

Principalul rezultat tangibil al definirii și implementării continue a viziunii și misiunii productivității este realizarea țintei de profit anuale și multianuale prin reconcilierea continuă a marjelor de profit intern și extern.

În episoadele următoare, pe baza viziunii și misiunii productivității, vom determina: obiectivele de bază ale afacerii, productivitatea, strategiile de productivitate, indicatorii cheie de performanță (KPI-uri) pentru costul pierderilor (losses și waste – CLW), indicatorii cheie de performanță (KPI-uri) pentru costul critic pierderilor (losses și waste – CCLW) și master planul productivității.

Printre efectele intangibile ale creării și implementării viziunii și misiunii productivității se pot aminti:

 • creșterea angajamentului pe termen lung și implicarea top managementului în creșterea reală a profitabilității prin productivitate;

 • creșterea încrederii și motivației tuturor angajaților din și dincolo de companie în viitor prin reducerea rezistenței la schimbare;

 • creșterea satisfacției muncii prin participarea la dezvoltarea proiectelor de îmbunătățire Kaizen și Kaikaku corecte și complete;

Ce credeți?

Ce elemente sunt necesare pentru ca liderii de afaceri să aibă o viziune și misiune deosebite a productivității pentru a sprijini cultura de îmbunătățire continuă la nivelul shop floor?

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.