Politica de confidențialitate

Pentru a accesa site-ul web www.exegens.com nu este nevoie să furnizați date personale. În măsura în care doriți să ne trimiteți un mesaj, vă putem solicita anumite date de identificare care se referă la informațiile care pot fi utilizate pentru a vă contacta online sau offline. Aceste informații sunt colectate numai cu consimțământul dvs. (dacă le oferiți în mod deliberat prin intermediul formularului de contact de pe site sau prin intermediul formularului de abonare la newsletter).

Vă informăm că datele de contact din baza de date Exegens sunt obținute în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de client al companiei noastre sau datorită solicitării unor informații în legătură cu serviciile noastre.

Dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor utilizate atât în scop contractual, cât și pentru a ține la curent solicitanții cu privire la activitățile noastre.

Datele furnizate de utilizatori sunt strict confidențiale. Exegens se angajează să nu furnizeze unei terțe părți neautorizate aceste date și să le folosească strict pentru comunicarea cu dvs.

Politica de securitate a firmei include măsuri de securitate și protecție a datelor cu caracter personal, acestea fiind protejate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora.

Prin citirea Politicii de Confidențialitate de pe site-ul www.exegens.com, ați fost informat despre drepturile dvs. prevăzute în Legea 677/2001 si Regulamentul European 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul la informație, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul la obiecții, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi șters din baza noastră de date și vă dați consimțământul pentru culegerea informațiilor mai sus menționate în scopul menționat.

Share: