On-site Training (2 zile) & Workshop (2 zile)
Lean Supply Chain Management: eficacitatea și eficiența proceselor
Provocări

Îmbunătățirea fluxurilor de materiale/ componente și de produse finite/ mărfuri și a costurilor asociate este o provocare continuă pentru toate companiile pentru a îndeplini cerințele clienților interni companiei, dar mai ales externi acesteia. Din perspectiva Supply Chain, pentru a supraviețui pe piețe cu o competitivitate mare și pentru a realiza un profit rezonabil, companiile au nevoie de optimizarea continuă a Total Lead Time.

Soluții

Din perspectiva Supply Chain, Exegens® oferă companiilor o abordare sistemică și sistematică a cunoașterii și îmbunătățirii continue a performanțelor furnizorilor curenți și viitori și a livrărilor către clienți prin:

 • optimizarea zilelor de stocaj pentru materii prime, materiale și componente;
 • reducerea costurilor cu materii prime, materiale și componente;
 • optimizarea planificării pentru fiecare categorie de materie primă, materiale și componente;
 • simularea și îmbunătățirea tipurilor de achiziții;
 • analiza alternativelor pentru furnizorii curenți;
 • optimizarea zilelor de stocaj pentru produse finite și reducerea delivery lead time.
Rezultate

Cursul Lean Supply Chain Management: eficacitatea și eficiența proceselor permite participanților să înțeleagă rolul, obiectivele și conceptele specifice Supply Chain din perspectiva principiilor Lean, prin explicarea teoretică și practică a relațiilor dintre planificarea afacerilor, controlul acestora și îmbunătățirea continuă a proceselor și activităților din Supply Chain.

Pentru companii, cursul Lean Supply Chain Management prin Exegens® oferă următoarele potențiale viitoare beneficii:

 • reducerea sau eliminarea lipsei de stoc pentru materii prime, materiale și componente;
 • îmbunătățirea nivelului stocurilor curente pentru materiale și produse finite;
 • îmbunătățirea costurilor aferente Supply Chain Lead Time și a stocurilor de materiale și produse finite;
 • reducerea și/sau eliminarea întârzierilor camioanelor cu materii prime, materiale și componente;
 • creșterea flexibilității comenzilor către furnizori prin optimizarea previziunilor;
 • creșterea abilităților și cunoștințelor angajaților privind achizițiile de materiale și livrarea de produse finite;
 • direcții de proiectare sau de reproiectare a sistemului de achiziții de materii prime, materiale și componente.

Din perspectivă individuală, cursul Lean Supply Chain Management prin Exegens® poate spori și accentua cunoștințele și abilitățile dumneavoastră de susținere a îmbunătățirii continue a proceselor Supply Chain, poate crește nivelul de adaptabilitate la cerințele de performanță profesionale actuale și poate creste oportunitățile de dezvoltare a carierei.

Programul complet

Durata cursului Lean Supply Chain Management: eficacitatea și eficiența proceselor este de 2 zile.

1. Introducere în Lean Supply Chain Management: definiții; principii; delimitări; tipuri de waste și impactul financiar al acestora;

2. Productivity Business Model (concept Exegens®) – Beyond Lean Management: de la viziune și misiune, la Lean Supply Policy Deployment (tinte pentru KPIs si planul de actiuni strategice anuale);

3. Furnizori sau parteneri? 2 filosofii de dezvoltare a furnizorilor, analiza și dezvoltarea jucătorilor cheie, 10 criterii de alegere a furnizorilor pe termen lung, procesul de revizuire a furnizorilor;

4. Consolidarea operațiunilor interne și dezvoltarea furnizorilor: Total Lead Time (calcul si exemple), scenarii de imbunatatire a Total Lead Time, Material Supply Lead Time (exemplu de proiect de imbunatatire), logistica interna (supermarkets, logistic train, sincronizare, leveling, production pull planning), sistemul kanban, material handling (exemplu de proiect de imbunatatire);

5. Conexiunile dintre partenerii cheie și clienti: pull signals; average daily usage, tranzit time, reorder period, pull quantity, loop size; standardul de impachetare (exemple).

1. Managementul stocurilor: planul pentru fiecare element in parte (exemple de calcul pentru nivelul maxim); proiectarea depozitelor și stocării, mărimea loturilor (exemplu), 5S depozit (exemplu de îmbunătățire a depozitelor);

2. Dezvoltarea partenerilor cheie: sincronizarea furnizorilor la Takt Time producție; milk run și source flows;

3. Delivery flows: operațiuni, starea ideală, definire locații, principii de stocare, Value Stream Mapping pentru livrarea de produse finite din depozit (exemplu VSM), Delivery Pull Planning, direcții de maximizare OTIF pentru livrarea produselor finite (exemplu kaizen pentru SMED, exemplu kaizen pentru Supply Chain – Lead Time furnizori);

4. Supply Chain Performance și Managementul costurilor în Lean Supply Chain: Supply Chain Performance, cost of capital, travel cost, lost time cost, inspection cost, testing cost, tooling cost, inventory cost, ongoing cost, risk cost, etc.; Daily Cost Management (DCM) – (concept Exegens®), exemplu de reducere de cost cu transportul;

5. Cultura Lean Supply Chain: 20 de atitudini ale angajaților romani în cadrul proiectelor de îmbunătățire; 20 de erori manageriale de-a lungul Calatoriei LEAN in companiile din Romania; Management Branding (MB)- (concept Exegens®).

Concluzii, întrebări și răspunsuri libere.

Cine ar trebui să participe: Manageri de operațiuni, supply chain și productie, analiști supply chain, specialiști achiziții, coordonatori materii prime, analiști de business, specialiști planificare producție și materii prime, profesioniști în managementul stocurilor, profesioniști customer service etc.

Solicită mai multe detalii:

  Share: