Planificarea profitabilă a productiei utilizand Speed-Based Target Profit (SBTP)

Abordare practică pentru Cost-down și Cash-up!

Planificarea profitabilă a producției este și va rămâne o provocare eternă pentru asigurarea prosperității și demnității companiilor pe o piață globală. Chiar dacă există diferite abordări pentru atingerea profitabilității țintă prin productivitate în etapa de planificare a producției, aceste abordări nu garantează planificarea, crearea și susținerea consecventă a operațiunilor profitabile sincrone pentru profitul țintă multianual și anual. Ca răspuns la această situație, Alin Posteucă a dezvoltat la Exegens un nou sistem numit profit țintă bazat pe viteză (Speed-Based Target Profit – SBTP).

SBTP este un sistem de management al producției profitabile și de îmbunătățire a producției care abordează planificarea producției pentru a atinge viteza unitară a profitului țintă pentru produsele țintă prin îmbunătățirea costurilor de fabricație și controlul profitabilității bottleneck pentru maximum takt time. Managerii și practicienii din cadrul companiilor de producție vor descoperi o abordare practică pentru cost down și cash up prin aplicarea unei formule puternice de planificare operațională profitabilă a producției pentru a satisface așteptările de profitabilitate prin productivitate bazată pe un leadership puternic, cu ajutorul unui sistem specific pentru feedforward, concurrent și feedback control. Prin urmare, sistemul SBTP prezintă o abordare holistică a profitabilității produselor țintă și dezvoltarea propriului mecanism de la acceptarea fiecărei comenzi de la clienți pentru a realiza sincronizarea continuă a tuturor proceselor de producție cu cerințele pieței, managementul profitabilității și planificarea profitabilă a producției.

Prin adoptarea sistemului SBTP, compania dvs. va putea realiza în mod constant viteza unitară a profitului țintă în procesul bottleneck pentru îndeplinirea profitului țintă anual și multianual ca un mod unic și eficace printr-o nouă paradigmă de planificare profitabilă a producției care funcționează în funcție de propriul sistem de producție.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum putem ajuta organizația dumneavoastră cu serviciile noastre de consultanță și training:

    Share: