• Respectul față de oameni_3 Perspective_14 Beneficii_3 Faze_2 Exemple_Exegens_Strategic_Kaizen-50

Respectul față de oameni

 28/01/2024
By Dr. Alin Posteucă

Seria productie: PC – 01

Volumul 1, Numărul 4

Echilibrul dintre orele de muncă și odihna optimă a angajaților este din ce in ce mai afectat de orele lungi de muncă, de surmenaj, de epuizare etc. Toate acestea determină scăderea productivității muncii și afectarea moralului și sănătății oamenilor. Pe fondul uzurii, reducerea implicării angajaților generează pierderi ascunse majore în companii.

Productivitatea muncii este o preocupare atât pentru angajați, cât și pentru organizații.

Pentru companii, în 2023, reducerea costurilor a fost declarată prioritatea principală pentru 42% dintre directorii executivi pentru a susține reforma companiilor-spune un studiu global Price Waterhouse Cooper (PWC)Atât in 2024, cât și în anii care vin, această tendință este în creștere accentuată.

Multe companii sunt nemulțumite de activitățile de îmbunătățire a productivității pentru a susține reducerea costurilor.

În acest număr:

 • Necesitatea îmbunătătirii productivitătii muncii
 • Structuri de losses pentru productivitatea muncii
 • 3 Perspective de crestere a productivitătii muncii
 • 14 Beneficiile ale cresterii productivitătii muncii
 • 3 Faze ale implementării programului
 • 2 exemple de rezultate ale practicilor noastre
 • Despre Exegens si conceptul sau Strategic KAIZEN

Subiectele speciale de interes:

 1. Realizarea echilibrului dintre munca rezonabilă și starea de bine a operatorilor prin metode de muncă eficace;
 2. Conștientizarea nivelului pierderilor cu manopera directă pentru ”M”, ”P” și ”U”;
 3. Valorizarea pierderilor cu manopera directă in costuri pentru ”M”, ”P” și ”U”;
 4. Necesitatea unui master plan refăcut continuu pentru creșterea consistentă a productivității muncii pentru ”M”, ”P” și ”U”.

Managerii companiilor spun adesea ca au nevoie să:

 1. știe cât de mult își pot îmbunătăți productivitatea și cum pot face asta fără investiții și respectând continuu oamenii. Ei spun că nu știu nivelul pierderilor din procese și cum ar trebui acestea abordate consistent și vizibil financiar;
 2. știe dacă personalul este alocat corespunzător fiecărui proces și cum să reducă costurile cu forța de muncă fără a afecta procesele;
 3. cunoască performanța reală a oamenilor pentru a susține schimbarea organizației prin dezvoltarea continuă a aptitudinilor și cunoștințelor angajaților.

Productivitatea Muncii: 3 Perspective de Creștere

Îmbunătățirea productivității muncii este determinată de 3 aspecte: Metodă – ”M”, Performanță – ”P” și Utilizare – ”U”.

 1. M (metoda procesării): Poți îmbunătăți și mai mult metoda de producție respectând oamenii (eficacitate)?
 2. P (eficiența procesării): Poți multiplica/imita metodele oamenilor de succes?
 3. U (gradul de utilizare eficientă): Poți crește numărul de activității creatoare de valoare?

Noi definim structuri de losses pentru fiecare din cele 3 perspective, ținem cont de caracteristicile fiecărui loc de muncă și cuantificăm în costuri aceste losses pentru a defini întregul potential de îmbunătățire fezabilă a productivității forței de muncă directă (man*hour by product) – potențial (sau KAIZENshiro costs) abordat prin proiecte Strategic KAIZEN.

Adesea managerii consideră că structura pierderilor nu este clară, iar cheia îmbunătățirii productivității este vizualizarea structurii losses și a vizualizării stării de implementare a îmbunătățirii productivității în conexiune continuă cu celelalte obiective strategice ale companiei lor. Aceasta este menirea Metodologiei Strategic KAIZEN. In figura de mai jos este un exemplu sintetic de măsurare a productivității muncii (starea inițială; o companie din industria de componente electronice). Productivitatea țintă: M * P * U = 90%.

14 Beneficii ale creșterii productivității muncii (respectul față de oameni prin metode de muncă optime)

De la vizualizarea detaliată a structurii pierderilor manoperei directe la un sistem de management al productivității (Strategic KAIZEN)

Pornind de la studiul fezabilității îmbunătățirii productivității și folosind pe deplin Ingineria Industrială stabilim direcția de îmbunătățire.

Apoi, detalierea direcțiilor de îmbunătățire se concretizează într-un plan de implementare pentru a se monitoriza progresul pentru:

A) Metoda de inginerie (crearea reformei productivității):
1. creșterea capacității echipamentelor/liniilor în procesul bottleneck;
2. alocarea optimă a personalului;
3. îmbunătățirea set-up time și a muncii;
4. reducerea ciclului de timp al echipamentelor;
5. conținuturile designului de produs: redesign pentru o muncă de asamblare ușoară;

B) Performanța (executarea reformei productivității; măsurarea muncii):
6. stabilirea standard time;
7. modelarea viitoare necesară ținând cont de țintele TAKT PROFIT;
8. îmbunătățirea performanței muncii;
9. îmbunătățirea defectelor și a randamentului;
10. training pentru noile abilități ale personalului;

C) Utilizarea (reforma planificării și controlului productivității):
11. training în ingineria industrială;
12. managementul reducerii costurilor;
13. îmbunătățirea manoperei indirecte;
14. reforma planificării producției;

Scopurile sistemului de management Strategic KAIZEN pentru promovarea continua a creșterii productivității muncii:

1. Vizualizarea conținutul implementărilor ținând cont de țintele KPIs;
2. Stabilirea țintei de îmbunătățire strategică a productivității;
3. Stabilirea priorităților de îmbunătățire în funcție de obiectivele strategice;
4. Stabilirea etapelor de execuție și a subdiviziunilor acestora în timp;
5. Stabilirea termenelor limită clare pentru fiecare pas.

Pașii de consultanță: rezultate semnificative cu investiții minime

De la vizualizarea detaliată a structurii pierderilor manoperei directe la un sistem de management al productivității (Strategic Kaizen)

Rezultatele practicilor noastre

Exemplul 1: Compania A (prelucrări metalice; manufacturare și linii și celule de asamblare).

 • Context: deteriorarea structurii profitului din cauza creșterii prețului unitar al materialelor din oțel;
 • Tema: reducerea costurilor prin îmbunătățirea productivității muncii pentru un număr de 180 de operatori vizați;
 • Rezultate: îmbunătățirea generală a productivității muncii cu 118% în 1,5 ani și implementarea sistemului de management al productivității manoperei (concentrarea pe inovarea metodelor de muncă fără investiții).

Exemplul 2: Compania B (industria alimentară; linie semiautomată)

 • Context: solicitări de reducere a costurilor din partea clienților;
 • Tema: îmbunătățirea cu 120% a productivității muncii pentru 230 operatori vizați;
 • Rezultate: îmbunătățirea productivității muncii cu 135% în 1,2 ani și crearea sistemului de măsurare/îmbunătățire a productivității pe nivele ierarhice (cu metode de muncă mai ușoare, mai în siguranță, mai rapide, mai bune și mai ieftine; inclusiv pentru munca indirectă).
Concluzie

Respectul față de oameni nu este doar un slogan, ci ar trebui să fie o fundamentare profundă a practicilor și culturii companiilor. Respectul față de oameni contribuie la creșterea angajamentului angajaților, la dezvoltarea continuă și la succesul organizațional. Încărcarea optimă/normală cu sarcini a oamenilor este esențială pentru a susține efortul muncii pe termen mediu și lung, pentru a arăta concret respectul față de oameni.

În exemplul de mai sus, prin programul nostru de consultanță, compania (din industria de componente electronice) a ajuns la o capacitate de producție planificata și realizată de 21,5 de ore din 24 de ore (MPU a crescut de la 41% la 90% în decurs de 1,2 ani) prin reducerea/eliminarea ”stop losses”, ”work losses” și mai ales a ”method losses”. Efortul operatorilor s-a redus vizibil. Moralul lor a crescut. Participarea lor activă la îmbunătățiri a crescut semnificativ și vizibil la nivel operațional și financiar (țintele TAKT PROFIT au fost îndeplinite continuu).

Așadar, în zilele noastre și în viitor, este evident faptul că îmbunătățirea competitivității costurilor este elementul prioritar pentru reforma producției. Pe de altă parte, faptul că în ultimul timp în multe companii productivitatea nu s-a îmbunătățit prea mult este principala problemă. Simpla eliminarea a ”waste” în mod ad-hoc (proiecte Kaizen tradiționale cu o abordare empirică) sau imitarea exemplelor de succes din alte companii conduc la ceva rezultate. Cu toate acestea, companiile ar fi bine să ia în considerare dezvoltarea planurilor robuste de îmbunătățire a productivității. Planuri bazate pe o abordare științifică a costurilor aferente ”losses” și ”waste” ale manoperei directe și nu numai. In acest fel, așteptările pe termen mediu și lung a directorilor executivi sunt duse la îndeplinire prin planurile de îmbunătățire a productivității.

Vizualizarea structurii costurilor asociate pierderilor și vizualizarea stării de implementare a îmbunătățirii sunt cheile pentru planificarea și implementarea activităților de îmbunătățire a productivității prin programul nostru – menirea metodologiei Strategic KAIZEN.

Strategic Kaizen: The Gateway to Business Excellence

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.