On-site Training (2 zile) + Workshop (1 zi)

Provocări

Mediul economic actual și viitor oferă companiilor provocări noi și diverse și impune adesea necesitatea regândirii consistente a afacerilor care să asigure o creștere viitoare sănătoasă prin îmbunătățirea continuă a activităților. Companii din toate industriile, indiferent de mărime, au nevoie de o abordare consistentă a productivității pentru a crea un mediu de lucru disciplinat, bazat pe munca în echipă, pe îmbunătățirea continuă a fluxurilor cu scopul de a asigura și a susține obiectivele și strategiile companiei pe termen mediu si lung.

Soluții

Din perspectiva training-ului Bazele Productivității, Exegens® oferă companiilor o abordare unică, sistemică și sistematică a cunoașterii și îmbunătățirii continue a productivității prin:

 • stabilirea și dezvoltarea viziunii, misiunii și strategiilor productivității utilizând Productivity Business Model – concept Exegens®;
 • stabilizarea și creșterea productivității proceselor și a fluxurilor familiilor de produse;
 • stabilizarea și creșterea productivității echipamentelor;
 • stabilirea priorităților în alegerea și derularea proiectelor profitabile de îmbunătățirea a productivității și calității (stabilirea țintelor și a mijloacelor de atingere a acestora);
 • monitorizarea continuă a confirmărilor din procese (asigurarea îndeplinirii standardelor);
 • monitorizarea performanțelor îmbunătățirilor;
 • crearea unui mediu de muncă în care oamenii să fie respectați și fericiți.

Rezultate

Training-ul unic furnizat de către Exegens® privind Bazele Productivității permite participanților să înțeleagă rolul, obiectivele și conceptele specifice creșterii accentuate a productivității, prin explicarea teoretică și practică a relațiilor dintre planificarea afacerilor, controlul acestora și îmbunătățirea continuă a proceselor și activităților la nivel strategic și la nivel de shop floor.

Pentru companii, cursul Bazele Productivității prin Exegens® oferă următoarele potențiale viitoare beneficii:

 • creșterea vânzărilor;
 • creșterea consistentă a profitului operațional;
 • reducerea costurilor unitare;
 • creșterea capacității de autofinanțare;
 • dezvoltarea de produse profitabile unice;
 • creșterea capacităților curente;
 • reducerea timpului de livrare a producției;
 • îmbunătățirea calității;
 • reducerea nivelului de stocuri;
 • creșterea nivelului de sincronizare dintre procese;
 • creșterea loialității clienților;
 • asigurarea respectului și fericirii oamenilor.

Din perspectivă individuală, cursul Bazele Productivității prin Exegens® poate spori și accentua cunoștințele și abilitățile dumneavoastră de susținere a productivității, poate crește nivelul de adaptabilitate la cerințele de performanță profesionale actuale și viitoare și poate crește oportunitățile de dezvoltare a carierei.

Cuprinsul cursului Bazele Productivității:

1. Performanța, activitatea managerului și productivitatea: definirea productivității; conceptele KAIZEN & KAIKAKU pentru îmbunătățirea productivității (principii, 5G, 3M etc.); ciclul Deming (PDCA); Muda, Muri și Mura în procese; Losses, Waste & Costs;

2. Strategiile și scenariile productivității: Productivity Busines Model (PBM) – Concept Exegens®;

3. Productivitatea pentru profitabilitate și reducerea costurilor unitare: Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) – Concept Exegens®;

4. Productivitatea de bază: 5S – controlul vizual și organizarea locurilor de muncă; Management vizual; Standardizarea și Standard Operating Procedure (SOP); Rezolvarea Problemelor și Shop Floor Management; Exemple/ Discuție;

1. Productivitatea la nivel de flux si procese: Trasarea Fluxului Valorii (Value Stream Mapping – VSM); SMED; Just in time – JIT; măsurarea și productivitatea muncii oamenilor; noile produse și productivitatea fluxului; productivitatea logisticii interne; Exemple/ Discuție;

2. Productivitatea echipamentelor: Mentenanță Total Productivă (Total Productive Maintenance – TPM); Overall Equipment Effectiveness (OEE); Overall Line Effectiveness (OLE); Mentenanța Autonomă; Mentenanță Planificată; productivitatea noilor echipamente; Exemple/ Discuție;

3. Productivitate & Calitate: D-FMEA/ P-FMEA; Poka Yoke; Control Plan (CP); Statistic Process Control (SPC); Mentenanța Calității; Exemple/ Discuție;

4. Dezvoltarea și implementarea planurilor de acțiuni pentru îmbunătățiri: angrenarea oamenilor în productivitate; detalierea unui eveniment KAIZEN – 12 pași; KAIZEN Teian; KAIKAKU; Exemple de proiecte reale KAIZEN și KAIKAKU pentru reducerea costurilor;

5. Method Design Concept (MDC): dincolo de KAIZEN (creșterea productivității cu 300%; exemplu pentru changeover);

6. Leadership și cultura de susținere a productivității: Leadership pentru productivitate; 20 de atitudini ale angajaților români în cadrul proiectelor de productivitate; Greșeli obișnuite ale lipsei abordării consistente a productivității.

Prezentări video. Concluzii, întrebări și discuții libere.

Solicită mai multe detalii:

  Share: