• tutorial 2

Scenariile si strategiile productivitatii

 18/01/2019
By Dr. Alin Posteucă
Alinierea scenariilor și strategiilor de productivitate și profitabilitate la obiectivele principale de productivitate ale afacerii (PCBG)

Așa cum s-a prezentat în episodul precedent, principala preocupare a consiliului de administrație este de a arăta direcția clară către care trebuie să meargă compania în viitor, și anume de a stabili viziunea de productivitate a companiei (sau orice ar vrea să fie compania). Managerii seniori trebuie să fie permanent preocupați de dezvoltarea misiunii de productivitate a companiei (sau chiar de ce compania există și ce capacitate reală de producție trebuie să se asigure), să stabilească principiile de afaceri pe baza cărora să dezvolte valorile companiei și să stabilească obiectivele de bază ale productivității afacerii în cadrul scenariilor și strategiilor de profitabilitate și productivitate pe termen scurt, mediu și lung pentru a răspunde viziunii expuse de consiliul de administrație. Apoi, managerii mijlocii și managerii inferiori ar trebui să stabilească în detaliu strategiile și politicile de profitabilitate și productivitate (ținte și mijloace) pentru a îndeplini viziunea, îndeplinind continuu obiectivele principale de productivitate ale afacerii.

Condiții curente și provocări:

Gândirea de bază a obiectivului de productivitate vizează conceperea și dezvoltarea continuă a unui sistem de producție pentru a asigura:

 1. viteza necesară de producție, livrare și proiectare de produse noi,

 2. un cost acceptabil pentru producție, pentru întregul lanț de aprovizionare pentru produsele existente și pentru proiectarea de noi produse,

 3. o calitate acceptabilă și

 4. o creativitate și implicare a tuturor oamenilor din interiorul și din afara companiei pentru a sprijini continuu cultura de îmbunătățire a productivității (inclusiv calitatea).

Mergând mai departe la nevoile perene ale oricărei companii, la scenariile și strategiile de productivitate și profitabilitate, mai exact planul de profit de producție anual și multianual necesită o sincronizare continuă între:

 1. volumele de produse țintă care trebuie realizate și vândute (pentru a asigura cota de piață țintă) și

 2. productivitatea țintă necesară.

În acest context, principalele provocări ale managerilor care au un impact asupra nivelului de productivitate necesar și, prin urmare, asupra planului de profit vizează:

 • dominarea schimbărilor succesive în nevoile reale ale clienților (noi produse profitabile) și tehnologii prin promovarea unei culturi a inovației continue;

 • asigurarea legăturii dintre mediul intern și cel extern al companiei și identificarea continuă și abordarea nepotrivirii de sincronizare printr-o cultură eficace a productivității la nivelul shop floor;

 • conștientizarea continuă a poziției actuale a companiei și demonstrarea continuă a abilităților lor de leadership.

Abordarea noastră: modelul de productivitate al afacerii (PBM)

Figura de mai jos arată modelul de productivitate al afacerii (PBM) – cadrul de bază pentru dezvoltarea sistemului MCPD. După cum puteți vedea, după definirea viziunii și a misiunii productivității (subiect abordat în episodul precedent), sunt abordate obiectivele de bază ale productivității afacerii (PCBG) (III), scenariile de profitabilitate și productivitate (IV) și strategiile de profitabilitate și productivitate (V) (cele trei subiecte ale acestui episod).

(I) Obiectivele de bază ale productivității afacerii (PCBG)

Detalierea misiunii de productivitate, în condiții de supracapacitate, subcapacitate sau subcapacitate cu o supracapacitate ascunsă, se face prin stabilirea obiectivelor de bază ale productivității afacerii (PCBG) în dinamică pentru următorii 3-5 ani, pe baza rezultatelor anterioare, pentru a efectua viziunea profitului și cantitativ. Deci, prin PCBG se caută răspunsul la întrebarea: Cum să îndeplinești misiunea de productivitate în condiții de creștere sau scădere a volumului vânzărilor?

Definirea și detalierea obiectivelor de bază ale productivității afacerii (PCBG) pentru misiunile de productivitate ale companiei, detaliate cu ajutorul scenariilor și strategiilor multianuale de profitabilitate și productivitate este sarcina top management-ului care implică și stabilirea metodelor de:

 1. creștere a profitului producției,

 2. creștere a numărului de produse vândute (în producție și în întregul lanț de aprovizionare; îmbunătățirea mixului de produse existente – dezvoltarea de produse percepute ca unice de către clienți; creșterea calității – creșterea satisfacției clienților și creșterea raportului calității produselor),

 3. manufacturing cost decrease (reducing costs behind losses and waste or Cost of Losses and Waste – CLW)    scădere a costurilor de producție (reducerea costurilor din spatele pierderilor – losses și waste – sau a costurilor pierderilor – losses și waste – CLW),

 4. creșterea moralului tuturor angajaților și nu în ultimul rând,

 5. creșterea siguranței și sănătății.

Creșterea profitului de producție implică stabilirea dinamicii multianuale a contribuțiilor anuale la profitul extern de producție obținut din vânzările de bunuri și din profitul intern de producție din îmbunătățirea costurilor de producție – MCI, prin îmbunătățirea costurilor aferente pierderilor – losses (îmbunătățirea continuă a capacităților curente; în special a echipamentelor) și waste (îmbunătățirea continuă a nivelului stocurilor, în special producția în curs – WIP).

(II) Scenariile multianuale de productivitate și profitabilitate

Pornind de la declararea viziunii de productivitate, unde un grup lucrează sub îndrumarea liderilor de opinie din companie (consiliul de administrație) și anume de la locul în care compania se vede în viitor (5-10 ani) de la declarația de misiune de productivitate a companiei pentru a-și îndeplini viziunea sub îndrumarea managerilor seniori, de la PCBG și implicit, de la prioritizarea unor cursuri majore de acțiune pentru a satisface viziunea de productivitate a companiei, scenariile de productivitate multianuală se dezvoltă în funcție de starea de creștere preconizată a vânzărilor (subcapacitate) sau de scădere a vânzărilor (supracapacitate).

Realizarea scenariilor multianuale de profitabilitate și productivitate (pentru 3-5 ani) asociate misiunilor de productivitate ale companiei pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC), în special pentru:

– creșterea constantă a volumului de vânzări; dezvoltarea de scenarii (descrieri de alternative viitoare plauzibile) și apoi strategii (modul de îndeplinire a unui viitor dorit, presupuneri credibile ale unui scenariu, prin planificarea și mobilizarea tuturor resurselor necesare în mod eficient și eficace), cum ar fi:

 • creșterea vânzărilor pe anumite piețe din diferite regiuni geografice sau țări;

 • creșterea satisfacției și loialității clienților;

 • creșterea valorii activelor companiei;

 • creșterea capacităților de producție actuale și viitoare;

 • creșterea sincronizării între fluxul de producție și lanțul de aprovizionare;

 • creșterea flexibilității producției;

 • creșterea calității produselor;

 • reducerea timpului de introducere pe piață a produselor noi și sprijinirea creșterii gamei de produse;

 • creșterea fericirii oamenilor;

 • creșterea creativității și inovării oamenilor;

 • protecția mediului/ sustenabilitate;

 • implicare socială etc.

– scăderea costului unitar de producție al produsului; dezvoltarea de scenarii și strategii precum:

 • scăderea costurilor materialelor;

 • scăderea costurilor de transformare;

 • scăderea costului de proiectare;

 • scăderea costurilor de depreciere.

(III) Strategiile multianuale de profitabilitate și productivitate

Prin urmare, necesitatea unei strategii de profitabilitate și productivitate pe termen lung rămâne valabilă indiferent de mediul intern și mai ales extern companiei, în special pentru stările de supracapacitate sau de subcapacitate cu o supracapacitate ascunsă, care sunt cele mai frecvente.

În funcție de specificul companiei și de starea actuală și viitoare a acesteia, se elaborează și se implementează strategii multianuale de profitabilitate și productivitate pentru 3-5 ani asociate scenariilor multianuale de profitabilitate și productivitate pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC) pentru:

 • Nivel 1: strategiile de bază ale productivității – din perspectiva costului pierderilor  – losses și waste – CLW;

 • Nivel 2: strategiile departamentale de productivitate;

 • Nivel 3: strategia de productivitate a familiei de produse;

Prin urmare, întrebarea centrală lunară a managerilor mijlocii cu privire la strategiile de profitabilitate și productivitate este: Cum să atingi PCBG? Marea provocare a acestei întrebări este menținerea interesului pentru îmbunătățirea continuă a productivității pentru toți cei din companie, în special pentru managerii mijlocii, managerii inferiori, conducătorii de echipă și operatorii. Pentru a menține această grijă constantă pentru productivitate, PBM abordează strategiile de productivitate la trei niveluri interrelaționate.

Impactul așteptat:

Prin urmare, pentru a obține profiturile de producție multianuale sau obiectivul de profit de producție, scenariile și strategiile multianuale de profit trebuie să fie dezvoltate prin dezvoltarea de strategii de productivitate de bază multianuale pentru a:

 • asigura un nivel acceptabil de eficacitate pentru a atinge numărul țintă anual și multianual de unități care urmează să fie produse și vândute (prin maximizarea rezultatelor; reducerea intrările neutilizate efectiv – îmbunătățirea pierderilor);

 • asigura un nivel acceptabil de eficiență pentru a atinge costurile țintă de producție anuale și multianuale (prin minimizarea intrărilor; reducerea cantității în exces a întrărilor – îmbunătățirea deșeurilor)

Prin urmare, PCBG și scenariile și strategiile de profitabilitate și productivitate multianuală vizează să abordeze problemele/ constrângerile stringente de productivitate. De exemplu, pentru strategiile de productivitate multianuale pentru a crește sincronizarea între fluxul de producție și lanțul de aprovizionare pentru un anumit cost al familiei de produse (PFC), se pot configura PCBG-uri precum:

 1. reducerea timpului de producție pentru fiecare proces principal;

 2. reducerea numărului de stații de lucru;

 3. reducerea cycle time;

 4. reducerea timpului de setup și transfer;

 5. reducerea lead time fabrică;

 6. reducerea supply lead time și

 7. reducerea delivery lead time.

Impactul așteptat privește dezvoltarea și apoi implementarea obiectivelor, scenariilor, strategiilor și politicii (ținte și mijloace) de profitabilitate și productivitate într-un mod clar și acceptabil de către companie și dincolo de ea. Pe baza obiectivelor și politicilor, un master plan este elaborat pentru implementarea acțiunilor și activităților necesare pentru atingerea nivelului de performanță al rezultatelor necesar pentru a satisface continuu viziunea corporativă. În proiectarea, implementarea și verificarea rezultatelor acțiunilor și activităților master planului de productivitate sunt implicați toți angajații: manageri superiori, manageri intermediari, manageri inferiori și echipe de implementare a îmbunătățirilor și de rezolvare a problemelor care includ lideri de echipă și operatori.

Aceste ultime subiecte vor fi abordate în următorul episod al tutorialului nostru MCPD.

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.