• Material Lead Time_MCPD_Exegens

Cum putem îmbunătăți costurile de stocaj folosind MCPD?

 13/09/2019
By Dr. Alin Posteucă

Reducerea costurilor: 7 direcții de bază

Chiar dacă marjele de profit scad pentru multe companii, ele găsesc tot felul de scuze pentru stocurile lor în creștere, în special pentru stocurile care nu se mișcă, se mișcă lent sau nu sunt necesare timp de mai multe zile în fabrică. Adesea, valoarea acestor stocuri este amețitoare, în special pentru stocurile de materii prime, componente și piese de schimb, iar percepția asupra acestui fenomen nu este că ar fi o problemă internă în cea mai mare parte. Mai mult, comenzile speciale foarte scumpe sunt tratate ca fiind normale. Cu toate acestea, aceste companii trebuie să își îndeplinească obiectivele de profit anuale și, în special, multianuale, punând presiune asupra altor structuri de costuri cu ponderi incomparabil mai mici.

De multe ori, pun top managerilor întrebări precum:

 • De ce reducerea stocurilor este un obiectiv pentru compania dvs.? De ce ar trebui compania să reducă ceva? și
 • Cât de bine este sincronizat Lead Time materiale (informație, producție furnizori și transport) cu Takt Time producție în compania dvs.?

Chiar dacă elementele teoretice cu privire la controlul stocurilor par destul de bine înțelese în aceste companii (precum: Takt Time/ sau ceva similar, planificarea WIP în funcție de mixul de producție, echilibrarea proceselor, abordarea bottleneck, controlul capacităților de producție și livrare etc.; chiar One Piece Flow și Continuous Flow) și chiar dacă aceste companii au sisteme informatice destul de robuste, realitatea este că costurile lor  unitare tind să crească nejustificat de cele mai multe ori, iar o componentă relevantă a structurii costurilor unitare este costul cu stocajul, în special costurile cu stocajul s-au dovedit a fi inutile în timp (aduse prea repede sau prea mult).

Astfel, în paradigma de transformare Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD), pentru a îndeplini obiectivele anuale și multianuale de îmbunătățire a costurilor bazate pe realizarea țintelor de costuri ale pierderilor – losses& waste – cele mai importante 7 direcții pentru îmbunătățirea Material Lead Time pentru îndeplinirea țintelor CLW (în special costurile critice ale pierderilor; transformând continuu în costuri toate pierderilor pentru a realiza cele mai posibile îmbunătățiri cu scopul de a atinge profitabilitatea țintă) pot fi enumerate ca:

 1. optimizarea previziunii comenzilor către furnizori și creșterea flexibilității comenzii pentru aceștia;
 2. conformitatea lead time materiale cu lead time producție (pe tipuri de materiale și tipuri de furnizori);
 3. căutarea continuă de materiale alternative; în special în faza de proiectare a produselor viitoare;
 4. căutarea continuă de furnizori alternativi; în special în faza de proiectare a produselor viitoare;
 5. sprijin pentru creșterea performanței tuturor furnizorilor actuali și viitori;
 6. reducerea lead time materiale (reducerea numărului de operațiuni, eliminarea operațiunilor paralele, abordarea succesivă a proceselor bottleneck pentru fluxul de informații și transport – clasificarea în takt time producție; îmbunătățirea manipulării, analiza continuă pentru reducerea și eliminarea camioanelor întârziate ale furnizorilor, îmbunătățirea timpului de descărcare a camioanelor și manipularea către depozit, creșterea performanței planificării producției și implicit reducerea modificărilor planului de producție etc.).
 7. optimizarea stocurilor de materii prime, componente și piese de schimb (cunoașterea completă a constrângerilor de flux de aprovizionare, definirea și respectarea nivelurilor minime și maxime, reducerea continuă a stocului minim, cunoașterea structurii reale de stocaj în orice moment, îmbunătățirea continuă a sistemului de urmărire a stocurilor minime, pentru materiale și/ sau componente în funcție de mixul de producție; pentru piese de schimb conform planului de mentenanță etc.).

În acest context, ținând cont de faptul că orice îmbunătățire trebuie să fie eficace și eficientă, apar două întrebări:

 • Care sunt cele mai bune metode de abordare a punctelor de control ale planificării producției pentru a fi eficace în eliminarea sau reducerea excesului și/ sau a producției prea rapide?
 • Sincronizarea dintre takt time maxim și procesul bottleneck este suficientă pentru a asigura profitabilitatea țintă anuală și multianuală și ROI țintă)?
Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.

Leave a Reply

Error! This email is not valid.