• tutorial 2.1 compressed

Pașii de începere a MCPD

 02/03/2019
By Dr. Alin Posteucă
Desfășurarea țintelor de îmbunătățire a costurilor: pașii preliminari

Sarcinile fundamentale ale oricărui manager sunt de a înțelege continuu situația reală a mediului de afaceri extern și intern al companiei, de a identifica singur problemele principale și de a veni cu soluții și de a-și mobiliza propriul personal, colegii, superiorii și toate celelalte persoane din afara companiei pentru a obține rezultatele așteptate. Îmbunătățirea costurilor este și va rămâne o sarcină de bază pentru orice echipă de conducere.

Condiții actuale și provocări

Gestionarea îmbunătățirii costurilor înseamnă înțelegerea, planificarea și obținerea controlului asupra tuturor activităților necesare pentru a avea procese eficace și eficiente, pentru a vă atinge obiectivele și pentru a atinge țintele de cost.

Abordarea noastră

Stabilirea țintelor anuale de îmbunătățire a costurilor la nivel de companie necesită implementarea țintelor anuale de îmbunătățire a costurilor la nivelul fiecărui proces al fiecărui cost al familiei de produse (PFC). Stabilirea țintelor anuale de îmbunătățire a costurilor rezultă din formula:

În paradigma MCPD, profitul extern anual este profitul anual câștigat din vânzări, iar obiectivul anual de îmbunătățire a costurilor este nevoia de profit intern prin îmbunătățirea costurilor, sau mai precis prin exploatarea costului pierderilor – losses & waste (CLW) de la nivelul operațiunilor cu ajutorul îmbunătățirii continue a productivității. Abordarea ofertei totale a CLW la nivelul companiei cu îmbunătățirea productivității este miza sistemului MCPD.

De exemplu, dacă în logica planului de profit țintă multianual este necesar un profit anual de 30 milioane €/$/£/¥ într-o fabrică, iar profiturile convenționale/ tradiționale din vânzări asigură doar 25 milioane €/$/£/¥, atunci obiectivul anual de îmbunătățire a costurilor este de 5 milioane €/$/£/¥.

A. Impactul pieței pentru obiectivul anual de îmbunătățire a costurilor

Consiliul de administrație și managerii superiori analizează tendința istorică și principalele constrângeri potențiale viitoare pentru sales turnover (numărul producției, evoluția prețului mediu, nivelul stocurilor de produse finite, unitățile vândute zilnic etc.) și cota de piață pentru zona vizată. Din perspectiva îmbunătățirii costurilor, evoluția prețurilor medii este principalul domeniu de analiză și de interes pentru a determina nivelul potențialului profit țintă și al costului de producție.

Deci, impactul pieței pentru a stabili nivelul anual al obiectivului de îmbunătățire a costurilor implică analiza detaliată a următoarelor elemente:

 • nivelul de vânzări pe termen lung și cota de piață țintă a companiei (viziunea și misiunea productivității);

 • structurarea produsului în cadrul fiecărui cost al familiei de produse;

 • surprinderea evoluției prețurilor și stabilirea prețului de vânzare țintă (media pe anotimpuri și etapele ciclului de viață al produsului).

B. Profitul determinat de îmbunătățirea costurilor anuale

Consiliul de administrație și managerii superiori analizează tendința istorică și principalele constrângeri viitoare potențiale pentru profitul țintă anual de producție, profitul unitar anual de producție, profitul  țintă intern anual de producție (procentul din profitul intern de producție din Kaizen în profitul țintă anual; numărul de proiecte kaizen pentru îmbunătățirea costurilor în toate departamentele – înainte/ după kaizen; kaizen în birouri; număr de persoane în kaizen; număr de proiecte kaikaku pentru MCI), profit țintă anual de producție din produse noi (în special obiectiv anual de îmbunătățire a costurilor de la kaizen pentru produse noi), scrap ratio, reprelucrări, capacitatea de producție, etc. Din perspectiva îmbunătățirii costurilor, profitul unitar țintă anual de producție, profitul țintă intern anual de producție și profitul țintă anual de producție din produsele noi sunt principalele domenii de analiză și interes pentru stabilirea obiectivelor de îmbunătățire a costurilor. Pentru a stabili nivelul de profit realist pentru produsele existente și viitoare de-a lungul întregului lor ciclu de viață, sprijinirea pe profit pentru îmbunătățirea costurilor se reconciliază cu țintele de îmbunătățire a costurilor prin intermediul procesului catchball, pentru a determina posibilitățile reale de reducere anuală a costului de producție pentru fiecare cost al familiei de produse. (PFC).

Deci, determinarea profitului pentru îmbunătățirea costurilor anuale implică analiza detaliată a următoarelor elemente:

 • așteptări realiste pe termen lung și anuale de profit;

 • analiza sistemului de costuri și nevoile pentru sistemul MCPD. 

C. Determinarea implementării anuale a obiectivelor de îmbunătățire a costurilor

Managerii seniori, managerii mijlocii și echipa de implementare a MCPD analizează tendința istorică și principalele constrângeri viitoare potențiale pentru: (1) costul total de producție (bugetul inițial); (2) procentul reducerii anuale a costurilor unitare de producți; (3) costul unitar de producție (standard), (4) CLW pentru fiecare proces/ centru de lucru pentru fiecare PFC sau produs, (5) costurile totale ale pierderilor – losses & waste – pentru toate produsele, (6) CLW din costul unitar de producție și ( 7) CCLW din costul unitar de producție.

Prin urmare, implementarea obiectivelor anuale de îmbunătățire a costurilor implică analiza detaliată a următoarelor elemente:

 • înțelegerea fluxului de producție din perspectiva sistemului MCPD;

 • pierderi – losses & waste – și pierderi critice pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC);

 • costul critic al pierderilor – losse& waste  (CCLW) pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC);

 • de la costul critic al pierderilor – losses & waste (CCLW) la costul ideal;

 • scenariul pentru țintele de îmbunătățire a costurilor pentru fiecare familie de produse (PFC).

Impactul așteptat

D. Determinarea implementării anuale a mijloacelor de îmbunătățire a costurilor

Managerii seniori, managerii mijlocii și echipa de implementare MCPD analizează tendința istorică și principalele constrângeri potențiale viitoare pentru: lead time producție (numărul de stații de lucru, cycle time total, om*ore pe produs, Overall Equipment Effectiveness – OEE, inventarul WIP din set-up, inventarul WIP din mișcare, overall line effectiveness – OLE pentru linia de asamblare, timpi pentru manevrarea materialelor, viteza liniei de asamblare etc.) și performanța livrării producției (On-Time In-Full – OTIF, zile de stocuri materiale, zile de stocuri produse finite).

Deci, determinată de îmbunătățirea costurilor anuale, implementarea implică analiza detaliată a următoarelor elemente:

 • reconciliere anuală pentru a stabili țintele de îmbunătățire a costurilor: baza mecanismului de desfășurare

 • stabilirea obiectivelor anuale și a mijloacelor de îmbunătățire a costurilor pentru fiecare lider de grup.

Vă reamintim că, de obicei, CLW reprezintă 30-40% (uneori chiar în jur de 50%) din costurile totale ale unei companii de producție și căutăm să direcționăm îmbunătățirile productivității cât mai aproape posibil de costul ideal sau costul zero al pierderilor – losses & waste – ( CLW) pentru fiecare cost de familie de produse (PFC) și pentru întreaga companie.

Nu uitați, garanția sistemului MCPD este de a reduce anual costurile de producție cu minim 6% timp de 5 ani consecutivi.

Ce credeți?

Ce elemente sunt necesare pentru ca liderii de afaceri să aibă un sistem MCPD excelent care să sprijine implementarea țintelor de îmbunătățire a costurilor?

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.