• The Basic Concept of the MCPD System – tutorial 4

Sistemul MCPD: conceptul de baza

 31/01/2019
By Dr. Alin Posteucă
Conceptul de bază al MCPD: definiție, faze, pași, principii de bază și efecte

Așa cum am prezentat în episoadele anterioare, modelul de productivitate al afacerii (PBM) este cadrul în care se dezvoltă sistemul MCPD. Prin urmare, identificarea continuă a direcțiilor de creștere constantă a profitului de producție, pe baza câștigurilor de productivitate, prin reducerea costurilor unitare de producție și prin creșterea volumelor de vânzări realizate și vândute necesită dezvoltarea continuă și implementarea unui master plan de productivitate la nivelul întregii companii pentru a traduce viziunea și misiunea manageriale ale productivității în activități și acțiuni specifice și permanente pentru îmbunătățirea productivității fluxului de producție pentru fiecare cost al familiei de produse (PFC), pe baza recuperării continue a implementării politicii de productivitate.

Condiții curente și provocări:

Adesea, companiile producătoare dispun de metode, tehnici și instrumente pentru a gestiona productivitatea și calitatea (TPS, Lean, TPM, SixSigma, WCM și așa mai departe), dar îmbunătățirea reală, direcționarea continuă a îmbunătățirilor către profit și cuantificarea financiară a rezultatelor lasă adesea de așteptat. Planificarea anuală și multianuală a nivelului de profit necesită o planificare direcționată a îmbunătățirii succesive a productivității bazate pe starea actuală și viitoare a tendințelor de vânzări și a capacităților de producție necesare – tendințe bazate pe piață (clienți, furnizori și în special concurenți) și pe starea actuală a fluxului de producție.

Abordarea noastră:

Din perspectiva MCPD, țintele de profit de producție anuale și multianuale prin productivitate reprezintă o miză predeterminată, o miză a reducerii strategice a costurilor pierderilor – losses și waste (CLW) și a costului critic al pierderilor – losses și waste (CCLW). De obicei, CLW reprezintă 30-40% (uneori chiar în jur de 50%) din costurile totale ale unei companii de producție și căutăm să direcționăm îmbunătățiri ale productivității cât mai aproape posibil de costul ideal sau costul zero al pierderilor – losses și waste (CLW) pentru pentru fiecare PFC și pentru toată compania.

Definiția MCPD:

Conceptul de Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) este definit ca proces de traducere a obiectivului strategic de reducere a costurilor de producție pe termen lung către îmbunătățirea activităților sistematice anuale și către acțiuni anuale de îmbunătățire sistemică prin stabilirea de ținte și mijloace de îmbunătățire a costurilor de proces ale familiilor de produse, pentru a:

 • stabili ținte și mijloace anuale MCI pentru toate procesele principale ale costului familiei de produse (PFC);

 • realiza bugetele anuale de îmbunătățire a producției (AMIB; atât produsele existente, cât și produsele noi), prin investigarea continuă a relațiilor dintre costuri, procese și pierderi – losses și waste;

 • obține performanța bugetului anual de îmbunătățire a numerarului de producție (AMCIB);

 • direcționa și planifica îmbunătățirile sistematice și sistemice de producție anuale prin reconcilierea continuă între nevoia de a reduce costurile și oportunitățile la nivel de proces pentru MCI;

 • angaja forțs de muncă pentru îndeplinirea obiectivelor și mijloacelor anuale ale MCI;

 • măsura și analiza performanța pentru MCI;

 • atinge obiective de cost la nivelul shop floor.

Sistemul MCPD System: cele 3 faze și cei 7 pași

Abordarea sistemului MCPD este o abordare structurată, urmând aceleași 3 faze și 7 etape, atât la nivelul companiei, la nivelul fiecărei PFC, cât și la nivelul fiecărui proiect kaizen și kaikaku pentru îmbunătățirea costurilor de producție (MCI) (vezi figura de mai jos).

Principiile de bază ale sistemului MCPD

Mergând mai departe, principala provocare anuală și multianuală a echipelor de manageri este de a stabili ținte și mijloace pentru costul pierderilor – losses și waste (CLW) și pentru costul critic al pierderilor – losses și waste (CCLW) pentru a efectua în mod constant reducerea costurilor de producție – MCI pentru fiecare PFC pe fondul respectării principiilor de bază ale sistemului MCPD.

În figura de mai jos sunt prezentate cele șapte principii de bază ale sistemului MCPD:

Impactul așteptat

Efectele tangibile ale aplicării sistemului MCPD pot fi găsite atât la nivelul fiecărui proces al PFC, cât și la nivelul declarației de profit și pierdere (P&L) datorită dezvoltării și utilizării bugetelor anuale de îmbunătățire a producției (AMIB) pentru produsele existente și viitoare și la nivelul situației fluxurilor de numerar datorită dezvoltării și utilizării bugetului anual de îmbunătățire a numerarului de producție (AMCIB).

Sprijinul continuu pentru rezultatele perene ale companiilor de producție la nivelul cifrei de afaceri, profitului operațional, numărului de produse convergente la cota de piață, calitate, livrare și siguranță și moral pentru a sprijini viziunea de productivitate a companiei (CPV) și misiunile de productivitate ale companiei (CPM) necesită dezvoltarea master planului de productivitate (PMP) pentru fiecare PFC și pentru întreaga companie, indiferent dacă ipostazele din scenarii subliniază rolul profitului de producție extern prin maximizarea ieșirilor (E) sau creșterea rolului profitului de producție intern prin minimizarea intrărilor (I) și indiferent dacă vânzările cresc sau scad într-o perioadă sau alta.

Principalele efecte tangibile ale sistemului MCPD:

 • Eficacitatea echipamentelor curente (E);

 • Eficacitatea echipamentelor noi (E);

 • Dezvoltarea de noi produse profitabile (E);

 • Maximizarea eficienței costurilor variabile (I);

 • Maximizarea eficienței costurilor fixe (I);

 • Îmbunătățirea continuă a lead time producție (I);

 • Alinierea continuă a proceselor la nevoile pieței (I);

 • Îmbunătățirea continuă a nivelului stocurilor  (I).

Toate aceste efecte tangibile se regăsesc la nivelul reducerii continue a costului mediu de producție al produsului impus de piață (cota de piață și profitul țintă de producție) și, implicit, la nivelul reducerii CLW pentru:

 1. Costul pierderilor cu echipamentele;

 2. Costul pierderilor cu echipamentele noi;

 3. Costul pierderilor cu dezvoltarea de noi produse;

 4. Costul pierderilor cu munca umană;

 5. Costul pierderilor cu materialele/ materialele auxiliare;

 6. Costul pierderilor cu mentenanța;

 7. Costul pierderilor cu energia;

 8. Costul pierderilor cu logistica internă (asimilate pierderilor cu echipamentele);

 9. Costul pierderilor (waste): WIP din configurare (WIP S);

 10. Costul pierderilor (waste): WIP din transfer (WIP T);

 11. Costul pierderilor (waste): stocul de materii prime;

 12. Costul pierderilor (waste): stocul de produse finite;

 13. Costul pierderilor (waste): stocul de componente și

 14. Costul pierderilor (waste): stocul de ambalaje.

De-a lungul timpului, efectele intangibile obținute prin aplicarea continuă și consecventă a sistemului MCPD se găsesc la nivelul de:

 1. creșterea încrederii oamenilor din companie în sistemul ;

 2. creșterea satisfacției pentru planificarea științifică a îmbunătățirilor productivității prin implicarea tuturor oamenilor;

 3. îmbunătățirea lucrului în echipă;

 4. îmbunătățirea continuă a cunoștințelor oamenilor despre fluxul de producție al fiecărui PFC;

 5. îmbunătățirea continuă a comportamentului managerial contextual (Management Branding), etc.

Deci, de obicei, CLW reprezintă 30-40% (uneori chiar în jur de 50%) din costul total al unei companii de producție și se caută direcționarea îmbunătățirilor de productivitate cât mai aproape posibil de costul ideal sau de costul zero al pierderilor – losses și waste (CLW) pentru fiecare PFC și pentru toată compania.

Garanția sistemului MCPD este de a reduce costurile de producție anuale cu 6% timp de 5 ani consecutivi.
Ce credeți?

Ce elemente sunt necesare pentru ca liderii de afaceri să aibă un sistem MCPD excelent care să susțină costurile și cultura de îmbunătățire continuă la nivelul shop floor?

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.