• Strategic KAIZEN Leadership_strategic skills of managers

Strategic KAIZEN Leadership (1)

 03/04/2024
By Dr. Alin Posteucă

Volumul 2, Numărul 2; Seria Strategic KAIZEN Leadership: SKL – 01

A) Strategic KAIZEN Leadership: consolidarea abilităților managerilor de a realiza și implementa strategii

În peisajul afacerilor de astăzi, în care predomină accentul strategic, multe companii investesc timp și resurse semnificative în formularea de strategii detaliate. Cu toate acestea, implementarea cu succes a acestor strategii rămâne evazivă în multe cazuri.

Adesea, motivele principale pentru care strategiile nu se materializează sunt următoarele:

 1. Înțelegere incompletă: este posibil ca managerii să nu înțeleagă pe deplin complexitatea strategiei;
 2. Lipsa de conștientizare a implementării: managerii ar putea să nu fie conștienți de cum să execute eficace și eficient strategiile.
 3. Decalaj de competențe: abilitățile insuficiente de management împiedică realizarea cu succes a strategiei.

Acești factori subliniază rolul critic al managerilor. Abilitatea lor de a reduce decalajul dintre strategie și execuție este esențială. Desigur, așteptările mari și responsabilitățile substanțiale stau pe umerii lor. Tocmai de aceea a fost dezvoltat Strategic KAIZEN, pentru a planifica și realiza sincronizarea operațiunilor cu cererea pieței (îndeplinirea Takt Time) asigurând în același timp profitabilitatea țintă (îndeplinirea Takt Profit). Scopul final? Pentru a obține operațiuni profitabile sincrone – starea ideală în care strategia se aliniază perfect cu succesul financiar.

B) Perspectivele Strategic KAIZEN privind consolidarea abilităților managerilor de implementare a strategiei

Pentru a spori eficacitatea managerilor în executarea strategiilor, este esențial să luăm în considerare patru perspective critice:

 1. Înțelegerea corectă a strategiei:
  Managerii trebuie să înțeleagă cu precizie și claritate scenariile și intenția strategică trasate de către conducerea organizației.
 2. Structura adecvată de management:
  Managerii trebui să dezvolte continuu un managementul robust Strategic KAIZEN pentru a alinia perfect strategia la proiectele Strategic KAIZEN. Aceasta presupune crearea unui plan specific de dezvoltare a metodologiei Strategic KAIZEN, implementarea ciclului PDCA (Planificați-Efectuați-Verificați-Acționați) și dezvoltarea culturii KAIZENshiro.
 3. Dorința de a realiza strategia:
  Managerii trebui să demonstreze un angajament și un entuziasm de neclintit în timp ce urmăresc implementarea strategiei. Proiectele Strategic KAIZEN trebui să fie susținute de o dorință puternică și de o pasiune persistentă a managerilor de a îndeplini simultan obiectivele strategice operaționale și financiare.
 4. Abilitățile manageriale:
  Dotați managerii cu competențele necesare pentru un management operațional și financiar eficace și eficient. Abilitățile lor joacă un rol esențial în revitalizarea continuă a companiei prin proiectele Strategic KAIZEN.

Îmbrățișând aceste perspective, companiile își pot împuternici echipele de management să conducă execuția cu succes a strategiei și să stimuleze creșterea organizațională prin atingerea țintelor succesive ale Takt Profit.

C) Navigarea succesului: puterea vizualizării strategiei

La Exegens, încurajam managerii companiilor să recunoască rolul esențial pe care vizualizarea strategiei îl joacă în atingerea obiectivelor companiilor lor. Drumul de la strategie și obiective la rezultate (rezultate reale) se intersectează continuu cu activitățile companiei și cu know-how-ul gândirii strategice a managerilor.

Din perspectiva vizualizării strategiei, gândirea Strategic KAIZEN se concentrează asupra următoarelor aspecte:

 1. Vizualizarea strategiei în sine: Angajamentul continuu al managerilor trebuie să vizeze crearea unei reprezentări vizuale clare și convingătoare a direcției strategice și a strategiilor cheie câștigătoare. In acest fel, se asigură alinierea găndirii Strategic KAIZEN la toate nivelurile organizației.
 2. Vizualizarea țintelor KPIs: Indicatorii cheie de performanță (KPI) de la nivel strategic servesc drept busolă care ghidează călătoria Strategic KAIZEN. Este esențial angajamentul managerilor de a face vizibile continuu valorile critice, de a arăta transparent progresele și de a încuraja responsabilitatea la fiecare nivel organizațional.
 3. Vizualizarea progresului activității și a rezultatelor: Urmărirea progresului către obiectivele strategice nu este doar esențială, ci este imperativă. Prin afișări vizuale de impact, managerii trebuie să încurajeze echipele Strategic KAIZEN să sărbătorească realizările și să abordeze provocările cu promptitudine.
 4. Vizualizarea nivelului de realizare a strategiei: Managerii trebuie să evalueze continuu progresul în funcție de reperele predefinite din KAIZENshiro. Vizualizarea transparentă le va permite luarea deciziilor în cunoștință de cauză și le va permite ajustările necesare pe parcurs.
 5. Vizualizarea lecțiilor învățate din activitățile Strategic KAIZEN: Împărtășirea celor mai bune practici și a lecțiilor învățate este vitală pentru creșterea colectivă a companiilor.

Prin vizualizarea know-how-ului activității strategice a managerilor, managerii promovează învățarea și îmbunătățirea continuă. Îmbrățișând aceste tehnici de vizualizare, dăm puterea echipelor Strategic KAIZEN să se alinieze, să colaboreze și să promoveze excelența strategică. Împreună, vom da viață vizualizării stării de spirit Strategic KAIZEN și vom naviga pe calea spre succes.

D) De la haos la claritate: clarificarea autorităților manageriale și utilizare eficientă a resurselor la timp

Rolul esențial al managerilor este de a atinge obiectivele strategice și a misiunii departamentului lor. Pentru a realiza acest lucru, trebuie ei trebuie să maximizeze utilizarea resurselor curente și viitoare limitând alocarea sumelor pentru investițiile la minim.

Iată principiile cheie Strategic KAIZEN care trebuie să ghideze managerii:

 1. Înțelegerea resurselor companiei: este esențial ca managerii să obțină o înțelegere cuprinzătoare a resurselor de management de care dispun, fie că este vorba de capital financiar, de talent uman, de infrastructura tehnologică sau de nivelul costurilor aferente losses și waste (vizibile in KAIZENshiro budget; costul non-productivității fezabil de redus este o resursă ascunsă care este exploatată continuu de către proiectele Strategic KAIZEN). Această înțelegere le va crește puterea decizională în cunoștință de cauză.
 2. Utilizarea concretă a resurselor: managerii au nevoie de o imagine tangibilă a modului în care se pot folosi resursele în mod eficient mai degrabă decât concepte abstracte. Aceasta presupune alinierea gândirii și acțiunilor lor la obiectivele strategice de îmbunătățire a KAIZENshiro.
 3. Limitele autorității: managerii trebuie să-și cunoască continuu limitele lor de autoritate. Unele acțiuni se încadrează în mod direct în zona unui manager, în timp ce altele se află în afara respectivei zone. Făcând distincție între cele două zone, managerii pot acționa decisiv în cadrul abordării Strategic KAIZEN și pot căuta din timp aprobările adecvate pentru eforturile care se extind dincolo de zona lor de autoritate. Țintele Takt Profit anuale și multianuale trebuie neapărat realizate.

Pe scurt, gândirea Strategic KAIZEN arată managerilor calea către starea ideală a operațiunilor profitabile sincrone, în care utilizarea resurselor se aliniază perfect cu viziunea strategică a companiilor lor.

E) Deblocarea excelenței strategice: călătoria Strategic KAIZEN în 4 faze

a) Diagnosticarea capacității de realizare a strategiei

La Exegens, suntem specializați în evaluarea capacității unei companii de a-și implementa eficient viziunea strategică.

Abordarea Strategic KAIZEN implică evaluarea a trei dimensiuni critice:

 • Gradul de penetrare a strategiei: Analizăm cât de adânc a pătruns strategia în organizație. Înțelegându-i acoperirea, identificăm zonele de îmbunătățire strategică operaționale și financiare și alegem fezabil proiectele Strategic KAIZEN;
 • Starea construcției sistemului de management: examinăm cadrul managerial existent. Aceasta include evaluarea proceselor, structurilor și alinierii cu obiectivele strategice.
 • Competența managerială: Evaluăm capacitatea managerilor de a planifica și executa strategia. Aceasta include atât abilitățile tehnice, cât și mentalitatea strategică.

b) Consultanța Exegens:

Angajamentul nostru este să răspundem prompt și să ne adaptăm la solicitările clienților prin:

 1. Diagnostic: clarificăm punctele forte și punctele slabe și identificăm lacunele care împiedică execuția strategiei.
 2. Formularea planului general: Pe baza diagnosticului nostru, creăm un plan cuprinzător. Această foaie de parcurs prezintă pașii pentru a îmbunătăți realizarea strategiei.
 3. Servicii de consultanță:
  Training pentru manageri: începem cu un training specific pentru manageri. Aceasta acoperă abilitățile de management, înțelegerea strategiei și reforma mentalității în favoarea culturii Strategic KAIZEN.
  Vizualizarea și penetrarea strategiei: asistăm la realizarea strategiei tangibile și înrădăcinate în întreaga organizație.
  Stabilirea KPI-urilor: definim împreună indicatori cheie de performanță (KPI) aliniați cu obiectivele strategice pentru a exploata continuu întregul potențial al productivității prin Strategic KAIZEN.
  Proiectarea managementului departamentelor: Optimizăm structurile și procesele departamentale.
  Implementare și urmărire: Oferim suport practic în timpul execuției Strategic KAIZEN.
  4. Consultanta regulată:
  • Diagnosticam continuu capacitatea organizației de a implementa strategii și de a alege cele mai fezabile proiecte anuale Strategic KAIZEN.
  • Adaptăm măsuri eficiente la contextul unic al companiei dumneavoastră.

Să transformăm strategia în acțiune împreună!

F) Rezultatele practicilor noastre

Calea către succes constă în integrarea cu pricepere a patru componente critice: strategie, tehnologie, abilități manageriale și cooperare.

Potența Strategic Kaizen derivă din fuziunea armonioasă a acestor elemente: strategie, tehnologie, abilități manageriale și cooperare. Valorificarea acestor puncte forte este imperativă în construirea sistemului de management Strategic KAIZEN.

Acești patru piloni constituie însuși ADN-ul Strategic KAIZEN care este propagat în cadrul companiilor de către Exegens. Acțiunile simultane și angajarea deplină a resurselor organizaționale vor fi esențiale în implementarea eficientă a programelor care împuternicesc managerii să actualizeze și să execute strategile către viziunea lor asumată.

Referințe:
 1. Posteucă, A (2023). Beyond Strategic Kaizen: Performing Synchronous Profitable Operations, Taylor & Francis, p. 35-60, New York.
 2. Posteucă, A. (2019). Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Profitability Scenarios: Systematic and Systemic Improvement of Manufacturing Costs, Taylor & Francis, p. 41-74, New York.
 3. Posteucă, A. (2020). Speed-Based Target Profit: Planning and Developing Synchronous Profitable Operations, Taylor & Francis, p. 113-189, New York.
Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.