• The Strategic KAIZEN Minute_2_Takt Profit

TAKT PROFIT: rezolvarea dilemei productiei

 09/07/2023
By Dr. Alin Posteucă

Strategic Kaizen Minute (2): rezolvarea dilemei producției prin TAKT PROFIT

In majoritatea industriilor, profitabilitatea bazată pe creșterea vânzărilor a fost înlocuită de profitabilitatea bazată pe cresterea productivitatii, pe reducerea costurilor si pe intensificarea relațiilor cu clienții. Cu toate acestea, aproape 50% dintre companiile care au preocupări intense de îmbunătățire a costurilor nu își ating obiectivele.

Dilema companiilor este balansarea dintre satisfacerea obiectivelor pieței (clienți) și cele ale companiei (acționari, salariați, furnizori, societate etc.). Această dilemă are trei dimensiuni: calitatea, viteza și prețul/costul.

Obiectivele pieței includ livrarea (calitate, capacitate și timp limită) și prețul. Obiectivul companiei este profitabilitatea marginală așteptată prin îndeplinirea țintelor pentru: man*hour/product, timpul de set-up, gradul de utilizare, costuri (de transformare și cu materialele), total lead time, performanța de livrare a producției, timpul de reaprovizionare și procentele de scrap și de rework. In plus, obiectivele companiei vizează siguranța, sănătatea și moralul angajaților.

Un sistem de măsurare a performanței trebuie să pornească de la obiectivele companiei, cu KPIs ajustați la obiectivele pieței. Sau, obiectivele companiei trebuie ajustate la cererea pieței. Așadar, proiectarea fluxului trebuie să vizeze orientarea concomitentă către satisfacerea profitabilității și clienților. Acesta este noua abordare inovativă a Exegens, metodologia Strategic Kaizen. Ea oferă o perspectiva conjugată a profitabilității și clientului chiar de la începutul analizei volumelor de activitate și a nevoii de îmbunătățire strategică a operațiunilor.

Takt Time: variațiile operaționale

În realitate, companiile au variații ale factorilor care stau la baza îndeplinirii obiectivelor pieței si ale companiei. De exemplu, așa cum se știe, clienții diferiți au cerințe de livrare diferite în ceea ce privește modul de expediere, modul de transport, ambalarea, dimensiunile pachetului, timpii de livrare sau tipurile de calități (întârziere tolerată, cantitate livrată insuficientă permisă etc). Locația geografică, modalitățile de transport, dimensiunile de livrare determină dacă transportul este efectuat de transportatori interni sau externi, de servicii poștale sau camioane ale companiei cu rute stabilite. În cele din urmă, cerințele de livrare depind foarte mult de modul în care apare cererea clientului – de exemplu dacă o producție este furnizată doar în ordinea în care stocurile trebuie reînnoite. Toate cerințele și fluctuațiile clientului legate de livrare pot afecta puternic proiectarea și realizarea producție și implicit a profitului operațional marginal. În plus, fluctuațiile interne ale capacităților de producție au un impact major asupra obiectivelor pieței și ale companiei. Toate aceste fluctuații creează premisele apariției și/sau creșterii diferitelor structuri de losses & waste care au un impact în creșterea costurilor.

Pe baza cererii clientului se determină nivelul Takt Time pentru a ajuta la echilibrarea ritmului producției cu ritmul vânzărilor. Odată ce toate procesele companiei implicate în procesarea comenzilor sunt reglate la acest ritm, compania îndeplinește pe deplin cerințele pieței și producția sa este complet orientată către client, este sincronă la cererea clienților – dar poate fi insuficient profitabilă. Realizarea simbiozei dintre nivelul Takt Time solicitat de către clienți și nivelul Takt Profit solicitat de către companie conduc operațiunile către starea lor ideală de Synchronous Profitable Operations (SPO) – scopul Strategic Kaizen.

Takt Profit: ideal, actual și țintă

Așadar, planificarea și îmbunătățirea fluxului trebuie să vizeze atât cererea clienților exprimată prin timpul de utilizare pentru clienți (Takt Time), cât și cererea pentru profit exprimată prin profitul țintă pe minut în operațiunea bottleneck (Takt Profit). Takt Profit ideal este diferența dintre situația actuală și situația ideală a operating profit margin pentru un produs sau o familie de produse, fără a implica investițiile, ținând cont de nivelul actual și cel posibil al costurilor cu non-productivitatea. Prin calcularea simultană a Takt Time și a Takt Profit se stabilește standardul de performanță operațională și financiară pentru producție. Nivelul Takt Time este integrat in calcul Takt Profit.

Prin îndeplinirea țintelor proiectele Strategic Kaizen, impactul nefavorabil al fluctuațiilor (clienți și capacități interne) asupra profitabilității operaționale marginale țintă este estompat. Plecând de la starea actuală a Takt Profit, planificarea proiectele Strategic Kaizen vizează atingerea țintei Takt Profit. Astfel, ritmul producției profitabile este dus la îndeplinire de proiectele Strategic Kaizen prin reducerea sau eliminarea diferitelor structuri din KAIZENshiro Costing și implicit a celor din KAIZENshiro Budget. Shiro înseamnă elementele măsurate ale non-productivității translatate în costuri și bugete care trebuie îmbunătățite continuu strategic și sistematic, fără investiții, pentru a îndrepta operațiunile către starea lor ideală, către starea de Synchronous Profitable Operations (SPO) sau starea de simbioză dintre Takt Time și Takt Profit. Din experiența noastră, abordarea sistemului de bugetare pentru îmbunătățirea costurilor este cauza lipsei de performanță în stăpânirea obiectivelor pieței (clienți) și ale companie (profit operațional) și nu lipsa de abilități și de efort a managerilor.

Printr-un KAIZENshiro Budget se înțelege un set integrat de procese, concepte și instrumente pentru bugetarea creșterii fezabile a productivității totale pentru a sprijini continuu, științific și robust ținta de îmbunătățire a costurilor (sau KAIZENshiro Costing) folosind îmbunătățiri strategice și sistematice, prin metodologia Strategic Kaizen.

Share:
Strategic productivity and profitability consultant and researcher, Alin Posteucă, Ph.D., Ph.D. is transforming the way companies approach their strategic transformation. With over 20 years of management consulting experience, Posteucă has created effective concepts such as Strategic Kaizen, Takt Profit, KAIZENshiro Budgets and Costing. His research on production flow has led to innovative breakthroughs in strategic and operational productivity improvement.

Posteucă's investigation into typologies of losses and waste has identified feasible improvements that can achieve the ideal state of production flow, known as Synchronous Profitable Operations (SPO). His Takt Profit model allows the optimization of production planning, transforming profit per minute into objectives for strategic improvements achieved through Strategic Kaizen projects.

Posteucă's research has led to increased effectiveness in strategic improvements and has set the stage for future productivity in the world of manufacturing technology. He is laureate of the Romanian Academy of the "Traian Vuia" Prize, the highest scientific prize in Romania.