• Cost Improvement Training

Cursul de Reducerea costurilor prin Exegens®

 09/01/2020
By Exegens

Cursul de Reducerea cosurilor prin Exegens® va avea loc în perioada 5, 6, 7 Februarie 2020 la București.

Ce este acest program și de ce este unic și inovativ?

Acest program privind Îmbunătățirea competitivității costurilor prin transformarea MCPD este conceput special pentru a arăta top managerilor, profesioniștilor în îmbunătățiri, practicienilor și profesioniștilor în costuri și bugetare modul de transformare continuă profitabilă a companiilor pe baza unei culturi solide pro-îmbunătățirea costurilor cu scopul de a susține cu succes eforturile de îmbunătățire continuă a profitabilității anuale și mai ales multianuale.

Ce va face acest program pentru mine?

În timpul acestui program de training, trecând prin cele trei discuții de simulare practică organizațională, participanții înțeleg mai bine abordarea practică a îmbunătățirii costurilor prin aplicarea MCPD și învață să aplice Kaizen și Kaikaku pentru a îndeplini țintele de îmbunătățire a costurilor cu scopul de a se îndrepta spre un model de management inovativ, necesar pentru a sprijini o transformare prin îmbunătățirea costurilor pentru a asigura profitabilitatea continuă și consistentă a companiilor.

În cadrul cursului Îmbunătățirea competitivității costurilor prin transformarea Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Transformation, participanții vor:

  • înțelege principiile, fazele, pașii, instrumente esențiale ale dezvoltării MCPD pentru a asigura îmbunătățirea costurilor;
  • înțelege profund ce trebuie schimbat în organizație pentru a îndeplini profitul țintă anual și multianual prin îmbunătățirea costurilor utilizând MCPD;
  • crea un mod de lucru unic și inovativ pentru a reduce și elimina costurile cu pierderile (losses and waste – CLW).

Acest program va ajuta participanții să:

  • înțeleagă gândirea necesară pentru a atinge țintele de îmbunătățire a costurilor;
  • evalueze nivelul costurilor pierderilor (losses and waste  –  CLW) din companie;
  • înțeleagă modul de dezvoltare a bugetelor de îmbunătățire pentru a susține îmbunătățirea costurilor;
  • deprindă abilități de stabilire și de derulare a proiectelor anuale strategice Kaizen și Kaikaku pentru îmbunătățirea costurilor și de implicarea continuă a tuturor oamenilor;
  • evalueze oportunitățile de schimbare a modului de lucru curent privind îndeplinirea țintelor de reducere anuală și multianuală a costurilor;
  • clarifice rolul fiecărui om din companie și dincolo de ea privind susținerea culturii de îmbunătățire a costurilor la nivelul managementului zilnic;
  • elaboreze un plan de acțiune anual și multianual pentru îmbunătățirea costurilor și să evalueze continuu nivelul de performanță necesar.

În acest context, realizarea unui nivel acceptabil al profitabilității pe termen lung necesită implicarea totală a echipelor de manageri și a întregului personal din orice companie și dincolo de aceasta. Detalii…

Share:

About

Exegens® is a global consulting firm specialized in operational excellence, cost improvement and business performance improvement. Exegens® team helps customers create and implement profitable strategies and cost improvement programs that ensure a unit cost improvement of at least 6% per year for each of the next 5 years by maximizing the efficiency and effectiveness of operations.